OBSAHOVÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(12): 1-6
Kategorie: -

RUBRIKA č. str.

EDITORIAL

Dvacet pět let od objevu viru lidské imunodeficience (HIV); Staňková M., Skokanová V. 11 627

Etické komise v České republice; Šimek J., Zamykalová L., Mesanyová M. 1 3

Informovaný souhlas před genetickým laboratorním vyšetřením; re 6 317

Od Masarykových domovů k Thomayerově nemocnici; Kotík L. 10 563

Prostředí, zdraví, primární prevence a kvalita života; Bencko V. 5 253

Reforma zdravotnictví a vztahy mezi zdravotníky a pacienty; Filip K., Vondráček L. 3 127

Transparentní zodpovědnost (accountability) v medicíně a zodpovědnost etických komisí; Zamykalová L., Šimek J. 2 67

PŘEHLEDY

Analgetika – současné trendy v léčbě bolestí hlavy; Marková J., Keller O.; 6 325

Cerebrovaskulární komplikace infekce HIV; Machala L., Černý R. 11 635

Časná kancerogeneze u spinocelulárního karcinomu hlavy a krku; Kastner J., Bouček J., Betka J., Plzák J., Jáchymová M., Betka J. 9 501

Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci z pohledu intenzivisty; Zazula R., Spálený A. 8 437

Historie vývoje poznatků o potravinách a významu živin ve výživě člověka; Kudlová L. 4 198

Idiopatická trombocytopenická purpura; Raida L., Hluší A., Procházková J., Juráňová J. 12 690

Kandidové biofilmy – súčasný problém klinickej praxe; Boroš E., Jenča A. 12 695

Kardiorehabilitace – účinná, ale opomíjená léčba; Karel I., Skalická H. 12 684

Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom – současný stav; Martínek L., Dostalík J.: 7 377

Mentalizace; Koukolík F. 10 566

Metabolické komplikace a antiretrovirová léčba; Snopková S., Povolná K., Husa P. 11 630

Místní léčba revmatických chorob nesteroidními antirevmatiky; Trnavský K. 4 195

Poúrazové degenerativní změny zápěstního kloubu „SLAC (SNAC) wrist“; Dráč P., Maňák P., Hrbek J. 6 320

Prevence a časný záchyt cévních komplikací diabetu; Saudek F., Bouček P. 4 188

Problematika diagnostiky nealkoholovej steatohepatitídy v klinicko-patologickej praxi; Bartoš V., Slávik P., Krkoška D. 1 14

Problematika virových hepatitid u HIV infikovaných osob; Aster V., Machala L., Rozsypal H., Jilich D., Staňková M. 11 637

Příspěvek k laboratorním metodám likvidace protinádorových léčiv; Barek J., Bencko V., Novotný J., Zima J. 5 255

Současné možnosti a problémy antiretrovirové terapie; Machala L., Jilich D. 2 71

Úloha rostlinných sterolů a omega 3 polynenasycených (polyenových) mastných kyselin v prevenci kardiovaskulárních onemocnění; Sovová E. 8 446

Urogenitální tuberkulóza – současný stav; Nencka P., Zachoval R., Bártů V., Blažková H. 3 132

Vyšetřování kůže vysokofrekvenčním ultrazvukem; Resl V., Leba M., Rampl I.,Říčař J. 1 6

Využití CT ke stratifikaci rizika a diagnostice ICHS; Toušek P., Knot J. 8 442

Vztah obezity a osteoartrózy; Trnavský K. 3 130

Závislost na tabáku: prevence, diagnostika a léčba v ordinaci praktického lékaře; Králíková E., Býma S.,

Konštacký S. 5 258

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Etiopatogeneze autismu z pohledu buněčné a molekulární biologie;Strunecká A., Blaylock R.L. 2 78

Fotoalergické kožní reakce po systémovém podávání léků; Malina L. 4 213

Kompresivní neuropatie jako profesionální onemocnění; Ehler E., Latta J. 9 515

Metalothionein a jeho vztah k protinádorové léčbě na bázi platinových komplexů; Fabrik I., Kukačka J., Adam V., Průša R., Eckschlager T.,Kizek R. 2 90

Nádorové markery u karcinomu prostaty – blýská se na lepší časy?; Vik V., Šácha P., Zachoval R. 12 06

Neinvazivní ventilace v intenzivní péči; Herold I. 9 506

Nové léky pro léčbu infekce HIV/AIDS a revize evropské klasifikace HIV/AIDS; Sedláček D. 11 643

