Rejstřík autorů


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 61, 2009, No. 4, s. 206-207.

REJSTŘÍK AUTORŮ

(seřazeno podle tematických oddílů)

ÚVODNÍKY

Hrnčíř, E.: Správné chápání pojmu nemoc z povolání 3

Hrnčíř, E.: Jak rozumět pojmu jedna nemoc z povolání 43

Hrnčíř, E.: Připravovaná změna poskytování náhrad osobám trpícím profesionálním poškozením zdraví 99

Hrnčíř, E.: Předpisy upravující posuzování a uznávání nemocí z povolání 155

PŮVODNÍ PRÁCE

Avdičová, M. viz Švihrová, V. 102

Bátora, I. viz Buchancová, J. 46

Bátora, I. viz Švihrová, V. 102

Bláha, L. viz Doležalová, L. 117

Brhel, P., Petrovová, M.: K problematice profesionálních přenosných a parazitárních nemocí 63

Brhel, P. viz Fenclová, Z. 12

Buchancová, J., Hudečková, H., Murajda, L.,

Švihrová, V., Bátora, I., Legáth, Ľ., Osina, O., Vilček, R.,

Jakubovičová, E.: Lymská borelióza z pohľadu pracovného lekárstva – porovnávajúca štúdia 46

Buchancová, J. viz Švihrová, V. 102

Čeledová, L. viz Čevela, R. 7

Čevela, R., Čeledová, L.: Organizace, reorganizace a činnost lékařské posudkové služby 7

Doležalová, L., Odráška, P., Gorná, L., Kuta, J.,

Oravec, M., Prudilová, M., Vejpustková, R., Bláha, L.: Studium kontaminace pracovišť a profesionální expozice zdravotnických pracovníků zajišťujících přípravu a aplikaci protinádorových léčiv 117

Fenclová, Z., Navrátil, T., Urban, P., Brhel, P.,

Pelclová, D.: Analýza výskytu ohrožení nemocí z povolání v České republice v letech 2001–2007 12

Fenclová, Z. viz Švihrová, V. 102

Fiala, Z. viz Pelikánová, D. 74

Fojtík, A. viz Straková, V. 157

Golisová, J., Nakládalová, M.: Radiační zátěž zdravotníků při vyšetřování sentinelové uzliny 109

Gorná, L. viz Doležalová, L. 117

Hajduková, Z., Vantuchová, Y., Klimková, P., Marhoul, M., Hromádková, R.: Atopie u pacientů s kontaktní alergickou dermatitidou 69

Hajduková, Z. viz Mrázková, E. 164

Hromádková, R. viz Hajduková, Z. 69

Hudeczková, Ž. viz Straková, V. 157

Hudečková, H. viz Buchancová, J. 46

Hudečková, H. viz Švihrová, V. 102

Chaloupka, J. viz Ticháčková, J. 176

Chaloupka, J. viz Wolfová, K. 56

Illéš, T. viz Straková, V. 157

Janout, V. viz Sachová, P. 182

Kilián, V. viz Straková, V. 157

Klimková, P. viz Hajduková, Z. 69

Klimková, P. viz Mrázková, E. 164

Kuta, J. viz Doležalová, L. 117

Legáth, Ľ. viz Buchancová, J. 46

Legáth, Ľ. viz Švihrová, V. 102

Legáth, Ľ. viz Perečinský, S. 21

Lehocká, H. viz Straková, V. 157

Malenka, P.: Význam měření kožních teplot v diagnostice Raynaudova syndromu z vibrací 172

Marhoul, M. viz Hajduková, Z. 69

Menzlová, M. viz Sachová, P. 182

Mitrengová, E. viz Straková, V. 157

Mrázková, E., Richterová, K., Hajduková, Z.,

Sachová, P., Klimková, P.: Kvalita hlasu u vybraných hlasových profesionálů v Moravskoslezském kraji 164

Mrázková, E. viz Sachová, P. 182

Murajda, L. viz Buchancová, J. 46

Nakládalová, M. viz Golisová, J. 109

Navrátil, T. viz Fenclová, Z. 12

Odráška, P. viz Doležalová, L. 117

Oravec, M. viz Doležalová, L. 117

Osina, O. viz Buchancová, J. 46

Osina, O. viz Švihrová V. 102

Pelclová, D. viz Fenclová, Z. 12

Pelikánová, D., Podzimková, Z., Fiala, Z.: Vybrané škodlivé látky v gumárenských technologiích 74

Perečinský, S., Legáth, Ľ.: Postavenie nazálnych expozičných testov v diagnostike profesionálnej rinitidy 21

Petrovová, M. viz Brhel, P. 63

Podzimková, Z. viz Pelikánová, D. 74

Prudilová, M. viz Doležalová, L. 117

Richterová, K. viz Mrázková, E. 164

Richterová, K. viz Sachová, P. 182

Sachová, P., Mrázková, E., Menzlová, M., Richterová, K., Sachová, R., Janout, V.: Hluk jako rizikový faktor ve školských zařízeních 182

Sachová, P. viz Mrázková, E. 164

Sachová, R. viz Sachová, P. 182

Sikorová, M. viz Straková, V. 157

Straková, V., Lehocká, H., Hudeczková, Ž., Zdařilová, G., Sikorová, M., Fojtík, A., Mitrengová, E., Illéš, T., Kilián, V.: Pracovní polohy – zkušenosti z praxe v rámci fyziologických měření 157

