Simultánní očkovánístarších osob chřipkovoua pneumokokovou vakcínou


SimultaneousImmunisation of Elderly Subjects with Influenza and Pneumococcal Vaccine

A group of elderly people, patients of an old age home was immunised before the onset of aforeseen influenza epidemic against influenza with vaccine Fluarix. Forty of the subjects weresimultaneously immunised against pneumococcal invasive disease with vaccine Pneumo 23.From all subjects blood samples were collected before and one month after vaccination to assessantibodies to the vaccine antigens H1N1, H3N2 and B and for assessment of IgG antipneumo-coccal type antibodies. Seroconversion to influenza vaccinal antigens was examined by thehaemagglutination inhibition test. A fourfold rise of antibodies to antigen H1N1 was found in18.2 % of the subjects vaccinated against influenza only and in 27.3 % of those vaccinatedsimultaneously by the influenza and pneumococcal vaccine. In antigen H3N2 a rise wasrecorded in 27.5 % and 32.5 % resp. and in antigen B in 47.7 % and 52.5 % resp. The geometricalmeans of antibody titres against subtype H1N1 after immunisation were in the group vaccina-ted against influenza only 12.55 and in the group vaccinated with both vaccine 18.9. The GMTof antibodies against type H3N2 was 13.9 and 29.1 resp., and in type B 47.5 and 46.5 resp.After immunisation with the pneumococcal vaccine a rise of antibodies was recorded in 97.5 %of the subjects, the geometrical means of antibody concentrations were before vaccination 19.1and after vaccination 129.7. The authors conclude from the results that simultaneous immu-nisation with vaccine against influenza and pneumococcal vaccine is well tolerated and givesa favourable antibody response to influenza antigens and a very good response to the pnemu-mococcal vaccine. Simultaneous immunisation is useful in elderly subjects, in particular in oldage homes, where patients are hospitalised for prolonge periods.

Key words:
simultaneous immunisation - influenza vaccine - pneumococcal vaccine - antibodyresponse.


Autoři: J. Trmal 1;  B. Tůmová 2;  R. Bícová 2;  K. Blšťáková 3;  E. Zenková 1;  R. Limberková 2
Působiště autorů: Krajská hygienická stanice, Ústí nad Labem, ředitel MUDr. A. Vorderwinkler 2Státní zdravotní ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Kříž, CSc. 3Léčebna dlouhodobě nemocných, Ryjice, ředitel MUDr. J. Müllner 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (4): 241-244
Kategorie: Články

Souhrn

Soubor 84 starších osob, pacientů léčebny dlouhodobě nemocných, byl před předpokládanýmnástupem epidemie chřipky očkován proti chřipce vakcínou Fluarix. Z tohoto souboru bylo 40osob simultánně očkováno proti pneumokokovému invazivnímu onemocnění vakcínou Pneumo23. U všech očkovaných osob byl proveden odběr krve před a 1 měsíc po vakcinaci ke stanoveníprotilátek k vakcinálním antigenům H1N1, H3N2 a B a stanovení IgG antipneumokokovýchtypových protilátek. Sérokonverze k chřipkovým vakcinálním antigenům byla vyšetřena he-maglutinačně inhibičním testem. Čtyřnásobný vzestup protilátek k antigenu H1N1 byl zjištěnu 18,2 % očkovaných jen chřipkovou vakcínou a 27,3 % očkovaných simultánně chřipkovoua pneumokokovou vakcínou. U antigenu H3N2 byl zjištěn vzestup u 27,5 %, resp. 32,5 %, a uantigenu B 47,7 % resp. 52,5 %. Geometrické průměry titrů protilátek proti subtypu H1N1 poočkování byly v souboru, který byl očkován pouze chřipkovou vakcínou 12,6 a u souboruočkovaného oběma vakcínami 18,9. GMT protilátek proti typu H3N2 byl 13,9, resp. 29,1,a u typu B 47,5, resp. 46,5.Po očkování pneumokokovou vakcínou byl vzestup protilátek zjištěn u 97,5 % očkovaných,geometrické průměry koncentrace protilátek byly před očkováním 19,1 a po očkování 129,7.Z výsledků autoři dokládají, že simultánní očkování vakcínou proti chřipce a pneumokokovouvakcínou je očkovanými osobami dobře tolerováno a má dobrou protilátkovou odpověď nachřipkové antigeny a velmi dobrou odpovědí na pneumokokovou vakcínu. Simultánní očkováníje vhodné k zajištění starších osob zejména v zařízeních pro dlouhodobě hospitalizované pa-cienty.

Klíčová slova:
simultánní očkování - chřipková vakcína - pneumokoková vakcína - protilátkováodpověď.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se