Paměť a její poruchy; Koukolík F. 2 82

Perniciózní anémie; Raida L.: 7 380

Pozdní účinky xenobiotik; Rössner, P. sr., Bencko V. 5 262

Profesionální onemocnění způsobená prachem azbestu – myslíme na ně? Vildová H., Nakládalová M., Matoušková I., Janout V. 8 450

Psychosomatika bolesti: Konvergence neurologické a psychogenní etiopatogeneze a možnosti psychoterapie; Poněšický J. 3 146

Sarkoidóza – systémová nemoc. Co je nového?; Vašáková M., Šterclová M., Anton J. 4 208

Sezónní práce v zemědělství – riziko organofosfátů; Machartová V., Průchová M.,Machart S. 4 215

Současné způsoby osteosyntézy dětských zlomenin; Havránek P., Pešl T. 12 700

Sluchové poznávání a jeho poruchy; Koukolík F. 4 504

Úloha orální hygieny v prevenci plakem podmíněných onemocnění dutiny ústní; Nedvědová M. 3 150

Vliv kouření a volných radikálů na antioxidační ochranu a na patogenezi některých nemocí; Holeček V., Rokyta R. 1 22

Vztah klinického obrazu a neurobiologie vaskulárních demencí; Koukolík F. 1 17

Zácpa a praktický lékař – fakta a mýty; Martínek J. 6 328

Základní obecná klasifikační schémata dětských zlomenin; Pešl T., Havránek P. 10 570

Zrakové poznávání a jeho poruchy; Koukolík F. 3 140

Z RŮZNÝCH OBORŮ

Akutní paréza lícního nervu – srovnání klinických a laboratorních parametrůu pacientů s boreliovou a idiopatickou etiologií; Švecová E., Vlčková E., Štourač P., Bednařík J. 8 457

Biologická léčba revmatoidní artritidy; Trnavský K. 12 725

Double flap plastika vysoké rektoanální píštěle; Anděl P., Pelikán A., Kubala O., Schwarz P. 9 526

Gastrotoxicita nesteroidových antiflogistík a ich používanie na Slovensku; Hudec R., Kriška M., Božeková L., Foltán V. 8 469

Hazardní hry a pracovní prostředí; Nešpor K., Scheansová A.: 7 401

Historie a současnost registrace vrozených vad v České republice; Šípek A.,Gregor V., Horáček J. 10 590

Historie, současné problémy a šance v prevenci nozokomiálních nákaz; Schejbalová M., Bencko V. 5 293

Hodnocení dynamiky transportní funkce a remodelace levé srdeční síně po úspěšné endoskopické mikrovlnné epikardiální izolaci plicních žil; Peroutka Z., Straka Z., Osmančík P., Pěnička M., Línková H., Herold M. 2 94

Hospicová péče v Olomouci; Bretšnajdrová M., Závodný P. 9 532

Chronická poškození triangulárního fibrokartilaginosního komplexu; Pilný J., Švarc A., Hoza P., Pliska L., Dospěl I 8 454

Importované tropické horečnaté infekce; Stejskal F. 1 31

Jak se stárne na střední Moravě?; Bretšnajdrová M., Závodný P. 6 348

Kauzální metody léčby varixů dolních končetin; Ditl P., Vašina T., Šonský E., Antoš F. 1 38

Klinické příznaky zhoubných nádorových onemocnění ORL oblasti; Chrbolka P. 6 338

Kotníkové indexy a riziko kardiovaskulárních komplikací; Válková L., Leichterová E., Válek J. 4 220

Linka pro odvykání kouření – významná součást nabídky léčby závislosti na tabáku; Langrová K., Králíková E., Vojta M 1 47

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví WHO jako nástroj moderní rehabilitace; Švestková O., Pfeiffer J., Kupková J., Matlasová H. 3 161

Nádory slinivky břišní II.; Holcátová I., Souček P., Slámová A., Schejbalová M., Brabec M., Ryska M. 8 462

Nadváha, jídelní zvyklosti a dietní tendence dospívajících; Krch F.D., Csémy L. 3 155

Náhlé příhody vyvolané tabákem a praktický lékař; Nešpor K. 6 341

Násilí jako znepokojivý fenomén současného zdravotnictví; Hnilicová H., Bencko V., Dobiášová K. 5 267

O lidech, kteří hromadí věci a zvířata; Chromý K. 2 102

Odhady absolutního kardiovaskulárního rizika v ČR; Reissigová J., Zvárová J. 5 288

