Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2015; 19(3): 198-200
Kategorie: Z odborné literatury: Recenze

Miroslav Mitlöhner, Olga Sovová. Právní problematika umělé lidské reprodukce

Gaudeamus: Hradec Králové 2015. 86 s. ISBN 978-80-7435-565-3

Kapitoly: Úvod – Příčiny bezdětnosti a směrování dalšího vývoje – Pojem umělé lidské reprodukce v mezinárodních souvislostech – Vnitrostátní právní úprava asistované reprodukce – Informovaný souhlas a povinná mlčenlivost – Náhradní mateřství ve vnitrostátním právu – Trestně právní aspekty náhradního mateřství – Trestně právní aspekty ochrany lidského života – Náměty de lege ferenda – Církve a jejich postoj k problému – Názory veřejnosti na přípustnost náhradního mateřství – Závěr

Útlá knížka vznikla v rámci realizace projektu ESF Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko-výzkumného týmu pro studium současné rodiny. Je psána velmi čtivě a srozumitelně.

Po jednoduchém úvodu popisujícím současnou právní úpravu asistované reprodukce se rozsáhle věnuje problematice surogátního mateřství. To je u nás řešeno dle pravidla, že co není zakázáno, je povoleno. Autor popisuje možná právní řešení a z pozice zkušeného právníka popisuje možná úskalí současného řešení.

Jako dlouholetý člen Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu samozřejmě stojí na straně práva ženy užít tuto možnost řešení některých příčin neplodnosti. Nicméně racionálně volá po řádné právní úpravě této dnes již nikoli marginální části asistované reprodukce.

Zajímavé jsou ukázky řešení této problematiky v zahraničí, poznámky k názoru církví i veřejnosti na tuto problematiku.

Doručeno do redakce 14. 9. 2015

Jozef Záhumenský, David Jilich, Daniela Vaňousová. Základy moderní venerologie

Maxdorf: Praha 2015. 176 s. ISBN 978-80- 7345-429-6

Kapitoly: Úvod – Genitální bradavice – Herpes genitalis – Trichomoniáza – Chlamydie – Genitální mykoplazmata – Kapavka – Syfilis – Scabies – Pediculosis pubis – Virová hepatitida typu B – HIV infekce – Virová hepatitida typu C – Exotické pohlavně přenosné nemoci (Ulcus molle – Granuloma inguinale – Lymfogranuloma venereum) – Některé klinické entity (Vulvovaginitida – Cervicitida – Hluboký pánevní zánět – Balanitida a balanosporitida) – Sexuální násilí na ženách – Pohlavně přenosná onemocnění u homosexuálních žen – Pohlavní nemoci v kostce z pohledu venerologa

Zakladatel Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP doc. Záhumenský s kolektivem přináší na trh drobnou knížku označenou jako postgraduální učebnice pro mezioborové vzdělávání.

V úvodu se věnuje historii pohlavně přenosných nemocí, správnému odběru venerologické anamnézy, laboratorní diagnostice i pravidlům hlášení pohlavně přenosných nemocí. Následují kapitoly zabývající se jednotlivými nozologickými jednotkami. Kapitoly jsou přehledně děleny na části – epidemiologie, klinický obraz, diferenciální diagnostika, diagnostika, terapie, specifika v graviditě, prevence, prognóza. Jsou psány stručně a přehledně. Přiznám se, že dle mého názoru je tato stručnost zejména v podkapitole Terapie spíše chybou než přínosem jinak zajímavého kapesního vydání venerologie

Doručeno do redakce 25. 9. 2015

Petr Křepelka. Poruchy menstruačního cyklu

Mladá fronta: Praha 2015. 238 s. ISBN 978-80-204-3520-0

Kapitoly: Historické, kulturní a sociální aspekty menstruace – Evoluční smysl menstruačního cyklu – Anatomie reprodukční soustavy ženy – Fyziologie menstruačního cyklu – Klasifikace poruch menstruačního cyklu – Vyšetřovací metody poruch menstruačního cyklu – Etiologické faktory poruch menstruačního cyklu – Klinický management poruch menstruačního cyklu – Těžké akutní děložní krvácení – Chronické abnormální děložní krvácení – Chirurgická léčba abnormálního děložního krvácení – Poruchy menstruačního cyklu ve specifických klinických situacích – Obtíže vázané na menstruační cyklus

Tentokráte chci upozornit na novou knihu kolegy a zkušeného postgraduálního učitele Petra Křepelky. Vhledem k tomu, že jsem měl tu čest dělat recenzenta této knihy, použiji zde autoplagiát předmluvy.

Poruchy menstruačního cyklu jsou každodenně řešeny v každé gynekologické ambulanci. Nicméně jejich klasifikace se vyvíjí. Příčiny jsou někdy zjevné a jindy velmi komplexní. Diagnostické algoritmy mohou být předmětem odborných sporů. Řešení může být až směšně jednoduché či velmi komplikované a komplexní. Rozhodně není snadné o něm psát lehce a srozumitelně. To se dr. Křepelkovi podařilo a básnicky by se dalo říci, že tak zvedl zapomenutý a zaprášený prapor odborných publikací ÚPDM Podolí vztyčený před 37 lety geniální knihou prof. J. Horského a dr. J. Presla Gynekologická endokrinologie (1978).

Ve 13 kapitolách přehledně členěného textu se seznámíme s mechanizmy všech poruch cyklu, ze kterých vyplyne jejich kauzální, a pokud nelze, tak alespoň symptomatické řešení.

Text je nabitý informacemi, které jsou pečlivě opřeny o četné literární odkazy. To umožňuje najít si prameny pro méně běžné postupy či podrobnosti u postupů obecně známých. Není zde jen strohý přehled poruch a jejich řešení. Text je zpestřen historickým a kulturním pohledem na menstruační cyklus. Poruchy jsou pojaty komplexně a nikoli jen z pohledu vlastního příznaku nepravidelného krvácení.

Autor si vybral zdánlivě jednoduché téma, aby čtenáři v celé šíři ukázal, jak může být složité a, jak je u něj zvykem, současně převedl, jak se s ním bravurně vypořádat v každodenní praxi.

Doručeno do redakce 9. 10. 2015

doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

tomas.fait@vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK, Praha

www.vfn.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×