Dialyzační léčbav České republice v roce 1997


Dialyzation Treatment in the Czech Republic in 1997

1. The number of HDC did not change during the past two years, a steep increase occurredbetween 1990 and 1995. This development made treatment available without the formerlimitations (limitations as regards diagnosis and age).2. In the dialyzed population during the mentioned five years the number of patients from moreadvanced age groups increased, more than half are above 60 years of age. During the periodalso the number of diabetic patients increased markedly and in 1997 they accounted for onethird of the dialyzed population.3. As to the number of patients having dialyzation treatment we are still behind the countriesof the EU. An adverse indicator of the quality of treatment is the high mortality.4. It is important to ensure early dispensarization of patients with creatinine levels above 300mml/l in predialyzation ou-patient departments.5. Peritoneal dialysis is used only in a very small percentage of patients as this method is nottraditional in this country.

Key words:
dialyzation treatment in the CR - treatment available - age of patients - number ofpatients.


Autoři: J. Lachmanová
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (4): 199-202
Kategorie: Články

Souhrn

1. Počet HDS se během posledních dvou let nezměnil, k jejich prudkému nárůstu došlo během1990-1995. Tento rozvoj umožnil dostupnost léčby bez dřívějších limitací (omezení diagnózoua věkem).2. V dialyzační populaci během 5 let přibývá stále nemocných z vyšších věkových kategorií,více než polovina je již starších 60 let. V tomto období výrazně přibývalo diabetiků, a v roce1997 již tvořili celou jednu třetinu dialyzační populace.3. V počtu nemocných léčených hemodialýzou zůstáváme ještě pozadu za zeměmi EU. Nepříz-nivým ukazatelem kvality naší léčby je vysoká mortalita.4. Je nutné zajistit včasnou dispenzarizaci pacientů s kreatininem nad 300 mml/l v predialy-začních ambulancích.5. Peritoneální dialýzou se léčí jen velmi malé procento pacientů, neboť je tato metoda pro násnetradiční.

Klíčová slova:
dialyzační léčba v ČR - dostupnost léčby - věk pacientů - počet dialyzovaných.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se