Pozvánky na konferenci


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2012, 1, č. 1: 56-58
Kategorie: Akce

Pozvánka na kongres

IAGG-ER Congress of Clinical Medicine Section

Praha, 29–31. 8. 2012, téma: Geriatric Medicine: Strengthening Interdisciplinary Involvement

Kongres je určen geriatrům i nelékařským zdravotnickým pracovníkům v geriatrii. Jednacím jazykem bude angličtina. Členové odborných společností lékařských i nelékařských se mohou registrovat za snížený registrační poplatek.

Témata kongresu:

Interdisciplinární přístupy pro zlepšení výživy

Management inkontinence

Geriatrické syndromy, geriatrické hodnocení

Optimimalizace farmakoterapie a farmaceutické péče

Neuropsychiatrická onemocnění

Prevence infekcí

Pacienti s demencí v akutní péči

Geriatrické služby a a poskytování péče

Akademická (univerzitní) geriatrie

vzdělávání zdravotnických profesionálů

Nové strategie v léčbě diabetu

Kardiovaskulární onemocnění

Chronické rány

Poruchy chůze a prevence pádů

Multidisciplinární klinické dovednosti

Kontakty:

Geriatrická klinika 1. LF UK, Praha

tel: 222 514 294

e-mail: geriatrie.sekretariat@lf1.cuni.cz

Více informací na: www.iaggprague2012.com

Pozvánka na konferenci

XVII. zlínský geriatický den

Zlín, 7. 9. 2012

Centrum klinické gerontologie Krajské nemocnice T. Bati pořádá dne 7. září 2012 již XVII. zlínský geriatrický den, a to v Academia centru Univerzity T. Bati.

Celostátní geriatrické odborné setkání garantuje Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP. Program geriatrického dne zahrnuje budoucí demografický vývoj populace, postavení seniora v Evropské unii a České republice, důležité geriatrické syndromy včetně syndromu demence a řešení terminálního geriatrického syndromu.

Stranou nezůstane ani problém výživy ve stáří či řešení chronické bolesti.

Zařazena jsou i témata akutních kardiovaskulárních nemocí u pacientů seniorského věku a moderní léčebné postupy.

S přibývajícím podílem seniorů v populaci lze očekávat nárůst chronických onemocnění, nárůst podílu křehkých seniorů a možnou nepříznivou sociální a ekonomickou situaci seniorů.

Proto se domnívám, že témata Zlínského geriatrického dne mohou být zajímavá a užitečná nejen pro geriatry, praktické lékaře a lékaře – specialisty, zvláště internisty, ale i pro nelékařský zdravotnický personál.

Kompletní program a další důležité informace k Zlínskému geriatrickému dni budou koncem června k dispozici i na webových stránkách České gerontologické a geriatrické společnosti: www.cgggs.cz

Dovolte mi, abych vás do Zlína co nesrdečněji pozval a těším se na setkání s vámi.

MUDr. Milan Forejtar

Centrum klinické gerontologie KNTB, a. s.

Pozvánka na konferenci

XX. brněnské dny praktického lékařství

Brno, 12.–13. 10. 2012, téma: Farmakoterapie v ordinaci praktického lékaře

Zveme praktické lékaře, geriatry i další ambulantní specialisty interního zaměření a jejich nelékařské spolupracovníky k účasti na jubilejních 20. brněnských dnech praktického lékařství, zaměřených tentokrát na problematiku farmakoterapie a jejích věkových a oborových specifik.

Předběžný program:

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Všeobecné praktické lékařství v roce 2012

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Spotřeba léků v ČR – vývoj

MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Generika – ano či ne?

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Rituál preskripce

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Specifika farmakoterapie seniorů

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Farmakoterapie u dětí

MUDr. Hana Meluzínová

Pacient s demencí v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.

Kardiologický pacient v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Revmatologický pacient v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologický pacient v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Psychiatrický pacient v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

MUDr. Jakub Ševčík, CSc.

Nefrologický pacient v ordinaci PL a jeho farmakoterapie

MUDr. Regina Demlová, Ph.D. a kol.

