Malígny mezotelióm tunica vaginalis testis. Klinicko-patologická analýza dvoch prípadov s prehľadom literatúry


Autoři: B. Mrinakova 1;  K. Kajo 2;  M. Ondrusova 3;  J. Simo 4;  D. Ondrus 5
Působiště autorů: Department of Medical Oncology, St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 1;  Department of Pathology, Slovak Medical University and St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 2;  St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava, Slovak Republic 3;  Department of Surgical Oncology, Slovak Medical University and National Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 4;  1st Department of Oncology, Comenius University Faculty of Medicine and St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 5
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(5): 369-374
Kategorie: Kazuistiky
doi: 10.14735/amko2016369

Souhrn

Paratestikulárny malígny mezotelióm je extrémne zriedkavý typ mezoteliómu s veľmi nízkym počtom hlásených prípadov. Jeho klinické odlíšenie je náročné a diagnóza sa takmer výhradne zistí náhodne. Hlavným rizikovým faktorom v nádorovej patogenéze je azbest, typicky s dlhou latenciou medzi expozíciou a diagnostikou. Táto prehľadová práca opisuje aj klinické údaje dvoch pacientov s diagnózou paratestikulárneho malígneho mezoteliómu. V anamnéze pacientov sa hodnotila prítomnosť širokého spektra rizikových faktorov. Analyzovali sa histomorfologické a imunohistochemické charakteristiky, ktoré sa posúdili z perspektívy širokej diferenciálnej diagnostiky. Oba prípady malígneho epiteliálneho mezoteliómu tunica vaginalis testis sa klinicky prejavili jednostrannou hydrokélou. Pacienti absolvovali operáciu s perioperačným nálezom nádoru. U oboch pacientov bola liečbou voľby radikálna orchiektómia. Po úplnom stagingu absolvoval jeden z pacientov ďalší zákrok v podobe inguinálnej a panvovej lymfadenektómie. U druhého pacienta sa zistila recidíva ochorenia v priebehu observácie. Vykonala sa resekcia nádoru. Histológia potvrdila relaps ochorenia s rovnakými charakteristikami. Chemoterapia a rádioterapia neboli indikované. Obaja pacienti sú v súčasnej dobe v kompletnej remisii. Na základe rozboru dostupnej literatúry možno povedať, že chirurgická liečba hrá rozhodujúcu úlohu v prognózu pacienta. Radikálna orchiektómia je liečbou voľby pri lokalizovanom ochorení. Lymfadenektómiu možno zvážiť v prípade zväčšenia lymfatických uzlín. Pre adjuvantnú chemoterapiu a rádioterapiu neexistuje dostatočné množstvo relevantných údajov. Pacienti by sa mali koncentrovať do onkologických centier za účelom prehodnotenia histológie, liečby a s cieľom následnej observácie.

Kľúčové slová:
mezotelióm – tunica vaginalis testis – hydrokéla – expozícia azbestu

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdržané:
1. 4. 2016

Prijaté:
16. 8. 2016


Zdroje

1. Barbera V, Rubino M. Papillary mesothelioma of the tunica vaginalis. Cancer 1957; 10 (1): 183–189.

2. Marinaccio A, Binazzi A, Di Marzio D et al. Incidence of extrapleural malignant mesothelioma and asbestos exposure, from the Italian national register. Occup Environ Med 2010; 67 (11): 760–765. doi: 10.1136/oem.2009.051466.

3. Bisceglia M, Dor DB, Carosi I et al. Paratesticular mesothelioma. Report of a case with comprehensive review of literature. Adv Anat Pathol 2010; 17 (1): 53–70. doi: 10.1097/PAP.0b013e3181c66fbc.

4. Park YJ, Kong HJ, Jang HC et al. Malignant mesothelioma of the spermatic cord. Korean J Urol 2011; 52 (3): 225–229. doi: 10.4111/kju.2011.52.3.225.

5. Chekol SS, Sun CC. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis: diagnostic studies and differential diagnosis. Arch Pathol Lab Med 2012; 136 (1): 113–117. doi: 10.5858/arpa.2010-0550-RS.

6. Fligiel Z, Kaneko M. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis propria testis in a patient with asbestos exposure. A case report. Cancer 1976; 37 (3): 1478–1484.

7. Pesatori AC, Mensi C. Peculiar features of mesothelioma occurrence as related to exposure patterns and circumstances in the Lombard Region, Italy. Med Lav 2005; 96 (4): 354–359.

