Uvažované gastrointestinální příznaky refluxního onemocnění


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (1): 7.
Kategorie: Doporučené postupy

  • V novorozeneckém a kojeneckém věku nemá refluxní onemocnění typické příznaky.
  • Opakované i intenzivní regurgitace u prospívajícího kojence bez dalších komplikací nepovažujeme za refluxní onemocnění a farmakoterapie není třeba.
  • Diferenciální diagnostika u kojence s opakovanými regurgitacemi/zvracením a neprospíváním je velmi široká a zahrnuje také refluxní onemocnění a alergii na bílkovinu kravského mléka. Za varovné známky považujeme: zvracení se žlučí, známky krvácení do trávicího traktu, trvalé prudké zvracení, nástup zvracení po 6. měsíci, neprospívání, průjem, zácpa, horečka, apatie, hepatosplenomegalie, pulzující fontanela, makro- či mikrocefalie, křeče, palpační citlivost či distenze a podezření na metabolické onemocnění.
  • Refluxní onemocnění je málo častou příčinou iritability a pláče novorozenců a kojenců.
  • Typickými příznaky refluxního onemocnění u starších dětí jsou pyróza a regurgitace. Ke vzácnějším příznakům patří dysfagie, odynofagie, hematemeza, odmítání stravy a dentální eroze.
  • V diferenciální diagnostice je třeba zvážit horní dyspeptický syndrom, ruminaci, infekční a eozinofilní ezofagitidu. Vzácně také achalázii či jiné poruchy motility horního GIT.

Projevy refluxního onemocnění v gastrointestinálním traktu (GIT) jsou v dětském věku různorodé a liší se podle věku dítěte.

Kojenci

V  kojeneckém a mladším batolecím věku se refluxní onemocnění může projevovat odmítáním stravy, recidivující regurgitací se zvracením i bez něj a změnou chování kojenců [1, 2]. Odmítání stravy může být projevem probíhající ezofagitidy na podkladě refluxního onemocnění, ta je však v tomto věkovém období vzhledem k frekventnímu krmení a vysoké pufrovací schopnosti mléka velmi vzácná [1]. Opakované i intenzivní regurgitace bez dalších komplikací nepovažujeme za refluxní onemocnění (režimová opatření jsou uvedena v příslušné kapitole). Diferenciální diagnostika opakovaného zvracení/ublinkávání u neprospívajícího kojence je velmi široká a přesahuje rámec tohoto doporučení.

Iritabilita a pláč nejsou častou manifestací refluxního onemocnění. Obdobnými symptomy se projevuje také alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM), ev. jiných potravin [1, 2], proto je racionální u dětí na umělé mléčné výživě dvou- až čtyřtýdenní podávání extenzivního hydrolyzátu [1]. V případě účinku je třeba dokončit celý eliminačně expoziční test.

Předškolní a školní děti a adolescenti

V předškolním, školním a adolescentním věku jsou příznaky refluxního onemocnění v GIT shodné s projevy v dospělosti [1, 2]. Dítě již má schopnost verbalizovat své subjektivní stesky. Nejčastějším projevem v tomto věku je pyróza a regurgitace [1]. Vzácnějšími příznaky jsou dysfagie, odynofagie, dentální eroze, odmítání stravy a hematemeza. Zvracení není v této věkové kategorii typickým projevem refluxního onemocnění a spíše je třeba hledat jinou příčinu. Vzhledem k závažnosti je nutné při opakovaném zvracení vyloučit nitrolební hypertenzi.

V diferenciální diagnostice pyrózy a regurgitace zvažujeme – vzhledem k vysoké prevalenci v této věkové kategorii – především funkční gastrointestinální obtíže (horní dyspeptický syndrom, ruminaci, syndrom cyklického zvracení) a eozinofilní ezofagitidu. Typickými projevy eozinofilní ezofagitidy jsou dysfagie a odynofagie, které se mohou vyskytovat také u jiných typů ezofagitid.

Dentální eroze se v dětském věku objevují nejčastěji ve spojitosti s refluxním onemocněním. Jejich další příčinou může být nevhodná skladba stravy a tekutin dítěte (kyselinotvorné potraviny, ovocné šťávy a džusy, sycené nápoje, kola a kolové nápoje, citrusy) a u adolescentů, zejména dívek, spektrum poruch příjmu stravy, především bulimie.

U hematemezy je v prvé řadě zapotřebí verifikovat, že krev pochází z gastrointestinálního traktu. V diferenciální diagnóze krvácení z GIT se zvažuje ezofagitida, Malloryho-Weissův syndrom, krvácení z jícnových varixů a vřed žaludku nebo duodena.

Tato kapitola vznikla s podporou projektu RVO VFN 64165/2012.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2016 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se