Uvažované gastrointestinální příznaky refluxního onemocnění


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (1): 7.
Kategorie: Doporučené postupy

  • V novorozeneckém a kojeneckém věku nemá refluxní onemocnění typické příznaky.
  • Opakované i intenzivní regurgitace u prospívajícího kojence bez dalších komplikací nepovažujeme za refluxní onemocnění a farmakoterapie není třeba.
  • Diferenciální diagnostika u kojence s opakovanými regurgitacemi/zvracením a neprospíváním je velmi široká a zahrnuje také refluxní onemocnění a alergii na bílkovinu kravského mléka. Za varovné známky považujeme: zvracení se žlučí, známky krvácení do trávicího traktu, trvalé prudké zvracení, nástup zvracení po 6. měsíci, neprospívání, průjem, zácpa, horečka, apatie, hepatosplenomegalie, pulzující fontanela, makro- či mikrocefalie, křeče, palpační citlivost či distenze a podezření na metabolické onemocnění.
  • Refluxní onemocnění je málo častou příčinou iritability a pláče novorozenců a kojenců.
  • Typickými příznaky refluxního onemocnění u starších dětí jsou pyróza a regurgitace. Ke vzácnějším příznakům patří dysfagie, odynofagie, hematemeza, odmítání stravy a dentální eroze.
  • V diferenciální diagnostice je třeba zvážit horní dyspeptický syndrom, ruminaci, infekční a eozinofilní ezofagitidu. Vzácně také achalázii či jiné poruchy motility horního GIT.

Projevy refluxního onemocnění v gastrointestinálním traktu (GIT) jsou v dětském věku různorodé a liší se podle věku dítěte.

Kojenci

V  kojeneckém a mladším batolecím věku se refluxní onemocnění může projevovat odmítáním stravy, recidivující regurgitací se zvracením i bez něj a změnou chování kojenců [1, 2]. Odmítání stravy může být projevem probíhající ezofagitidy na podkladě refluxního onemocnění, ta je však v tomto věkovém období vzhledem k frekventnímu krmení a vysoké pufrovací schopnosti mléka velmi vzácná [1]. Opakované i intenzivní regurgitace bez dalších komplikací nepovažujeme za refluxní onemocnění (režimová opatření jsou uvedena v příslušné kapitole). Diferenciální diagnostika opakovaného zvracení/ublinkávání u neprospívajícího kojence je velmi široká a přesahuje rámec tohoto doporučení.

Iritabilita a pláč nejsou častou manifestací refluxního onemocnění. Obdobnými symptomy se projevuje také alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM), ev. jiných potravin [1, 2], proto je racionální u dětí na umělé mléčné výživě dvou- až čtyřtýdenní podávání extenzivního hydrolyzátu [1]. V případě účinku je třeba dokončit celý eliminačně expoziční test.

Předškolní a školní děti a adolescenti

V předškolním, školním a adolescentním věku jsou příznaky refluxního onemocnění v GIT shodné s projevy v dospělosti [1, 2]. Dítě již má schopnost verbalizovat své subjektivní stesky. Nejčastějším projevem v tomto věku je pyróza a regurgitace [1]. Vzácnějšími příznaky jsou dysfagie, odynofagie, dentální eroze, odmítání stravy a hematemeza. Zvracení není v této věkové kategorii typickým projevem refluxního onemocnění a spíše je třeba hledat jinou příčinu. Vzhledem k závažnosti je nutné při opakovaném zvracení vyloučit nitrolební hypertenzi.

V diferenciální diagnostice pyrózy a regurgitace zvažujeme – vzhledem k vysoké prevalenci v této věkové kategorii – především funkční gastrointestinální obtíže (horní dyspeptický syndrom, ruminaci, syndrom cyklického zvracení) a eozinofilní ezofagitidu. Typickými projevy eozinofilní ezofagitidy jsou dysfagie a odynofagie, které se mohou vyskytovat také u jiných typů ezofagitid.

Dentální eroze se v dětském věku objevují nejčastěji ve spojitosti s refluxním onemocněním. Jejich další příčinou může být nevhodná skladba stravy a tekutin dítěte (kyselinotvorné potraviny, ovocné šťávy a džusy, sycené nápoje, kola a kolové nápoje, citrusy) a u adolescentů, zejména dívek, spektrum poruch příjmu stravy, především bulimie.

U hematemezy je v prvé řadě zapotřebí verifikovat, že krev pochází z gastrointestinálního traktu. V diferenciální diagnóze krvácení z GIT se zvažuje ezofagitida, Malloryho-Weissův syndrom, krvácení z jícnových varixů a vřed žaludku nebo duodena.

Tato kapitola vznikla s podporou projektu RVO VFN 64165/2012.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se