8. Hatzinger M, Häcker A, Langbein S et al. Malignant mesothelioma of the testes. Aktuelle Urol 2006; 37 (4): 281–283.

9. Jones MA, Young RH, Scully RE. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis. A clinicopathologic analysis of 11 cases with review of the literature. Am J Surg Pathol 1995; 19 (7): 815–825.

10. Plas E, Riedl CR, Pflüger H. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis: review of the literature and assessment of prognostic parameters. Cancer 1998; 83 (12): 2437–2446.

11. Spiess PE, Tuziak T, Kassouf W et al. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis. Urology 2005; 66 (2): 397–401.

12. Mak CW, Cheng TC, Chuang SS et al. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis. Br J Radiol 2004; 77 (921): 780–781.

13. Chollet Y, Hauser P, Da Silva T et al. Well-differentiated papillary mesothelioma of the tunica vaginalis testis: imaging on Tc-99m heat-denatured red blood cell scintigraphy. Clin Nucl Med 2008; 33 (4): 282–284. doi: 10.1097/RLU.0b013e3181662b2f.

14. Goel A, Agrawal A, Gupta R et al. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis of the testis without exposure to asbestos. Cases J 2008; 1 (1): 310. doi: 10.1186/1757-1626-1-310.

15. Bruno C, Minniti S, Procacci C. Diagnosis of malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis by ultrasound-guided fine-needle aspiration. J Clin Ultrasound 2002; 30 (3): 181–183.

16. Winstanley AM, Landon G, Berney D et al. The immunohistochemical profile of malignant mesotheliomas of the tunica vaginalis: a study of 20 cases. Am J Surg Pathol 2006; 30 (1): 1–6.

17. Hispán P, Pascual JC, González I et al. Cutaneous metastases from malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis. Am J Dermatopathol 2016; 38 (3): 222–225. doi: 10.1097/DAD.0000000000000369.

18. Doris M, Antonogiannaki EM, Katsenos S. Paraneoplastic nephritic syndrome and concurrent solitary mediastinal lymph node metastasis from mesothelioma of testis diagnosed by endobronchial ultrasound: unusual manifestations of an extremely rare tumor. J Cancer Res Ther 2015; 11 (3): 670. doi: 10.4103/0973-1482.146104.

19. Fonseca LG, Marques DF, Takahashi TK et al. Malignant paratesticular mesothelioma. Autopsy Case Rep 2014; 4 (1): 45–51.

20. Alesawi AM, Levesque J, Fradet V. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis testis: comprehensive review of literature and case report. J Clin Urol 2015; 8 (2): 147–152.

21. Davis CJ, Woodward PJ, Dehner LP et al. Tumours of paratesticular structures. In: Eble JN, Sauter G, Epstein JI et al (eds). Pathology and genetics of tumours of the urinary system and male genital organs. Lyon: IARC Press 2004: 267–276.

22. Trpkov K, Barr R, Kulaga A et al. Mesothelioma of tunica vaginalis of „uncertain malignant potential“ – an evolving concept: case report and review of the literature. Diagn Pathol 2011; 6: 78. doi: 10.1186/1746-1596-6-78.

23. Cabay RJ, Siddiqui NH, Alam S. Paratesticular papillary mesothelioma: a case with borderline features. Arch Pathol Lab Med 2006; 130 (1): 90–92.

24. Ulbright TM, Young RH. Testicular and paratesticular tumors and tumor-like lesions in the first 2 decades. Semin Diagn Pathol 2014; 31 (5): 323–381. doi: 10.1053/j.semdp.2014.07.003.

25. Segura-González M, Urias-Rocha J, Castelán-Pedraza J. Malignant mesothelioma of the tunica vaginalis: a rare neoplasm – case report and literature review. Clin Genitourin Cancer 2015; 13 (6): e401–e405. doi: 10.1016/j.clgc.2015.05.009.

26. Zanker F, Zellner M, Busche J et al. Paratestikuläres mesotheliom. Urologe A 2015; 54 (3): 394–396. doi: 10.1007/s00120-014-3586-1.

27. Mensi C, Pellegatta M, Sieno C et al. Mesothelioma of tunica vaginalis testis and asbestos exposure. BJU Int 2012; 110 (4): 533–537. doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.10932.x.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2016 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se