Michael Aschermann et al. Kardiologie. Praha: Galén 2004. 1540 s. ISBN 8072622900


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2005, 7(1): 27
Kategorie: Recenze

Kniha je rozdělena do 2 dílů a celkem čítá bez příloh 1481 stran. Přílohy sestávají z přehledu zkratek, klinických studií a z velmi podrobného rejstříku. Na knize se podílelo celkem 70 autorů, v kardiologické obci známých a zvučných jmen. Na uspořádání pracovalo kromě hlavního autora 5 pořadatelů včetně prof. MUDr. J. Petráška, DrSc., který knihu též recenzoval.

Nutno podotknout, že prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, je přednostou II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie na 1. lékařské fakultě všeobecného lékařství univerzity Karlovy v Praze a je známým kardiologickým odborníkem u nás i v zahraničí.

Po formální stránce lze říci, že oba díly jsou zpracovány s vysokou racionalitou, prakticky bezchybně; je nutno pochválit všechny pořadatele, že v takovém množství spoluautorů a takovém rozsahu díla zachovali kontinuitu knihy. Dokumentace je bohatá a srozumitelná, reprodukce ukázek zobrazovacích metod jsou zdařilé. Přispělo k tomu i nakladatelství Galén, které se zhostilo redakčního úkolu na jedničku.

1. díl se skládá ze 4 oddílů. Každá kapitola vždy končí přehledem bohaté a moderní literatury.

  • 1. oddíl obsahuje anatomii a fyziologii. Na 160 stranách jsou velmi podrobně rozebrány anatomické poznatky o srdci, mechanizmy kontrakce a relaxace srdce, regulace oběhových funkcí, klinické parametry oběhových funkcí, trombokardiologie a iontové kanály.
  • 2. oddíl o rozsahu 250 stran je věnován vyšetřovacím metodám počínaje anamnézou a symptomatologií přes fyzikální vyšetření až po všechny neinvazivní a invazivní metody, včetně těch nejmodernějších.
  • Ve 3. oddíle jsou na 170 stranách probrány hlavní kardiovaskulární rizikové faktory a nemoci včetně genetiky, genomiky a patogeneze aterosklerózy.
  • Ve 4. oddíle nalézáme klinickou kardiologii, která začíná ischemickou chorobou srdeční o 160 stranách.

Ve 2. díle pokračuje klinická kardiologie. Na 320 stranách nalézáme vrozené a získané srdeční vady, kardiomyopatie, choroby endokardu a perikardu, srdeční selhání, onemocnění plicní cirkulace, onemocnění aorty a nádory srdce.

  • 5. oddíl (170 stran) pojednává o elektrofyziologii a arytmiích.
  • 6. oddíl se věnuje na 90 stranách intervenční kardiologii a chirurgické léčbě.
  • V 7. oddíle (100 stran) je probrána mezioborová tématika – stáří, těhotenství, endokrinní, renální, onkologická, toxikologická a sportovní problematika, rehabilitace, psychosociologie, perioperační péče.
  • Dílo završuje 30 stran 8. oddílu o historii kardiologie.

Pokud bych se odvážil hodnotit dílo po stránce odborné, musím říci, že zde najdeme vše, co moderní kardiologie požaduje i nabízí. Není pochyb, že po knize sáhne každý, kdo hledá poučení v určité oblasti kardiologie. Jde o dílo monumentální a na základě uvedeného obsahu se domnívám, že čtenář se mnou bude souhlasit. Je nutno též ocenit nesmírnou práci, která musela být všemi na dílo vynaložena. Kniha se řadí k velkým světovým kardiologiím a lze předpokládat, že u nás dosáhne i jejich uznání a renomé.

prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC,

emeritní profesor I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN U sv. Anny, Brno


Štítky
Dětská kardiologie Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se