Perkutánní endoskopická gastrostomie – zkušenosti Centra pro PEG v letech 2002–2008; Kohout P., Beneš Z., Antoš Z., Rozmahel M., Puškárová G., Sokol P., Černík M. 12 710

Poranění hlezenního kloubu rostoucího skeletu; Pešl T., Havránek P. 7 384

Poskytování spirituální péče v českých nemocnicích; Kalvínská E. 12 722

Primární extragonadální germinální nádory u mužů; Büchler T., Foldyna M., Nepomucká J., Kupec M., Donátová Z., Kubánková P., Voršilková E., Kordíková D., Abrahámová J. 10 578

Problémy působené alkoholem – interakce rizikových a ochranných činitelů; Nešpor K., Karbanová H., Csémy L. 12 727

Příspěvek ke zdravotním aspektům expozice výfukovým plynům; Tuček M., Bencko V., Volný J., Novotný L., Petanová J. 5 300

Riziko kardiovaskulárních příhod při sledování fotbalových zápasů; Bartoš V. 6 346

Sladkovodní ryby ve výživě; Novotný L., Vácha F., Bencko V. 7 388

Sexuální rehabilitace po některých estetických operacích ženského genitálu;Janáčková L., Weiss P. 7 393

Socioekonomická pozice v různých obdobích života a depresivní symptomy u mužů a žen v ČR; Nicholson A., Pikhart H., Kubínová R., Peasey A., Čapková N. 5 276

Současné možnosti aktivní imunizace pacientů s HIV infekcí; Jilich D., Machala L., Staňková M. 11 649

Současné přístupy k očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou; Prymula R., Pospíšilová K. 2 104

Spirituální péče ve zdravotnictví; Kalvínská E. 9 522

Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory srdeční; Hrabáková H.,Pěnička M. 7 396

Stručný přehled radioterapie karcinomu rekta; Foldyna M., Voršilková E., Büchler T., Abrahámová J. 12 718

Syndrom Guillain-Barré; Zazula R., Řezáč T., Cihlář J. 10 582

Syndrom vyhoření a čeští praktičtí lékaři; Seifert B., Vojtíšková J. 7 396

Třírovinná zlomenina distální tibie u dětí; Špiroch P., Freiwald J., Homza M.,Skoumal P. 4 224

Úloha praktického lékaře a odborníka pro nemoci z povolání při diagnostice profesního bronchiálního astmatu a profesní rinitidy; Lebedová J.,Fenclová Z., Klusáčková P., Dlouhá B., Navrátil T., Hurtová L. 1 42

Urticaria solaris; Malina L. 9 528

Virové hepatitidy – znalosti studentů zdravotnických oborů; Slámová A., Schejbalová M., Adamčíková Š., Holcátová I. 5 296

Vliv dopravních emisí na imunitu člověka; Petanová J., Bencko V., Tuček M., Novotný L. 5 284

Volvulus sigmoidea – netypické onemocnění v dětském věku; Richter V., Pelikán A., Bednaříková E. 12 730

Výroky nemocných, které mohou stresovat zdravé; Irmiš F. 9 535

Výživa dětí ve věku 1–3 roky; Kudlová E., Slámová A. 5 272

Záchranná léčba kombinací paclitaxel + gemcitabine pacientů s germinálními nádory (GCT – germ cell tumors); Foldyna M., Abrahámová J., Nepomucká J., Kordíková D. 1 36

KAZUISTIKA

Absces jater při asymptomatické perforující divertikulitidě imitující maligní nádor jater; Hejlová I., Oliverius M., Honsová E., Kautznerová D., Filipová H., Šperl J., Špičák J., Trunečka P. 8 474

Akutní exacerbace etylické cirhózy jater z méně obvyklých příčin; Hajdušek P., Koten J., Beneš Z., Chlumská A.: 4 419

Akutní toxická hepatitida po bylinném přípravku; Hejlová I., Šperl J., Fraňková S., Kamenář D., Sticová E., Špičák J. 2 108

Aneurysma v místě akutního uzávěru pravé koronární tepny prezentující se akutním infarktem myokardu spodní stěny levé komory; Novotná M., Kraus V., Paďour M. 9 540

Angioskopie a intimomediální hyperplazie; Piskač P., Gregor Z., Leypold J., Staffa R., Podlaha J., Hnízdil L., Wasiková S. 8 478

Automutilace a poranění zevního genitálu u mužů; Zámečník L., Macek P., Roubíčková J., Pavlík I. 4 234

