Malígny mezotelióm tunica vaginalis testis. Klinicko-patologická analýza dvoch prípadov s prehľadom literatúry


Autoři: B. Mrinakova 1;  K. Kajo 2;  M. Ondrusova 3;  J. Simo 4;  D. Ondrus 5
Působiště autorů: Department of Medical Oncology, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 1;  Department of Pathology, Slovak Medical University and St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 2;  St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Slovak Republic 3;  Department of Surgical Oncology, Slovak Medical University and National Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 4;  1st Department of Oncology, Comenius University Faculty of Medicine and St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 5
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(5): 369-374
Kategorie: Kazuistiky
doi: 10.14735/amko2016369

Souhrn

Paratestikulárny malígny mezotelióm je extrémne zriedkavý typ mezoteliómu s veľmi nízkym počtom hlásených prípadov. Jeho klinické odlíšenie je náročné a diagnóza sa takmer výhradne zistí náhodne. Hlavným rizikovým faktorom v nádorovej patogenéze je azbest, typicky s dlhou latenciou medzi expozíciou a diagnostikou. Táto prehľadová práca opisuje aj klinické údaje dvoch pacientov s diagnózou paratestikulárneho malígneho mezoteliómu. V anamnéze pacientov sa hodnotila prítomnosť širokého spektra rizikových faktorov. Analyzovali sa histomorfologické a imunohistochemické charakteristiky, ktoré sa posúdili z perspektívy širokej diferenciálnej diagnostiky. Oba prípady malígneho epiteliálneho mezoteliómu tunica vaginalis testis sa klinicky prejavili jednostrannou hydrokélou. Pacienti absolvovali operáciu s perioperačným nálezom nádoru. U oboch pacientov bola liečbou voľby radikálna orchiektómia. Po úplnom stagingu absolvoval jeden z pacientov ďalší zákrok v podobe inguinálnej a panvovej lymfadenektómie. U druhého pacienta sa zistila recidíva ochorenia v priebehu observácie. Vykonala sa resekcia nádoru. Histológia potvrdila relaps ochorenia s rovnakými charakteristikami. Chemoterapia a rádioterapia neboli indikované. Obaja pacienti sú v súčasnej dobe v kompletnej remisii. Na základe rozboru dostupnej literatúry možno povedať, že chirurgická liečba hrá rozhodujúcu úlohu v prognózu pacienta. Radikálna orchiektómia je liečbou voľby pri lokalizovanom ochorení. Lymfadenektómiu možno zvážiť v prípade zväčšenia lymfatických uzlín. Pre adjuvantnú chemoterapiu a rádioterapiu neexistuje dostatočné množstvo relevantných údajov. Pacienti by sa mali koncentrovať do onkologických centier za účelom prehodnotenia histológie, liečby a s cieľom následnej observácie.

Kľúčové slová:
mezotelióm – tunica vaginalis testis – hydrokéla – expozícia azbestu

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdržané:
1. 4. 2016

Prijaté:
16. 8. 2016


Zdroje

1. Barbera V, Rubino M. Papillary mesothelioma of the tunica vaginalis. Cancer 1957; 10 (1): 183–189.

2. Marinaccio A, Binazzi A, Di Marzio D et al. Incidence of extrapleural malignant mesothelioma and asbestos exposure, from the Italian national register. Occup Environ Med 2010; 67 (11): 760–765. doi: 10.1136/oem.2009.051466.

3. Bisceglia M, Dor DB, Carosi I et al. Paratesticular mesothelioma. Report of a case with comprehensive review of literature. Adv Anat Pathol 2010; 17 (1): 53–70. doi: 10.1097/PAP.0b013e3181c66fbc.

4. Park YJ, Kong HJ, Jang HC et al. Malignant mesothelioma of the spermatic cord. Korean J Urol 2011; 52 (3): 225–229. doi: 10.4111/kju.2011.52.3.225.

5. Chekol SS, Sun CC. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis: diagnostic studies and differential diagnosis. Arch Pathol Lab Med 2012; 136 (1): 113–117. doi: 10.5858/arpa.2010-0550-RS.

6. Fligiel Z, Kaneko M. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis propria testis in a patient with asbestos exposure. A case report. Cancer 1976; 37 (3): 1478–1484.