Šebová, I., Zítková, J.: Pracovnělékařská péče v malé slévárně olova 18

Švihrová, V., Buchancová, J., Hudečková, H., Avdičová, M., Fenclová, Z., Osina, O., Bátora, I., Legáth, Ľ., Vilček, R.: Analýza výskytu kliešťovej encefalitídy ako choroby z povolania v Slovenskej republike a v Českej republike za roky 1989–2008 102

Švihrová, V. viz Buchancová, J. 46

Ticháčková, J., Chaloupka, J.: Rizikové faktory při práci v pekárně 176

Urban, P. viz Fenclová, Z. 12

Vantuchová, Y. viz Hajduková, Z. 69

Vejpustková, R. viz Doležalová, L. 117

Vilček, R. viz Švihrová, V. 102 Wolfová, K., Chaloupka, J.: Mobbing – významný negativní psychosociální faktor pracovního prostředí 56

Zdařilová, G. viz Straková, V. 157

Zítková, J. viz Šebová, I. 18

Zlámal, A.: Lze zvýšit efektivitu léčby profesionálních poruch pohybového aparátu? 113

SOUBORNÉ REFERÁTY

Brhel, P., Fenclová, Z.: Jak uznáváme nemoci z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice 141

Brhel, P. viz Martinková, J. 133

Čeledová L., Čevela, R.: Postgraduální vzdělávání posudkových lékařů 81

Čevela, R. viz Čeledová, L. 81

Fenclová, Z. viz Brhel, P. 141

Hajduková, Z., Vantuchová, Y., Klimková, P., Šrámková, M.: Profesionální alergické dermatitidy 32

Hrubá, D.: Kouření zvyšuje vliv profesionálních rizik na zdraví pracujících 27

Kavka, A.: Nanorozměry v kontextu pracovnělékařské problematiky 123

Klimková, P. viz Hajduková, Z. 32

Kubincová, A., Legáth, Ľ., Takáč, P.: Profesionálne pneumopatie a súčasné možnosti rehabilitačnej liečby 127

Legáth, Ľ. viz Kubincová, A. 127

Martinková, J., Brhel, P.: Bolestivá postižení pohybového aparátu při práci v kanceláři 133

Šrámková, M. viz Hajduková, Z. 32

Takáč, P. viz Kubincová, A. 127

Turčáni, P.: TBC dnes 85

Vantuchová, Y. viz Hajduková, Z. 32

DISKUSE

Ošťádal, O.: Ohlédnutí a memento v souvislosti s etiopatogenezí rakoviny plic z radioaktivních látek 188

AKTUALITY

Čeledová, L. Čevela, R.: Implemantace pokroků lékařské vědy v posuzování invalidity od 1. ledna 2010 190

Čevela, R. viz Čeledová, L. 190

Petrovová, M.: Novinky v očkování 148

ZPRÁVY

Chaloupka, J.: Slavnostní seminář u příležitosti 60. výročí založení Kliniky nemocí z povolání Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové 197

Nakládalová, M.: Volby do výboru Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP 95

Nauš, A.: Analýza ultramikroskopických částic 38

Nauš, A.: Baktericidní účinky infrazářením aktivovaných barev 202

Nauš, A.: Bakterie vhodné ke zpracování biologického odpadu 36

Nauš, A.: Bodná poranění injekční jehlou 38

Nauš, A.: Česnek a léčení diabetu 200

Nauš, A.: Důležití původci nozokomiálních nákaz 94

Nauš, A.: Gen odpovědný za úbytek sluchové ostrosti s věkem 200

Nauš, A.: Charakteristika částic aktivního uhlí 94

Nauš, A.: Kmenové buňky v regenerativním lékařství 93

Nauš, A.: Možnosti ovlivnění výskytu rakoviny dietou 93

Nauš, A.: Nanobiotechnologie a očkování 37

Nauš, A.: Nebezpečí vznícení a exploze průmyslového prachu 38

Nauš, A.: Nevhodní vedoucí jako příčina kardiovaskulárních poruch 200

Nauš, A.: Nozokomiální infekce a Clostridium difficile 202

Nauš, A.: Nozokomiální pneumonie u mechanicky ventilovaných pacientů 37

Nauš, A.: Obezita, fyzická aktivita a úmrtnost 92

Nauš, A.: Optické molekulární zobrazování v biotechnologii 92

Nauš, A.: Oxid uhličitý a pokračující oteplování 37

Nauš, A.: Padesát let národních indických laboratoří letectví 200

Nauš, A.: Plány švédského výzkumu v oboru pracovní lékařství 92

Nauš, A.: Používané zkratky – V. pokračování 198

Nauš, A.: Rychlý průkaz konzumace nejčastěji užívaných drog 200

Nauš, A.: Samovolná úprava povrchů nanočásticemi 36

Nauš, A.: Srovnání účinnosti aktivního a pasivního odběru vzduchu při analýzách znečištění ovzduší 36

Nauš, A.: Šíření nemocí u africké divoké zvěře 201

Nauš, A.: Úrazové pojištění nově v rámci KAN 201

Nauš, A.: Výroční zpráva Londýnské školy hygieny a tropického lékařství 202

Nauš, A.: Výsledek sledování preventivního podávání aspirinu 39

OSOBNÍ ZPRÁVY

Hrnčíř, E.: Doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc. – blahopřání k 65. narozeninám 40Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se