Příčiny erektilní dysfunkcez pohledu urologa


Causes of Erectile Dysfunction from the Aspect of the Urologist

The authors present a group of 123 patients with erectile dysfunction (ED) examined in theandrological out-patients department which is part of a urological department, and analysecauses leading to ED. The patients age was within the range from 19.2 to 76.4 years, average44.4 ± 9.9 years. The duration of ED before the first examination in the andrological out-patientdepartment was 3.7 ± 3.3 years. Primary ED was recorded in 5 patients (4.1 % - 1x dysgenesisof the cavernous bodies, 4x bachelor syndrome). In 23 psychogenic ED (18.7 %) was probable,in 100 patients organic (81.3 %). In psychogenic ED neurasthenia was present in 8 patients(34.8 %). Four patients had problems in conjunction with starting sex life (17.4 %), unsuitablebehaviour of the partner was the reason in 2 (8.7 %), in one each the authors recorded theso-called widower’s syndrome, maniodepressive psychosis, habituation to the partner, in sixpatients (26.1 %) the cause was not detected. In patients with organic ED the followingdiagnoses were recorded: diabetes mellitus 50 patients (the absolute figures are also percent-ages) - 26 type I, 24 type II, smoking 35, hypertension 29, hyperlipidaemia 26, obesity 23, IHD14, ischaemia of the extremities 10, alcoholism 6, pelvic fracture 4, renal failure 4, traumaticspinal lesion 3, condition after CMP 3, surgery on account of rectal cancer, 3, surgery of BHP3. Peyronie’s disease 3, fracture of the penis 2, laminectomy 2, combined treatment of prostatecancer 2, one each injury, chronic injury of the perineum (cyclist), priapism, chemotherapy,bilateral aortofemoral bypass, surgery of an abdominal aortal aneurysm, dysgenesis of thecavernous bodies.

Key words:
erectile dysfunction - causes - diabetes mellitus.


Autoři: M. Hora;  Z. Ouda
Působiště autorů: Urologická klinika FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Ouda, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (4): 222-226
Kategorie: Články

Souhrn

V článku autoři prezentují soubor 123 nemocných s erektilní dysfunkcí (ED) vyšetřenýchv andrologické ambulanci fungující v rámci urologického pracoviště a podávají rozbor příčinvedoucích k ED. Věk pacientů byl od 19,2 do 76,4 roku s průměrem 44,4 ± 9,9 roku. Doba trváníED k prvnímu vyšetření v andrologické ambulanci byla 3,7 ± 3,3 roku. Primární ED byla u 5pacientů (4,1 % - jednou dysgeneze kavernózních těles, 4krát syndrom panice). U 23 bylapravděpodobná psychogenní ED (18,7 %), organická u 100 pacientů (81,3 %). U psychogenníED byla v 8 případech neurastenie (34,8 %), 4 pacienti měli problémy v souvislosti se zahájenímpohlavního života (17,4 %), nevhodné chování partnerky bylo příčinou u 2 (8,7 %), po jednom(4,3 %) byl nalezen tzv. vdovský syndrom, maniodepresivní psychóza, habituace na partnerku,u 6 pacientů (26,1 %) nebyla příčina odhalena. U pacientů s organickou ED byly nalezenynásledující diagnózy: diabetes mellitus 50 pacientů (absolutní čísla jsou zároveň čísla v procen-tech) - 26 typu I., 24 typu II., kouření 35, hypertenze 29, hyperlipidémie 26, obezita 23, ICHS14, ICHDK 10, alkoholismus 6, fraktura pánve 4, renální insuficience 4, traumatická míšní léze3, stav po CMP 3, operace pro karcinom rekta 3, operace BPH 3, m. Peyronie 3, fraktura penisu2, laminektomie 2, kombinovaná léčba karcinomu prostaty 2, po jednom trauma hlavy,chronická traumatizace hráze (cyklista), priapismus, chemoterapie, oboustranný aortofemorál-ní bypass, operace abdominálního aneuryzmatu aorty, dysgeneze kavernózních těles.

Klíčová slova:
erektilní dysfunkce - příčiny - diabetes mellitus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se