Deficit tyroxín viažúceho globulinu; Kreze A., Pura M., Kosák M., Koskuba J. 7 425

Dynamika onkomarkerů v rámci onkologické léčby testikulárních germinálních nádorů; Donátová Z., Abrahámová J., Malbohan I., Foldyna M., Nepomucká J. 1 50

HIV encefalopatie; Kapla J. 11 658

Chlamydiové pneumonie; Stripajová V., Svobodová L., Marel M., Homolka J. 7 422

Chylotorax a pseudochylotorax: diferenciální diagnostika a současné terapeutické možnosti; Žáčková P., Vašáková M. 6 352

Idiopatická trombóza jugulární žíly; Chlumský J., Havlín J. 9 542

Kombinovaná chelatační léčba u pacienta s myelodysplastickým syndromem a vrozenou hemochromatózou; Vondráková J., Procházková J., Indrák K., Kučerová L. 3 166

Komunitní pneumonie; Žáčková P., Vašáková M. 10 603

Kryptokoková meningitida u pacienta s dosud nediagnostikovanou  HIV pozitivitou; Povolná K., Snopková S., Husa P., Čermáková Z., Freibergerová M., Pařízková R., Šnelerová M., Hajná A. 11 654

Letální abscedující pneumonie vyvolaná kmenem Staphylococcus aureus oxacilin rezistentním s produkcí Pantonova-Valentinova leukocidinu; Petráš P., Rumlerová M., Machová I., Nekvinda P., Beroušková P. 4 236

Mimostřevní projevy při celiakii; Franeková L., Sedláčková M. 4 240

Neodkladné operace štítné žlázy – dvě kazuistiky; Jarošek J., Tomková M., Jurenka B., Kvičerová H., Vlasák V. 9 538

Netypický tumor nosohltanu ve vyšším věku – angiofibrom nosohltanu?; Chrbolka P.,Virtová D. 10 599

Pneumocystová pneumonie u pacienta s čerstvě diagnostikovanou chronickou retrovirovou infekcí; Jerhotová Z., Chmelík V., Chrdle A. 11 652

Profesní neimunologické astma bronchiale; Bejčková H., Bajerová S. 3 170

Stenóza a. subclavia vlevo jako příčina progrese anginy pectoris po aortokoronárním bypassu: koronaro-subklaviální steal syndrom; Davídková J., Toušek F., Šindelářová Š., Romsauer T., Štěrba L. 8 471

Tuberkulóza dýchacího ústrojí – diagnostický a léčebný přístup; Bártů V. Kopecká E.: 7 410

V.A.C. terapie v léčbě traumatických defektů měkkých tkání; Dráč P., Fialová J., Zálešák B., Molitor M., Mrozek Z., Sedlák P. 7 413

DIAGNOSTIKA

Endoskopická cytoskopie – nová metoda k vyšetření trávicí trubice; Beneš Z. 3 172

Historie prenatální diagnostiky Downova syndromu v České republice; Gregor V., Šípek A., Horáček J. 6 359

Obtížně diagnostikovatelné zlomeniny rostoucího dětského skeletu; Havránek P., Pešl T., Vlček P.: 7 403

Prenatální diagnostika a její úspěšnost v České republice; Gregor V., Šípek A., Horáček J., Šípek A. jr. 4 228

PRÁVO A MEDICÍNA

Kdy je pacient nebezpečný sobě?; Vondáček J., Vondráček L. 2 110

Medicína, nebo právo na scestí?; Vondráček J., Dvořáková V. 11 662

Nová úskalí poskytování zdravotní péče; Vondráček J., Dvořáková V. 7 427

Psychotrauma a jeho problématika při poskytování zdravotní péče, Vondráček J., Dvořáková V. 1 54

Souhlas s výkonem u nezletilé a jeho problémy; Vondráček J., Dvořáková V., Chmel R.  4 243

LIDÉ, FAKTA, UDÁLOSTI

Historie a současnost pneumologie ve Fakultní Thomayerově nemocnici; Vašáková M. 10 609

Péče o děti s tuberkulózou v rámci Fakultní Thomayerovy nemocnice; Křepela K. 10 613

HISTORIE/FEJETON

Docent MUDr. Karel Šilink – vůdčí představitel české endokrinologie; Káš S. 9 544

