Jarní homeopatický seminář


Autoři: Karolína Kuzmiaková
Působiště autorů: Gynevia Praha, s. r. o.
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2015; 19(3): 195-197
Kategorie: Aktuality z gynekologie

Praha, 15.–17. 5. 2015

V květnu letošního roku jsem měla možnost zúčastnit se tradičního Jarního homeopatického semináře, který se tentokrát konal v Praze, v hotelu Grandior pod záštitou Homeopatické lékařské asociace (HLA) a jejím hlavním partnerem byla společnost Boiron – největší světový výrobce homeopatických přípravků. Seminář byl věnován především ženám, resp. homeopatické léčbě „ženských“ onemocnění.

První den MUDr. Pavla Koželuhová nabídla velmi podrobný přehled homeopatických léků, vhodných pro léčbu či eventuálně prevenci uroinfektů.

Následovala přednáška MUDr. Kateřiny Formánkové a Bc. Romany Gogelové, týkající se homeopatické léčby matky i dítěte během těhotenství.

Ráda bych právě zde zmínila praktické zkušenosti s užitím homeopatie v každodenní lékařské praxi, o které se podělila zvaná přednášející, dr. Christelle Charvet, lékařka-homeopatka z Lyonu. Tato lékařka se specializací na porodnictví a gynekologii ve své praxi začala odhalovat účinky a význam homeopatie v průběhu let, jak sama uvádí. V současné době se účastní gynekologicko-porodnických kongresů, kde propaguje použití homeopatie ve svém oboru. Je autorkou knihy Homeopatie a perimenopauza (kterou česky vydalo nakladatelství Grada v r. 2014).

Její celodenní sdělení bylo rozděleno do několika částí. Úvodem zmínila úlohu homeopatie jako součást komplementární medicíny. Následoval blok věnovaný homeopatické podpůrné léčbě v onkologii. Své vystoupení dr. Charvet zakončila možnostmi užití homeopatie v léčby sterility a infertility. V průběhu dne dr. Charvet citovala několik studií, které se zabývají mimo jiné i přístupem pacientů k homeopatické léčbě: např. až 60 % pacientek s karcinomem prsu se uchyluje ke komplementární medicíně, z nich třetina využila homeopatii, ale 46 % z nich o tom se svým onkologem nemluví. Proč vůbec pacienti vyhledávají komplementární medicínu? Ve snaze posílit obranyschopnost organizmu (78,5 %), ve snaze snížit vedlejší účinky konvenční léčby (85 %), kvůli léčbě původního onemocnění (27,5 %), ale žádný z pacientů nemá v úmyslu vysadit konvenční léčbu, cituje další studii. Dr. Charvet doporučuje podpořit pacienta, aby nenaléhal a nechtěl vysadit konvenční terapii. Podpůrná léčba zlepšuje kvalitu života v nemoci, zatímco konvenční terapie kvantitu života – prodlužuje život.

V této souvislosti dr. Charvet uvedla konkrétní homeopatické přípravky, které indikuje podle pocitu pacienta při sdělení prvního slova, týkajícího se onkologické diagnózy (podávat 1–2krát denně 5 granulí do „ústupu“ obtíží):

 • při pocitu nespravedlnosti: Staphysagria 15 CH
 • hněvu: Nux vomica 15 CH
 • smutku: Sepia officinalis 15 CH
 • úzkosti: Argentum nitricum 15 CH (pacient se snaží získat co nejvíce informací, je velmi aktivní…) nebo Gelsemium 15 CH (pacient je otřesen sdělením diagnózy nebo léčbou natolik, že není schopen žádné aktivity)
 • šoku nebo nervového otřesu: Opium 15 CH

Další indikací homeopatické léčby u onkologických pacientů může být případný chirurgický zákrok (prevence hematomů, podpora dobrého zajizvení), radioterapie, chemoterapie, apod.

Dr. Charvet doporučila podávat homeopatika (1–2krát denně 5 granulí 2 dny před plánovanou operací a dále po operaci aspoň 2 týdny) v případě:

 • obavy ze zahájení léčby: Ignatia amara 15 CH (pacient anxiózní, např. již před odchodem z domova)
 • kontuze, traumatizmus, operace: Arnica montana 15 CH
 • dobré zajizvení: Staphysagria 15 CH
 • traumatizmus prsu či gynekologických orgánů: Bellis perennis 15 CH

Další indikace podání homeopatické léčby v onkologii:

 • pálení, zarudnutí při radioterapii: Apis mellifica 15 CH, Belladonna 9 CH, Radium bromatum 9 CH (2krát denně 5 granulí před radioterapií a po každém ozařování ještě 2 týdny)
 • nauzea: Nux vomica 5 CH, Ipeca 5 CH (podání 5 granulí opakovat podle stavu i několikrát denně, postupně vysazovat při zmírnění obtíží, v případě trvalé nevolnosti doporučila Dr. Charvet užívat homeopatika rozpuštěné ve vodě a popíjet = zajištěn i příjem tekutin)
 • únava: China 9 CH, Silicea 15 CH
 • porucha střevní pasáže: Opium 5 CH
 • afty, pálení trávicího traktu: Kalium bichromicum 9 CH, Mercurius corrosivus 9 CH (podávat 2krát denně 5 granulí)
 • návaly horkosti při léčbě tamoxifenem: Lachesis mutus 9 CH, Belladonna 9 CH (1–2krát denně 5 granulí)
 • bolesti kloubů při léčbě antiaromatázou: Rhus toxicodendron 9 CH (2krát denně 5 granulí)

V průběhu svého vystoupení dr. Charvet citovala mnohé studie hodnotící homeopatickou terapii u onkologických pacientů (případným zájemcům ráda poskytnu odkazy na zmiňované studie). Soubory sledovaných pacientek, bohužel, dosahují zpravidla pouze několika desítek, ale ve všech případech prokazují pozitivní efekt homeopatické léčby jako léčby podpůrné či komplementární.

