Vliv nutriční podpory s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby a náklady u pacientů s kolorektálním karcinomem


Autoři: V. Maňásek 1;  K. Bezděk 2;  A. Foltýs 3;  K. Klos 4;  J. Smitka 5;  D. Smehlik 6
Působiště autorů: Department of Oncology, Complex Oncological Center Nový Jičín, Czech Republic 1;  Nutritional Ambulance, Department of Anesthesiology, Hospital Nový Jičín, a. s., Czech Republic 2;  Surgery Clinic of Medical Faculty Ostrava and Faculty Hospital Ostrava, Czech Republic 3;  Department of Surgery, Vítkovice Hospital a. s., Czech Republic 4;  Nutricia Advanced Medical Nutrition, Praha, Czech Republic 5;  Revírní bratrská pokladna, Health Insurance Company, Ostrava, Czech Republic 6
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(5): 351-357
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2016351

Souhrn

Východiska:
Primárním cílem projektu bylo zjistit efekt orální nutriční podpory (oral nutrition support – ONS) s vysokým obsahem bílkovin na výsledky léčby pacientů s kolorektálním karcinomem (colorectal cancer – CRC). Sekundárním cílem bylo porovnat náklady na terapii a délku hospitalizace (length of stay – LoS) u pacientů s CRC užívajících vysokoproteinové nutriční přípravky ve srovnání s pacienty s běžnou nutriční podporou.

Materiál a metody:
Studie byla provedena u dospělých pacientů podstupujících operaci CRC. Před zahájením projektu pacienti podepsali informovaný souhlas. Pacientům ve sledované skupině (study group – SG; n = 52) byly podávány přípravky s vysokým obsahem bílkovin (600 kcal, 40 g bílkovin denně) jako přídavek k běžné stravě po dobu nejméně 10 dnů před operací a dva týdny po výkonu. Zpětně byla shromážděna data ze srovnávací skupiny (comparative group – CG; n = 105).

Výsledky:
Ve sledované skupině bylo zaznamenáno relativní snížení četnosti těchto komplikací: dehiscence rány (2,2krát nižší), infekce v ráně (4,3krát nižší), dehiscence anastomózy (2,0krát nižší), četnost rehospitalizací (1,7krát nižší). Průměrná LoS byla kratší ve sledované skupině ve srovnání s kontrolní skupinou (SG 9,4 ± 4,97 vs. CG 12 ± 6,4 dnů), což se odrazilo ve výrazně nižších nákladech na léčbu jak v průběhu hospitalizace (SG 479 vs. CG 538 EUR; p = 0,01), tak šest měsíců po operaci (SG 4 862 vs. CG 6 456 EUR).

Závěr:
Před a pooperační podpora přípravky s vysokým obsahem bílkovin (ONS) zkracuje u pacientů s CRC LoS, snižuje náklady na léčbu, pooperační komplikace a riziko rehospitalizací, a to bez ohledu na počáteční nutriční stav.

Klíčová slova:
vysokoproteinový sipping – kolorektální karcinom – perioperační péče

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
6. 3. 2016

Přijato:
5. 5. 2016


Zdroje

1. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulenat J. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013; 49(6): 1374– 1403. doi: 10.1016/ j.ejca.2012.12.027.

2. OECD. Health at a Glance: Europe 2012. Paris: OECD Publish ing 2012.

3. Dusek L, Muzik J, Maluskova D et al. Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klin Onkol 2014; 27(6): 406– 423. doi: 10.14735/ amko2014 406.

4. Cancer.org [online]. American Cancer Society. Colorectal cancer. Available from: http:/ / www.cancer.org/ cancer/ colonandrectumcancer/ detailedguide/ colorectal-cancer-survival-rates.

5. Holubec L, Liska V, Finek J. The importance of early tumor shrinkage and deepness of response in as ses s ing the efficacy of systemic anticancer treatment with metastatic colorectal cancer. Klin Onkol 2015; 28(2): 89– 93. doi: 10.14735/ amko201589.

6. Kwag SJ, Kim JG, Kang WK. The nutritional risk is a independent factor for postoperative morbidity in surgery for colorectal cancer. Ann Surg Treat Res 2014; 86(4): 206– 211. doi: 10.4174/ astr.2014.86.4.206.

7. Schwegler I, von Holzen A, Gutzwil ler JP et al. Nutritional risk is a clinical predictor of postoperative mortality and morbidity in surgery for colorectal cancer. Br J Surg 2010; 97(1): 92– 97. doi: 10.1002/ bjs. 6805.

8. Bozzetti F, Migliavacca S, Scotti A et al. Impact of cancer, type, site, stage and treatment on the nutritional status of patients. Ann Surg 1982; 196(2): 170– 179.

9. Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach. Wal lingford: CAB International 2003.

10. Lopes JP, de Castro Cardoso Pereira PM, dos Reis Baltazar Vicente AF et al. Nutritional status assessment in colorectal cancer patients. Nutr Hosp 2013; 28(2): 412– 418. doi: 10.3305/ nh.2013.28.2.6173.

11. Dewys WD, Begg C, Lavin PT et al. Prognostic effect of weight loss prior to chemotherapy in cancer patients. Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Med 1980; 69(4): 491– 497.

12. Faber J, Berkhout M, Fiedler U et al. Rapid EPA and DHA incorporation and reduced PGE2 levels after one week intervention with a medical food in cancer patients receiving radiotherapy a randomized trial. Clin Nutr 2013; 32(3): 338– 345. doi: 10.1016/ j.clnu.2012.09.009.

13. Kabata P, Jastrzębski T, Kąkol M et al. Preoperative nutritional support in cancer patients with no clinical signs of malnutrition – prospective randomized controlled trial. Support Care Cancer 2015; 23(2): 365– 370. doi: 10.1007/ s00520-014-2363-4.

14. Richter I, Dvořák J, Bartoš J. The combination of noadjuvant chemoradiotherapy and epidermal growth factor receptor inhibitors in the treatment of rectal adenocarcinoma. Klin Onkol 2014; 27(3):166– 172. doi: 10.14735/ amko2014166.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2016 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se