24hodinové ambulantní monitorováníkrevního tlaku


24-hour AmbulatoryBlood Pressure Monitoring

24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) is the exact, fully automatic and noninva-sive method for evaluation of the 24-hour hemodynamic profile of the subject by multiple andregular blood pressure and heart rate measurement. In comparison with causal blood pressuremeasurement, ABPM allows the definition of daytime and nightime blood pressure averages,diurnal changes of blood pressure, localization of periods of the most frequent appearance ofhypertensive values, specification of hypertensive load, percent time elevation and diagnosing ofwhit coat phenomenon. The use of all mentioned findings leads to the improvement of bloodpressure control in patients with resistant hypertension, polymorbidity, helps to analyze paroxys-mal hypertension, verify diagnosis of the hypertension in patients with borderline or high normalblood pressure. The final profit is the reduction of the target organ damage and reduction ofcardiovascular morbidity and mortality. Definite diagnosis of the white coat phenomenon mar-kedly decreases consumption of the antihypertensive drugs. In addition, this method enablesbetter evaluation of hypotensive syndromes and is very helpful in the investigation of physiologyof blood pressure regulation, biorhythms and in pharmacodynamical studies of the new antihy-pertensives.

Key words:
Ambulatory blood pressure monitoring - Hypertension - Target organ damage - Cardi-ovascular complications.


Autoři: M. Šlemínová
Působiště autorů: Pracoviště Klinické farmakologie a gastroenterologie Nemocnice, České Budějovice, přednosta prim. MUDr. O. Shonová
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (4): 37-44
Kategorie: Články

Souhrn

24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku je exaktní, plně automatická a neinvazivnímetoda, která umožňuje přesně zhodnotit 24hodinový hemodynamický profil subjektu pravidel-ným měřením krevního tlaku a tepové frekvence. Ve srovnání s náhodným měřením krevníhotlaku lze pomocí této metody určit průměrné hodnoty krevního tlaku v libovolných úsecích dne,specifikovat diurnální kolísání krevního tlaku, lokalizovat výskyt hypertenzních hodnot během24 hodin, určit celodenní hypertenzní zátěž pacienta, variabilitu krevního tlaku během 24 hodina odhalit fenomén bílého pláště. Využitím všech těchto poznatků lze zlepšit kontrolu hypertenzníchoroby u pacientů s rezistentní hypertenzí, u polymorbidních pacientů, analyzovat pacientys epizodickou hypertenzí, zhodnotit diagnózu hypertenze u pacientů s hraničním krevním tlakempři náhodném měření, snížit riziko rozvoje orgánových komplikací hypertezní choroby a tímsnížit kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. Odhalením fenoménu bílého pláště lze zabránitzbytečné farmakoterapii hypertenze a snížit spotřebu antihypertenziv. Přínosem je i zpřesněnídiagnostiky hypotenzních syndromů, využití ve studiu regulace krevního tlaku a biorytmů a přistudiu farmakodynamického efektu nových antihypertenziv.

Klíčová slova:
Ambulantní monitorování krevního tlaku - Hypertenzní choroba - Orgánové kom-plikace hypertenze - Kardiovaskulární komplikace hypertenze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se