Chronické srdeční selhání- umí se správně rozpoznata léčit v klinické praxi?


Chronic Heart Failure - Are We Able to Diagnose and Treat It Correctly in ClinicalPractice?

The author draws attention to difficulties in the diagnosis of chronic heart failure. If the clinicaldiagnosis is not established objectively by assessment of left ventricular systolic function usingechocardiography, the diagnosis may be in as many as 50 % of patients incorrect. Heart failureis not properly diagnosed as apparent from American and British studies, frequently it is notalso properly treated. ACE inhibitors should be the drugs of choice in the treatment not only ofchronic heart failure but also of asymptomatic left ventricular systolic dysfunction in particularin patients after myocardial infarction because they reduce the cardiovascular and totalmortality and improve the life prognosis. These drugs should be used in all patients with heartfailure of all stages. Despite this American and British data indicate that only about half of thepatients is treated by these drugs. As the number of hospital admissions on account of heartfailure is rising during the past 10 years (as a result of better treatment of cardiovasculardiseases and prolongation of life), it is particularly urgent to improve the diagnosis andtreatment of patients with heart failure. Data on major errors in the diagnosis and treatmentcoming mainly from the USA and Great Britain are alarming. Therefore the programmeIMPROVEMENT was started in more than 10 European countries incl. The Czech and SlovakRepublics to ensure the state of diagnosis and treatment among general practitioners and toimprove the situation by special educational activities.

Key words:
heart failure - diagnosis - treatment - ACE inhibitors.


Autoři: J. Widimský
Působiště autorů: Klinika kardiologie IKEM, Praha, přednosta prof. MUDr. V. Staněk, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (4): 202-206
Kategorie: Články

Souhrn

Práce upozorňuje na obtíže v diagnostice chronického srdečního selhání. Pokud se klinickádiagnóza neobjektivizuje stanovením systolické funkce levé komory srdeční echokardiografií,může být až u 50 % nemocných chybná. Srdeční selhání není jen chybně rozpoznáváno, jak todokládají americké a britské studie, avšak není mnohdy ani správně léčeno. ACE inhibitorymají být léky volby v léčbě nejen chronického srdečního selhání, ale i asymptomatické dysfunkcelevé komory, zejména u nemocných po infarktu myokardu, protože snižují kardiovaskulárníi celkovou mortalitu a tak zlepšují životní prognózu. Těmito léky mají být léčeni všichni nemocníse srdečním selháním všech stadií, přesto však americké a britské údaje ukazují, že je dostávájen zhruba polovina nemocných. Protože počet hospitalizací pro srdeční selhání se v posledních10 letech zvyšuje (důsledkem zlepšené léčby kardiovaskulárních nemocí a důsledkem prodlou-žení lidského života), je tím naléhavější zlepšit diagnostiku a léčbu nemocných se srdečnímselháním. Údaje o velkých chybách v diagnostice a léčbě pocházejí především z USA a VelkéBritánie a jsou alarmující. Proto počíná i program IMPROVEMENT ve více než 10 evropskýchzemích (včetně České republiky a Slovenské republiky), který má zjistit stav diagnostiky a léčbyu praktických lékařů a situaci zvýšeným edukačním úsilím zlepšit.

Klíčová slova:
srdeční selhání - diagnostika - léčba - ACE inhibitory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se