Slavnostní seminář u příležitosti 60. výročí založení Kliniky nemocí z povolání Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové


Autoři: J. Chaloupka
Působiště autorů: Klinika nemocí z povolání, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 61, 2009, No. 4, s. 197.
Kategorie: Zprávy

Dne 30. září 2009 si připomněli současní i bývalí zaměstnanci, spolupracovníci a příznivci Kliniky nemocí z povolání Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové 60. výročí založení tohoto pracoviště. Při této příležitosti byl uspořádán slavnostní seminář, který se konal v krásném prostředí nového pavilonu psychiatrické kliniky. Jeho atmosféra i vybavení umožnily důstojný průběh odborného programu i navazujících společenských setkání. Semináře se zúčastnilo 70 osob, především z pracovišť zaměřených na poskytování pracovnělékařské péče o pracující, hodnocení podmínek pracovního prostředí, posuzování nemocí z povolání a samozřejmě také současní i bývalí zaměstnanci pracoviště a spolupracovníci z dalších klinik FN Hradec Králové.

Seminář zahájil zdravicí předseda Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP prof. MUDr. P. Brhel, CSc. Na začátky pracoviště zavzpomínal a úspěch jednání popřál náměstek ředitele Fakultní nemocnice MUDr. P. Tilšer. Za hostitele pronesl zdravici prof. MUDr. J. Libiger, CSc. Přednosta kliniky doc. Chaloupka připomněl přítomným nejdůležitější události z historie KNP i její současné poslání. V průběhu odborného programu vyslechli účastníci semináře 18 odborných sdělení. V následujícím textu vybírám pouze přehled těch sdělení, která mě ze subjektivního hlediska zaujala nejvíce. Zaměření části přednesených prací se týkalo aktuální problematiky při posuzování nemocí z povolání (autoři doc. Hrnčíř – nemoci způsobené ionizujícím zářením, MUDr. Eichlerová – kožní nemoci z povolání u obráběčů kovů, MUDr. Korolová – leishmanióza jako profesionální tropické onemocnění). Zajímavá byla sdělení spolupracujících konziliářů z různých oborů (MUDr. Vaněčková – názorný a didakticky velmi přehledně dokumentovaný přehled nejčastějších profesionální dermatóz, MUDr. Dršata – profesionální hluková zátěž a její kompenzace sluchadly). Celý jeden blok byl věnován aktuální problematice profesionálně vzniklých neuropatií periferních nervů (MUDr. Matulová – přínos EMG v diagnostice profesionálních periferních neuropatií, MUDr. Eichlerová – profesionální léze ulnárního nervu na Pardubicku, MUDr. Flídrová – obdobná problematika na Královéhradecku). Další okruh přednesených sdělení se týkal poskytování pracovnělékařské péče pro zaměstnavatele (přednášející MUDr. Šalandová – úloha lékaře pracovnělékařské péče při hromadném výskytu profesionálních onemocnění) a složitého postavení pracoviště při současném poskytování pracovnělékařské péče a posuzování nemocí z povolání – MUDr. Bubeníčková). Velmi poutavě a s bohatou videodokumentací byly předneseny příspěvky týkající se hodnocení podmínek vzniku nemocí z povolání na pracovišti (MUDr. Řádová a as. Bádrová – měření fyzické zátěže malých svalových skupin v montážní firmě, MUDr. Strnadová – měření a hodnocení vibrací přenášených na tělo v zemědělské technice). Bohatá diskuse, následující po přednesených sděleních, nenechala nikoho z účastníků na pochybách, že uvedená přednesená témata jsou aktuální. Jejich prezentace na semináři přispěla k hlubšímu náhledu do přednášené problematiky a často také ke sjednocení názoru účastníků na otázky vznikající při posuzování profesionality těchto onemocnění.

Vedle odborné části sloužil seminář k mnoha neformálním přátelským setkáním současných i bývalých spolupracovníků, kolegů a přátel nejen ze spádové oblasti kliniky, ale i z dalších pracovišť obdobného zaměření v rámci celé ČR.

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.

Klinika nemocí z povolání Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

e-mail: chaloupka@fnhk.cz


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se