Pozvánky na konferenci


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 1: 56-58
Kategorie: Akce

Pozvánka na kongres

IAGG-ER Congress of Clinical Medicine Section

Praha, 29–31. 8. 2012, téma: Geriatric Medicine: Strengthening Interdisciplinary Involvement

Kongres je určen geriatrům i nelékařským zdravotnickým pracovníkům v geriatrii. Jednacím jazykem bude angličtina. Členové odborných společností lékařských i nelékařských se mohou registrovat za snížený registrační poplatek.

Témata kongresu:

Interdisciplinární přístupy pro zlepšení výživy

Management inkontinence

Geriatrické syndromy, geriatrické hodnocení

Optimimalizace farmakoterapie a farmaceutické péče

Neuropsychiatrická onemocnění

Prevence infekcí

Pacienti s demencí v akutní péči

Geriatrické služby a a poskytování péče

Akademická (univerzitní) geriatrie

vzdělávání zdravotnických profesionálů

Nové strategie v léčbě diabetu

Kardiovaskulární onemocnění

Chronické rány

Poruchy chůze a prevence pádů

Multidisciplinární klinické dovednosti

Kontakty:

Geriatrická klinika 1. LF UK, Praha

tel: 222 514 294

e-mail: geriatrie.sekretariat@lf1.cuni.cz

Více informací na: www.iaggprague2012.com

Pozvánka na konferenci

XVII. zlínský geriatický den

Zlín, 7. 9. 2012

Centrum klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati pořádá dne 7. září 2012 již XVII. zlínský geriatrický den, a to v Academia centru Univerzity T. Bati.

Celostátní geriatrické odborné setkání garantuje Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP. Program geriatrického dne zahrnuje budoucí demografický vývoj populace, postavení seniora v Evropské unii a České republice, důležité geriatrické syndromy včetně syndromu demence a řešení terminálního geriatrického syndromu.

Stranou nezůstane ani problém výživy ve stáří či řešení chronické bolesti.

Zařazena jsou i témata akutních kardiovaskulárních nemocí u pacientů seniorského věku a moderní léčebné postupy.

S přibývajícím podílem seniorů v populaci lze očekávat nárůst chronických onemocnění, nárůst podílu křehkých seniorů a možnou nepříznivou sociální a ekonomickou situaci seniorů.

Proto se domnívám, že témata Zlínského geriatrického dne mohou být zajímavá a užitečná nejen pro geriatry, praktické lékaře a lékaře – specialisty, zvláště internisty, ale i pro nelékařský zdravotnický personál.

Kompletní program a další důležité informace k Zlínskému geriatrickému dni budou koncem června k dispozici i na webových stránkách České gerontologické a geriatrické společnosti: www.cgggs.cz

Dovolte mi, abych vás do Zlína co nesrdečněji pozval a těším se na setkání s vámi.

MUDr. Milan Forejtar

Centrum klinické gerontologie KNTB, a. s.

Pozvánka na konferenci

XX. brněnské dny praktického lékařství

Brno, 12.–13. 10. 2012, téma: Farmakoterapie v ordinaci praktického lékaře

Zveme praktické lékaře, geriatry i další ambulantní specialisty interního zaměření a jejich nelékařské spolupracovníky k účasti na jubilejních 20. brněnských dnech praktického lékařství, zaměřených tentokrát na problematiku farmakoterapie a jejích věkových a oborových specifik.

Předběžný program:

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Všeobecné praktické lékařství v roce 2012

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Spotřeba léků v ČR – vývoj

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Generika – ano či ne?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Rituál preskripce

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Specifika farmakoterapie seniorů

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Farmakoterapie u dětí

MUDr. Hana Meluzínová

Pacient s demencí v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.

Kardiologický pacient v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Revmatologický pacient v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologický pacient v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Psychiatrický pacient v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

MUDr. Jakub Ševčík, CSc.

Nefrologický pacient v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

MUDr. Regina Demlová, Ph.D. a kol.

Nejzávažnější lékové interakce v ordinaci PL

prof. MUDr. Pavel Weber, CSc,

Diabetický pacient v ordinaci PL

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Lékař jako pacient

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Farmakoterapie běžných onemocnění u těhotných a kojících

Přihlašování na konferenci:

http://is.muni.cz/obchod/fakulta/med/

Místo konání konference:

Masarykova univerzita,AULA Univerzitního kampusu Bohunice,

Kamenice 5, 625 00 Brno

Informace:

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU

Anna Kubišová

Kamenice 5, 625 00 Brno,

tel.: 549 491 364

e-mail: akubis@med.muni.cz

Konferenční poplatek při úhradě do 31. 7. 2012 činí 400,- Kč,při pozdější platbě 600,- Kč.