Fantomy na psacích stolech; Rampír P. 2 119

Jak známo z pohádek; Rampír P. 4 248

Hygiena a epidemiologie ze zákulisí; Káš S. 5 305

Hradecký profesor anatomie MUDr. Jan Hromada; Káš S. 8 488

Chirurg, profesor MUDr. Bohuslav Niederle; Káš S. 11 663

Karel Slavoj Amerling, lékař, pedagog, zakladatel Fysiokratické společnosti; Brázda O. 8 480

Profesor MUDr. Jan Baštecký – jeden ze zakladatelů české radiologie; Káš. S. 7 428

Profesor MUDr. Jan Maršálek, hradecký a olomoucký gynekolog a porodník, Káš S. 10 618

Profesor MUDr. Borovanský – představitel české anatomie v poválečné době; Káš S. 1 57

Profesor MUDr. Vladislav Otta Kruta – fyziolog, historik medicíny, vlastenec; Káš S. 4 246

Profesor Václav Piťha – neurolog, budovatel tří klinik; Káš S. 2 117

Profesor MUDr. Jan Zahradníček – ortopéd; Káš S. 3 178

Profesor chirurgie MUD. Jiří Diviš; Káš S. 6 364

Račte, prosím, nepadat; Rampír P.  6 366

Ropný věk a zvláštní okolnosti; Rampír P. 11 670

Stavovský oční lékař J. A. Ryba a budování oční kliniky na pražské univerzitě; Brázda F. 2 111

Symboly abstinence od alkoholu a drog v psychoterapii, Nešpor K., Scheansová A., Gregor P., Fiala T. 8 486

Tuberkulóza pľúc a dielo Franza Kafku; Mydlík M., Derzsiová K. 8 484

Úkaz zvaný fotbal; Rampír P. 8 490

Ukázky básnické tvorby českých lékařů na rozhraní 20. a 21. století; Káš S. 12 734

W.D. Miller – zakladatel ústní mikrobiologie; Brázda O. 4 245

Zubní lékařství na pražské lékařské fakultě v 19 století; Brázda O. 11 666

Žena v mrazáku; Rampír P. 7 430

KOMENTÁŘ

K článku Strunecká A., Blaylock, R.L.: Etiopatogeneze autismu z pohledu buněčné a molekulární biologie; Koukolík F. 3 177

K článku autorů Špiroch P. a kol. Třírovinná zlomenina distální tibie u dětí; Havránek P. 4 227

Neinvazivní ventilace – snížení rizika ventilátorové pneumonie; Zazula R 9 514

AKTUALITY/ZPRÁVY/RECENZE

Beautiful pro zdravé srdce; Praha 9 557

Cena Josefa Hlávky za rok 2007 udělena; Stožický A. 9 548

Cena J. E. Purkyně udělena prof. MUDr. Terezii Fučíkové DrSc.; ktl 6 367

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší knižní publikace v roce 2007; ber 10 620

Činnost dobrovolníků DC Lékořice v oddělení LDN1-A2 FTNsP Praha Krč; Chládková A. 2 124

Draci a Dračice na Vltavě; Rašková I 6 367

Everythin I can; Praha 10 622

Hrozí zneužití – diskreditace lékařské genetiky; Goetz P. 2 120

Informace o aktivitách odborné společnosti; re 8 492

Inteligentní formuláře 602XML – nástroj odbourávání byrokratických činnostíve zdravotnictví; Hampl P. 9 551

Jednoduchá odpověď na složité problémy: chůze; Nešpor K., Babková A. 10 621

Jdeme dát krev; Malíková J. 4 239

Každý pátý případ „diabetické nohy“ končí amputací; Praha. 4 244

Lidé po orgánové transplantaci se vracejí do plnohodnotného života; Praha 11 677

Mamma HELP a „umění žít naplno“; re 1 62

Medical Fair – nová značka mezinárodního zdravotnického veletrhu v Brně; Brno 5 311

Medin představí inovace v atroskopii; Brno 9 555

Nabídka časopisů ČLS JEP v roce 2009; re 12 740

Netradiční projekt pro odvykání kouření, aneb dokuřte s Radiožurnálem; Praha 10 624

Nový inkubátor pro mosteckou nemocnici; Most 12 709

Nový preparát pro léčbu pacientů s chronickou hepatitidou typu B; Protext 3 182

Nový přístroj BTL pro aplikaci rázové vlny; re 9 556

Nový tomograf zařadil českou radiologii na světovou špičku; Praha 7 416

Oceněná vrtačka Acculan 3Ti mini míří do českých nemocnic; Praha 9 557

Od základní péče po špičkovou specializaci; Souček M. 1 63

Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku NNH; Traboulsi J., Paska J. 8 466