7. Pesatori AC, Mensi C. Peculiar features of mesothelioma occurrence as related to exposure patterns and circumstances in the Lombard Region, Italy. Med Lav 2005; 96 (4): 354–359.

8. Hatzinger M, Häcker A, Langbein S et al. Malignant mesothelioma of the testes. Aktuelle Urol 2006; 37 (4): 281–283.

9. Jones MA, Young RH, Scully RE. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis. A clinicopathologic analysis of 11 cases with review of the literature. Am J Surg Pathol 1995; 19 (7): 815–825.

10. Plas E, Riedl CR, Pflüger H. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis: review of the literature and assessment of prognostic parameters. Cancer 1998; 83 (12): 2437–2446.

11. Spiess PE, Tuziak T, Kassouf W et al. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis. Urology 2005; 66 (2): 397–401.

12. Mak CW, Cheng TC, Chuang SS et al. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis. Br J Radiol 2004; 77 (921): 780–781.

13. Chollet Y, Hauser P, Da Silva T et al. Well-differentiated papillary mesothelioma of the tunica vaginalis testis: imaging on Tc-99m heat-denatured red blood cell scintigraphy. Clin Nucl Med 2008; 33 (4): 282–284. doi: 10.1097/RLU.0b013e3181662b2f.

14. Goel A, Agrawal A, Gupta R et al. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis of the testis without exposure to asbestos. Cases J 2008; 1 (1): 310. doi: 10.1186/1757-1626-1-310.

15. Bruno C, Minniti S, Procacci C. Diagnosis of malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis by ultrasound-guided fine-needle aspiration. J Clin Ultrasound 2002; 30 (3): 181–183.

16. Winstanley AM, Landon G, Berney D et al. The immunohistochemical profile of malignant mesotheliomas of the tunica vaginalis: a study of 20 cases. Am J Surg Pathol 2006; 30 (1): 1–6.

17. Hispán P, Pascual JC, González I et al. Cutaneous metastases from malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis. Am J Dermatopathol 2016; 38 (3): 222–225. doi: 10.1097/DAD.0000000000000369.

18. Doris M, Antonogiannaki EM, Katsenos S. Paraneoplastic nephritic syndrome and concurrent solitary mediastinal lymph node metastasis from mesothelioma of testis diagnosed by endobronchial ultrasound: unusual manifestations of an extremely rare tumor. J Cancer Res Ther 2015; 11 (3): 670. doi: 10.4103/0973-1482.146104.

19. Fonseca LG, Marques DF, Takahashi TK et al. Malignant paratesticular mesothelioma. Autopsy Case Rep 2014; 4 (1): 45–51.

20. Alesawi AM, Levesque J, Fradet V. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis: comprehensive review of literature and case report. J Clin Urol 2015; 8 (2): 147–152.

21. Davis CJ, Woodward PJ, Dehner LP et al. Tumours of paratesticular structures. In: Eble JN, Sauter G, Epstein JI et al (eds). Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. Lyon: IARC Press 2004: 267–276.

22. Trpkov K, Barr R, Kulaga A et al. Mesothelioma of tunica vaginalis of „uncertain malignant potential“ – an evolving concept: case report and review of the literature. Diagn Pathol 2011; 6: 78. doi: 10.1186/1746-1596-6-78.

23. Cabay RJ, Siddiqui NH, Alam S. Paratesticular papillary mesothelioma: a case with borderline features. Arch Pathol Lab Med 2006; 130 (1): 90–92.

24. Ulbright TM, Young RH. Testicular and paratesticular tumors and tumor-like lesions in the first 2 decades. Semin Diagn Pathol 2014; 31 (5): 323–381. doi: 10.1053/j.semdp.2014.07.003.

25. Segura-González M, Urias-Rocha J, Castelán-Pedraza J. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis: a rare neoplasm – case report and literature review. Clin Genitourin Cancer 2015; 13 (6): e401–e405. doi: 10.1016/j.clgc.2015.05.009.

26. Zanker F, Zellner M, Busche J et al. Paratestikuläres mesotheliom. Urologe A 2015; 54 (3): 394–396. doi: 10.1007/s00120-014-3586-1.

27. Mensi C, Pellegatta M, Sieno C et al. Mesothelioma of tunica vaginalis testis and asbestos exposure. BJU Int 2012; 110 (4): 533–537. doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.10932.x.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2016 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se