Věcný rejstřík


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 61, 2009, No. 4, s. 207-210.

VĚCNÝ REJSTŘÍK

A

aktivita fyzická 92

alergická kontaktní dermatitida 69

antituberkulotika 85

aparát pohybový 133

aromatické polycyklické uhlovodíky 74

aspirin – preventivní podávání 39

astma bronchiale profesionale 141

atopie 69

audiometrie prahová tónová 182

azbest – nemoci způsobené azbestem 141

B

baktericidní účinky infrazářením aktivovaných barev 202

bakterie ke zpracování biologického odpadu 36

biotechnologie 92

bodná poranění injekční jehlou 39

borrelióza lymeská 46

bossing 56

buňky kmenové 93

C

Clostridium difficile 202

cytostatika 117

cytotoxická léčiva 117

Č

částice aktivního uhlí 94

částice ultramikroskopické 38

Česká republika – klíšťová encefalitida 102

česnek 200

D

dermatitida 32, 69

dermatitida kontaktní alergická 69

délka učitelské praxe 182

diabetes mellitus 200

diagnostika profesionálních alergických dermatóz 32

diagnostika tuberkulózy 85

diagnóza ohrožení nemocí z povolání 12

dieta – ovlivnění výskytu karcinomu 93

divoká zvěř – šíření infekce 201

doba léčení 113

doly uranové 188

dotazníkové šetření 7

drogy 200

dýmy vulkanizační 74

E

ekzém 32

encefalitida klíšťová 102

enzymoterapie 113, 204

evaluace funkční 127

exploze průmyslového prachu 38

expozice pacientů s ohrožením nemocí z povolání 12

expozice profesní cytostatikům 117

expoziční limit přípustný 176

expoziční test nazální 21

F

faktor věkový u lymské boreliózy 46

fibrogenicita 123

funkcionalizace 123

funkční evaluace 127

funkční porucha hlasivek 164

fyzická aktivita 92

G

gen odpovědný za úbytek sluchové ostrosti 200

grafen 123

gumárenský průmysl 74

gumárenství – zdravotní rizika 74

H

hlas 164

hlasivky – funkční porucha 164

hlasový profesionál 164

hluk 182

I

incidence klíšťové encefalitidy 102

indické laboratoře letectví 200

infekční nemoci – prevence 148

infekční onemocnění 190

injekční jehla – bodná poranění 39

ionizující záření 109

K

kalendář očkovací 148

karcinom plic 188

kategorizace prací 176

klíšťová encefalitida 102

kmenové buňky 93

Kneidlová Monika, doc. MUDr. CSc. – blahopřání 40

kontaktní alergická dermatitida 69

kontaminace povrchová 117

kouření 27

kožní onemocnění profesionální 69

kožní teploty 172

kvalita hlasu 164

L

lesní hospodářství – riziko lymeské borreliózy 46

léčiva cytotoxická 117

lékař posudkový 7

lékařská posudková služba 7, 81, 190

limit expoziční přípustný 176

Londýnská škola hygieny a tropického lékařství 202

longitudinální sledování 46

lymeská borrelióza 46

M

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 7

mobbing 56

molekulární zobrazování optické 92

monitorování 74

moučný prach 176

Mycobasterium tuberculosis 85, 88

mykobakteriózy 85

N

nanobiotechnologie 37

nanočástice 36

nanotrubice 123

nazální expoziční test 21

nemoc z povolání 3, 43, 46, 63, 102, 155, 157, 172, 188

nemoci přenosné a parazitární 63, 148

nemoci způsobené azbestem 141

nevhodný vedoucí 200

nitrosaminy 74

nozokomiální nákazy 94, 202

nozokomiální pneumonie 37

O

obezita 92

očkovací kalendář 148

očkování 37, 102, 148

očkování proti klíšťové encefalitidě 102

odběr vzduchu 36

ohrožení nemocí z povolání 12

ochrana radiační 109

ochrana veřejného zdraví 157

olovo 18

onemocnění infekční 190

onemocnění kožní profesionální 69

opatření ke snížení pracovního rizika 157