Ohroženi jsou zejména pacienti; ČAAF 6 373

Pětistá transplantace kostní dřeně v režii ČNRDD; Praha 3 183

Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2009; re 12 738

Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2009; re 12 688

Právní poradna pro lékárníky a lékaře; Praha 4 250

Pražané jsou ochotni si u praktického lékaře více připlatit; Praha 12 738

Pražský kongres EUMASS vyhodnocen jako jeden z nejlepších; Praha 8 496

Preparát Revlimid získal plnou marketingovou autorizaci pro léčbu vícečetného myelomu v Evropské unii; Protext 12 737

Prestižní světové ocenění za design získal lékařský navigační systém OrthoPilot; Praha 8 496 Projekt CRAB; re 1 59

Projekt Regionální centrum pro podporu výuky; re 1 62

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutímk Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností; Čeledová L. 11 675

První evropská implantace zařízení Promote RF na úpravu srdečního rytmu; Protext 9 554

Sanofi-Pasteur podává v Evropě žádost o registraci první vakcíny proti sezónní chřipce aplikované intradermální mikroinjekcí; Praha 2 122

Série seminářů „nová legislativa“ programu PACE oslovila i lékaře; Praha 6 370

Sociální péče a léčba HIV/AIDS; Toronto 11 674

Spolek lékařů v Plzni; Fessl V., Motáň J. 8 494

Spolek lékařů v Plzni; Fessl V., Motáň J. 9 550

Úvodní fáze klinických zkoušek první rekombinační polyklonální protilátky; Protext 5 312

Vyjádření českých onkologů k usnesení Evropského parlamentu o boji proti rakoviněv rozšířené Evropské unii; Vorlíček J. 6 372

Výrobce nesouhlasí se závěry testu nápojů; Praha 8 494

Změna zákona o nemocenském pojištění; Praha 11 676

Jubilea

Blahopřání členům ČLS JEP; re 6 368

Blahopřání členům ČLS JEP; re 7 412

Blahopřání členům ČLS JEP; re 8 453

Blahopřání členům ČLS JEP; re 9 556

Blahopřání členům ČLS JEP; re 10 615

Blahopřání členům ČLS JEP; re 11 678

Blahopřání členům ČLS JEP; re 12 739

Kongresy, konference, semináře

Horizonty preventivní gerontologie pro lékaře v praxi; Praha 5 308

Konference DNA diagnostiky; re 10 622

Pozvání na XVIII. Kongres ČLS JEP; re 7 431

Slavnostní seminář Endokrinologického ústavu a Subkatedry endokrinologie IPVZ; Praha 8 445

Slavnostní seminář Endokrinologického ústavu a Subkatedry endokrinologie IPVZ; Praha 9 546

Cytogenetická konference s mezinárodní účastí; re 8 477

Osobnosti

Emeritní primář a bývalý předseda Spolku lékařů ČLS JEP

MUDr. Karel Staněk, letos 65-letý; Charouzek J. 11 673

Medailon k životnímu jubileu prof. MUDr. Vladimíra Bencka, DrSc.; Klein O. 3 181

MUDr. Ljiljana Bojičová – úspěšných 15 let v čele lékařské posudkové služby; Kučera R. 7 433

Prof. Radomír Čihák – anatom a univerzitní učitel; Druga R., Grim M. 6 372

Vladimír Wagner, jeden z prvních českých mikrobiologů a imunologů; Hána I. 7 433

Ocenění

Patnáctý Rytíř českého lékařského stavu; re 4 187

Nekrolog

Kamil Krofta, jak jsme jej znali a jak si jej v myslích uchováme; Vašáková M. 5 310

Zemřel doc. MUDr. Ctibor Drbal, CSc; Malina A. 4 249

Odešla profesorka MUDr. Marie Pešková, DrSc; re 4 250

Nové knihy

Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnění. Diagnostické a léčebné postupy; Kořenek J. 1 41

Diagnostika a léčba metabolických poruch; Hyánek J. 9 558

Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective; Stránský J. 3 180

Informovaný souhlas. Proč a jak?; Neudörflová J. 3 184

Když úzkost bolí; Neudörflová J. 8 498

Konsiliární psychiatrie; Filip K. 1 64

Physical Examination in Clinical Medicine; Mařatka Z. 1 41

Sex: starosti a radosti; Vlačihová Z. 6 374

Sexuální disfunkce; Vlačihová Z. 8 491

Transplantace ledviny v klinické praxi; Dryáková I. 9 558


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 12

2008 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se