V další části své přednášky dr. Charvet sděluje své zkušenosti a doporučení homeopatické léčby při problémech s početím. Opět uvádí několik studií z USA, Jordánska, Libanonu: 40–90 % pacientů využívá alternativní medicínu, ale až 75 % těchto pacientů to svému lékaři vůbec nesdělí. Přesto až 73 % těchto pacientů udává příznivý účinek uvedené léčby (odkazy na citované studie opět ráda poskytnu).

Na úvod přednášky, zabývající se užíváním homeopatie v případě sterility či infertility, dr. Charvet připomíná její příčiny: nefunkční reprodukční orgány, neprůchodné vejcovody, malformace dělohy, špatný nebo žádný zárodek, špatné uhnízdění vajíčka dané kvalitou endometria či vaskularizací dělohy…kouření, obezitu, sexuálně přenosné choroby.

U žen, které se pokoušejí neúspěšně otěhotnět, cca do roka po vysazení hormonální antikoncepce, doporučuje podávat:

 • Folliculinum 15 CH: 5 granulí 8. a 20. den cyklu (tedy „pouze“ 2krát v průběhu menstruačního cyklu)
 • Luteinum 5 CH eventuálně „přidat“ v případě sekundární amenorey: 5 granulí denně od ovulace, resp. do nástupu menstruace

V případě časného potratu v anamnéze podávat Luteinum 5 CH denně 5 granulí do konce 4. měsíce gravidity.

Další homeopatické léky indikuje Dr. Charvet obdobně jako u pacientů onkologických:

 • hněv, pacient chce, aby se to podařilo, jak si to přeje: Nux vomica 15 CH
 • zklamání, lhostejnost, smutek, sklíčenost, přecitlivělost: Sepia officinalis 15 CH
 • podrážděnost, pocit nespravedlnosti kvůli neplodnosti: Staphysagria 15 CH
 • žárlivost: Lachesis mutus 15 CH
 • smutek, pláč, nesnese utěšování, sklíčenost: Natrum muriaticum 15 CH
 • nedostatek sebedůvěry: Pulsatilla 15 CH
 • strach, že se to nepodaří: Gelsemium 15 CH
 • nechápavost: Lycopodium clavatum 15 CH
 • úzkost a astenie: Arsenicum album 15 CH
 • úzkost a somatické projevy, proměny nálad: Ignatia amara 15 CH
 • arogance, vysoké mínění o sobě, pohrdání ostatními, vaginizmus: Platina 15 CH

Léčbu dr. Charvet doporučuje podávat zpravidla 3–6 měsíců, neboť efekt léčby lze pozorovat zpravidla cca během 3 měsíců.

V souvislosti s IVF byly doporučeny další léky:

 • Caulophyllum 9 CH (uvolní případný spazmus hrdla při inseminaci, prevence kontrakcí po ET)
 • Ledum palustre 15 CH (v případě punkce folikulů)

Mnoho případů sterility zůstává bez vysvětlení. Konvenční postupy asistované reprodukce rozhodně neřeší všechny problémy infertility. Homeopatie, terapie reakce psychického a fyzického stavu, je zvláště indikovaná jako doprovodná metoda pro páry, které si přejí mít dítě.

Poslední den zmínila ve své přednášce MUDr. Hana Váňová velmi zajímavé poznatky týkající se homeopatického přípravku Folliculinum. Specifické symptomy Folliculina jsou všechny symptomy zhoršující se od ovulace k menzes: nerozhodnost, návaly paniky, výkyvy nálad, ale i menstruační problémy, komplikace v menopauze. Optimální podávání tohoto léku – Folliculinum 15 CH – je tedy 8. a 20. den cyklu (nízké ředění – 5 CH stimuluje – tedy přivodí menzes. „Střední ředění“ – 15 CH „vyrovnává“. „Vysoké ředění“ – 30 CH lze použít, když jsou menzes časté, resp. „kdykoli“ v případě hyperestrogenemie).

Jarní seminář uzavřely velmi zajímavé, přesto zcela odlišně zpracované přednášky psychoterapeutek: Mgr. Margarety Šlemínové a Mgr. Evy Pávkové, zabývající se významem ženského a mužského principu v rodině, ale i rodinných konstelací.

Na závěr semináře zaznělo pozvání na 4. mezinárodní kongres CEDH, který se bude konat 20.–21. listopadu 2015 v Praze (viz také www.cedh.org)

MUDr. Karolína Kuzmiaková

karolina.kuzmiak@seznam.cz

Gynevia Praha, s.r.o.

www.gynevia.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se