Pokus o léčbu deficitu magneziapotravním doplňkem


Attempt to Treat Magnesium Deficiency

Magnesium deficiency is at present one of he most frequently, however rarely diagnoseddisorders of the electrolyte metabolism. It is due to the general diminution of Mg in naturalresources and changes in dietary and living habits of the population in industrialised countries.This deficiency is manifested by polymorphous complaints. Decisive for starting treatment isaccording to the authors a drop of Mg in red blood cells and the presence of subjective complaints.In 20 patients meeting these criteria the authors started treatment with the dietetic supple-ment. The effect of treatment was checked after 30 days. Subjective improvement was recordedin 75 % of the patients. Laboratory values improved after one-month treatment in 45 % of thepatients, in 20 % a tendency towards improvement was recorded but the values did not yetreach normal levels. In the remaining 30 % there was rather a decline of Mg in red blood cells.Treatment of Mg deficiency is a long-term problem, after 30 days only partial results can beevaluated. It is important to proceed with treatment and follow up the patients by clinical andlaboratory methods and adjust the dosage individually.

Key words:
magnesium - serum magnesium - Mg in urine - Mg in red blood cells - deficiency -Promagsan.


Autoři: H. Bejčková;  V. Senft;  J. Kohout
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. J. Kohout, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (4): 230-234
Kategorie: Články

Souhrn

Deficit magnezia v organismu patří v současné době k nejčastějším, málokdy však dia-gnostikovaným poruchám elektrolytového hospodářství. Je to způsobeno zejména celkovýmubýváním Mg z přírodních zdrojů a změnami ve stravovacích a životních zvycích obyvatelstvaindustrializovaných zemí. Tento deficit se projevuje polymorfními obtížemi. Za rozhodující prozahájení léčby jsme považovali pokles Mg v erytrocytech a přítomnost subjektivních potíží. U 20pacientů splňujících tato kritéria jsme zahájili léčbu potravním doplňkem obsahujícím Mg.Efekt léčby byl kontrolován po 30 dnech. K subjektivnímu zlepšení potíží došlo u 75 % nemoc-ných. K úpravě laboratorních hodnot došlo po měsíční terapii u 45 % sledovaných, u 20 % bylatendence k úpravě, ale hodnoty dosud nedosáhly normy. U zbylých 30 % došlo spíše k poklesuMg v erytrocytech. Léčba deficitu Mg je dlouhodobá, po 30 dnech je možno posoudit jen dílčívýsledky. V léčbě je nutno dále pokračovat za klinického a laboratorního sledování při indivi-duální úpravě dávkování.

Klíčová slova:
magnezium - Mg v séru - Mg v moči - Mg v erytrocytech - deficit - Promagsan.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se