optické molekulární zobrazování 92

oteplování 37

oxid uhličitý 37

P

pacienti ventilovaní 37

parazitární a přenosné nemoci 63

patologické pracovní vztahy 56

pekárenští pracovníci 21

péče pracovnělékařská 176

pletyzmografie prstová 172

plicní rakovina 188

plicní rehabilitace 127

pneumokoniózy 141

pneumonie nozokomiální 37

pneumopatie profesionální 123

počítač 133

pohybový aparát 133

pojištění úrazové v Německu 201

polohy pracovní 157

polycyklické aromatické uhlovodíky 74

porucha hlasivek funkční 164

poskytování náhrad 99

postgraduální vzdělávání v posudkové službě 81

posudková služba lékařská 7, 81, 190

posudkové zásady 155

posudkový lékař 7

posuzování nemocí z povolání 63

posuzování schopnosti soustavné výdělečné činnosti 190

poškození zdraví při práci v kanceláři 133

potence účinků při kouření 27

povinné očkování 148

povrchová kontaminace 102

pracovnělékařská péče 176

pracovní polohy 157

pracovní prostředí a stres 56

pracovní rizika spojená s kouřením 27

pracovní riziko 157

pracovní vztahy patologické 56

pracovníci pekáren 21

prahová tónová audiometrie 182

prach moučný 176

práce s počítačem 133

prevence infekčních nemocí 148

prevence kouření 27

preventivní podávání aspirinu 39

profese u pacientů s ohrožením nemocí z povolání 12

profesionál hlasový 164

profesionální asthma bronchiale 141

profesionální kožní onemocnění 69

profesionální pneumopatie 127

profesionální poškození zdraví 99

profesionální rinitida 21

profesní expozice cytostatikům 117

prstová pletyzmografie 172

průmysl gumárenský 74

přenosné a parazitární nemoci 63

přetěžování 113

přípustný expoziční limit 176

psychická zátěž 56

R

radiační ochrana 109

radionuklidy 109

rakovina plic 188

Raynaudův syndrom 172

regenerativní lékařství 93

rehabilitace plicní 123

rinitida profesionální 21

rinomanometrie 21

rizika pracovní spojená s kouřením 27

rizika zdravotní v gumárenství 74

riziko lymeské borreliózy v lesním hospodářství 46

S

seminář slavnostní (60. výročí založení

KNP Hradec Králové) 197

sentinelová uzlina 109

seznam nemocí z povolání 12

schopnost soustavné výdělečné činnosti 190

sledování longitudinální 46

slévárna olova 18

Slovensko – klíšťová encefalitida 102

Slovensko – lymeská borrelióza 46

sluchová ztráta 182

snížení pracovního rizika 157

sociální zabezpečení 7

stanovení olova ve vlasech 18

stres 56

syndrom Raynaudův 172

Š

šetření dotazníkové 7

šíření infekce u divoké zvěře 201

švédský výzkum v pracovním lékařství 92

T

teploty kůže 172

terminologie profesionálnmích alergických dermatóz 32

test nazální expoziční 21

tónová audiometrie prahová 182

trendy vývoje u ohrožení nemocí z povolání 12

tuberkulóza 85

U

učitel 182

uhlovodíky polycyklické aromatické 74

ultramikroskopické částice 38

uranové doly 188

uzlina sentinelová 109

únava hlasu 164

úrazové pojištění v Německu 201

V

vakcína 148

ventilovaní pacienti 37

věk pacientů s ohrožením nemocí z povolání 12

věkový faktor u lymeské borreliózy 46

vlasy – stanovení olova 18

vulkanizační dýmy 74

výskyt lymeské borreliózy 46

vzdělávání postgraduální v posudkové službě 81

vznícení průmyslového prachu 38

vztahy pracovní patologické 56

Z

zabezpečení sociální 7

záření ionizující 109

zásady posudkové 155

zátěž psychická 56

zdravotní rizika v gumárenství 74

zkratky 198

znečištění ovzduší 36

ztráta sluchu 182


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se