Význam biopsie ledvinyv současné nefrologii


Importance of Renal Biopsy in Contemporary Nephrology

Technique of the procedure and morphological examination of a renal biopsy specimen has beenthoroughly elaborated. Its diagnostic value and the asset for guiding treatment outweighs theperformance associated risks. Evaluation of the specimen by an experienced nephropathologistis very important. When assessing a renal biopsy it is necessary to focus not only the glomerularbut also tubular, intersticial and vascular changes. Indications for renal biopsy are continuouslyprecised and gradually their frequency declines. Kidney biopsy is needed in case of suspectedrapidly progressive glomerulonephritis, in prolonged acute renal failure of uncertain cause, inchronic glomerulonephritis unresponsive to steroids prior to commencing cytotoxic treatmentand in cases we can not diagnose on the basis of clinical analysis. Diagnosis of a non-immunedisease will spare the patient from the risks of immunosuppressive treatment. Estimation ofthe destroyed renal parenchyma in the biopsy enables appropriate timing of the therapy whichcan slow the progression of chronic renal failure. Biopsy of the transplanted kidney is irrepla-ceable in the differential diagnosis of rejection nephropathy and the choice of its treatment.New methods of biopsy specimen processing will, no doubt, provide further diagnostic findings.However, light microscopy, immunoflurescence and electron microscopy represent currentlysufficient clinical tools.

Key words:
nephrology - renal biopsy - diagnostic value - description of the sample.


Autoři: K. Matoušovic 1;  V. Martínek 1;  J. Špatenka 1;  A. Kolský 2;  J. Janda 3;  P. Rossmann 4;  M. Chadimová
Působiště autorů: Transplantační centrum FN Motol, Praha, přednosta MUDr. J. Špatenka, CSc. 2Dětské oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha, přednosta doc. MUDr. I. Novák, CSc. 3I. dětská klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. Imunol 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (4): 194-198
Kategorie: Články

Souhrn

Technika odběru a morfologického vyšetření bioptického vzorku ledviny je dobře propracovánaa diagnostický význam renální biopsie a její přínos pro léčbu předčí s výkonem spojené riziko.Důležitý je popis vzorku nefropatologem, dokonale orientovaným v oboru. Při posuzováníbioptického nálezu je nutno se soustředit nejen na změny glomerulů, ale i tubulů, intersticiaa cév. Indikace k biopsii ledviny jsou trvale upřesňovány a postupně jich ubývá. Biopsie je nutnápři podezření na rychle progredující glomerulonefritidu, u nejasné příčiny protrahovanéhoakutního selhání ledvin, u chronických glomerulonefritid, které nereagují na kortikoidní léčbu,před podáním cytostatik a při nemožnosti stanovit diagnózu na základě klinického rozboru.Diagnóza choroby, která nemá imunitní podklad, ochrání pacienta před rizikem event. imuno-supresivní léčby. Odhad proporce zaniklého parenchymu ledvin z bioptického vzorku umožnívčasné zavedení léčby, která může zpomalit progresi k chronickému selhání. Biopsie transplan-tované ledviny je nepostradatelná v diferenciální diagnostice rejekční nefropatie a volbě léčby.Nové metody vyšetření vzorku jistě přinesou další diagnostické poznatky, v současnosti všakje pro klinickou potřebu dostačující světelná, imunofluorescenční a elektronová mikroskopie.

Klíčová slova:
nefrologie - biopsie - diagnostický význam - popis vzorku.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se