Nejzávažnější lékové interakce v ordinaci PL

prof. MUDr. Pavel Weber, CSc,

Diabetický pacient v ordinaci PL

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Lékař jako pacient

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Farmakoterapie běžných onemocnění u těhotných a kojících

Přihlašování na konferenci:

http://is.muni.cz/obchod/fakulta/med/

Místo konání konference:

Masarykova univerzita,AULA Univerzitního kampusu Bohunice,

Kamenice 5, 625 00 Brno

Informace:

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU

Anna Kubišová

Kamenice 5, 625 00 Brno,

tel.: 549 491 364

e-mail: akubis@med.muni.cz

Konferenční poplatek při úhradě do 31. 7. 2012 činí 400,- Kč,při pozdější platbě 600,- Kč.

Vědecká konference je zařazena do systému kontinuálního vzdělávánía je bonifikována Českou lékařskou komorou.

Pozvánka na konferenci

18. celostátní gerontologický kongres

Hradec Králové, 6.–7. 12. 2012, téma: Účelná diagnostika a farmakoterapie ve stáří

Zveme geriatry i nelékařské pracovníky v geriatrii na tradiční celostátní gerontologický kongres zaměřený na účelnou diagnostiku a farmakoterapii ve stáří – význam v akutní a dlouhodobé péči a kazuistiky.

Pořadatelé kongresu

  • Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
  • Občanské sdružení „Za kvalitu péče v gerontologii“ – GEPA
  • Česká alzheimerovská společnost
  • Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – subkatedra geriatrie Fakultní nemocnice Hradec Králové – Klinika gerontologická a metabolická
  • Česká asociace sester
  • Unie fyzioterapeutů České republiky

Kontaktní osoba:

Truksasová Alena

E-mail: t.alena@centrum.cz

Tel.: 777 129 141

www.gepa.cz

Zpráva z kongresu

XIV. brněnský geriatrický dena 6. brněnsko-bratislavské gerontologické sympozium

Brno, 14. 3. 2012

Dne 14. března 2012 se v prostorách konferenčního sálu FN Brno uskutečnil XIV. brněnský geriatrický den a 6. brněnsko-bratislavské sympozium. Akce se v hojném počtu (376) zúčastnili geriatři i nelékařští pracovníci z celé České republiky. Hlavním tématem odborného programu byla multimorbidita ve stáří. Se svými sděleními vystoupili hosté ze Slovenské republiky a ze spřátelené Lékařské fakulty Univerzity v Belgorodu – Ruská federace.

První blok jednání byl věnován problematice infekčních komplikací u seniorů. Prof. Kolář z Lékařské fakulty UP Olomouc seznámil přítomné s pohledem mikrobiologa na moderní trendy v terapii antibiotiky, Prof. Kiryl Praščajev z Belgorodu doplnil porovnání pleiotropního a protizánětlivého efektu josamycinu u starších a mladších nemocných. Doc. Silvester Krčméry z bratislavské univerzity upozornil na specifika antibiotické terapie u hospitalizovaných seniorů, doc. Ivan Bartošovič z NsP ze slovenské Skalice pojednal o infekcích v zařízeních dlouhodobé péče a prof. Andrej Ilnicki z belgorodské univerzity zakončil téma přehledem nežádoucích vedlejších účinků u seniorů v ambulantní péči. Dále byla sdělením prof. Václava Zamrazila z pražského Endokrinologického ústavu věnována pozornost onemocnění štítné žlázy u seniorů a v endokrinologické problematice pokračoval i prof. Karel Vondra z téhož ústavu přehledem o somatopauze. Prof. Miroslav Souček, přednosta II. interní kliniky FN u sv. Anny, navázal informací o nové fixní kombinaci antihypertenziv – amplodipinu s telmisartanem. Prof. Zdeněk Zadák se spoluautory, z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, podali přehled o novinkách v klinické výživě, zvláště o novém trendu k individualizované nutrici.

Poslední blok jednání byl věnován převratným změnám v prevenci a léčbě tromboembolické nemoci ve sdělení prof. Miroslava Penky z brněnské lékařské fakulty, jak pohlížet na psychosomatickou medicínu poradil MUDr. Radkin Honzák, přehled o depresi a suicidalitě u seniorů podal doc. Tomáš Kašpárek. V závěru konference pojednal doc. Kamil Ševela z II. interní kliniky FN u sv. Anny o stále aktuálním tématu otrav u seniorů a akci zakončila MUDr. Taťána Šrámková připomenutím sexuality ve stáří. Přednášková část byla doplněna celkem šesti posterovými sděleními.

Akce byla velice kladně hodnocena vedoucími představiteli jak České geriatrické a gerontologické společnosti, tak zástupci Spolku lékařů v Brně i představiteli Slovenské geriatrické a gerontologické společnosti.


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se