Vědecká konference je zařazena do systému kontinuálního vzdělávánía je bonifikována Českou lékařskou komorou.

Pozvánka na konferenci

18. celostátní gerontologický kongres

Hradec Králové, 6.–7. 12. 2012, téma: Účelná diagnostika a farmakoterapie ve stáří

Zveme geriatry i nelékařské pracovníky v geriatrii na tradiční celostátní gerontologický kongres zaměřený na účelnou diagnostiku a farmakoterapii ve stáří – význam v akutní a dlouhodobé péči a kazuistiky.

Pořadatelé kongresu

  • Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
  • Občanské sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii“ – GEPA
  • Česká alzheimerovská společnost
  • Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – subkatedra geriatrie Fakultní nemocnice Hradec Králové – Klinika gerontologická a metabolická
  • Česká asociace sester
  • Unie fyzioterapeutů České republiky

Kontaktní osoba:

Truksasová Alena

E-mail: t.alena@centrum.cz

Tel.: 777 129 141

www.gepa.cz

Zpráva z kongresu

XIV. brněnský geriatrický dena 6. brněnsko-bratislavské gerontologické sympozium

Brno, 14. 3. 2012

Dne 14. března 2012 se v prostorách konferenčního sálu FN Brno uskutečnil XIV. brněnský geriatrický den a 6. brněnsko-bratislavské sympozium. Akce se v hojném počtu (376) zúčastnili geriatři i nelékařští pracovníci z celé České republiky. Hlavním tématem odborného programu byla multimorbidita ve stáří. Se svými sděleními vystoupili hosté ze Slovenské republiky a ze spřátelené Lékařské fakulty Univerzity v Belgorodu – Ruská federace.

První blok jednání byl věnován problematice infekčních komplikací u seniorů. Prof. Kolář z Lékařské fakulty UP Olomouc seznámil přítomné s pohledem mikrobiologa na moderní trendy v terapii antibiotiky, Prof. Kiryl Praščajev z Belgorodu doplnil porovnání pleiotropního a protizánětlivého efektu josamycinu u starších a mladších nemocných. Doc. Silvester Krčméry z bratislavské univerzity upozornil na specifika antibiotické terapie u hospitalizovaných seniorů, doc. Ivan Bartošovič z NsP ze slovenské Skalice pojednal o infekcích v zařízeních dlouhodobé péče a prof. Andrej Ilnicki z belgorodské univerzity zakončil téma přehledem nežádoucích vedlejších účinků u seniorů v ambulantní péči. Dále byla sdělením prof. Václava Zamrazila z pražského Endokrinologického ústavu věnována pozornost onemocnění štítné žlázy u seniorů a v endokrinologické problematice pokračoval i prof. Karel Vondra z téhož ústavu přehledem o somatopauze. Prof. Miroslav Souček, přednosta II. interní kliniky FN u sv. Anny, navázal informací o nové fixní kombinaci antihypertenziv – amplodipinu s telmisartanem. Prof. Zdeněk Zadák se spoluautory, z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, podali přehled o novinkách v klinické výživě, zvláště o novém trendu k individualizované nutrici.

Poslední blok jednání byl věnován převratným změnám v prevenci a léčbě tromboembolické nemoci ve sdělení prof. Miroslava Penky z brněnské lékařské fakulty, jak pohlížet na psychosomatickou medicínu poradil MUDr. Radkin Honzák, přehled o depresi a suicidalitě u seniorů podal doc. Tomáš Kašpárek. V závěru konference pojednal doc. Kamil Ševela z II. interní kliniky FN u sv. Anny o stále aktuálním tématu otrav u seniorů a akci zakončila MUDr. Taťána Šrámková připomenutím sexuality ve stáří. Přednášková část byla doplněna celkem šesti posterovými sděleními.

Akce byla velice kladně hodnocena vedoucími představiteli jak České geriatrické a gerontologické společnosti, tak zástupci Spolku lékařů v Brně i představiteli Slovenské geriatrické a gerontologické společnosti.


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×