Pacienti se zvýšeným rizikem refluxního onemocnění


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2016; 71 (1): 36-38.
Kategorie: Doporučené postupy

  • Vyšší výskyt refluxního onemocnění je pozorován u dětí s neurologickým postižením, u obézních, u pacientů s anomáliemi jícnu a žaludku (atrézie jícnu, kongenitální brániční kýla, achalázie), u kosterně svalových onemocnění a dále u chronických respiračních onemocnění (astma, cystická fibróza) a také u pacientů po transplantaci plic.
  • Přetrvávání obtíží nemusí nutně znamenat selhání antirefluxní léčby, může být důsledkem základního onemocnění, a není tak nutno ve všech případech automaticky terapii eskalovat.

Neurologické onemocnění

Děti s dětskou mozkovou obrnou i jiným neurologickým postižením (např. m. Down a syndrom Cornelia de Lange a další) mají vyšší riziko refluxního onemocnění [1]. Příčin je mnoho: změna svalového napětí, porucha polykání, zvýšený dávivý reflex, opožděná evakuace žaludku, obstipace, převažující poloha vleže, obezita, muskuloskeletální deformity, vedlejší účinky chronické medikace. Zavedení gastrostomie, které je u těchto pa-cientů časté, rovněž podle některých autorů může zvyšovat riziko refluxního onemocnění. O něco příznivější se zdá v tomto ohledu laparoskopická gastrostomie.

Léčba spočívá v režimových opatřeních při příjmu stravy, podávání inhibitorů protonové pumpy, podávání baclofenu. Efekt fundoplikace je sporný. Blíže je tato problematika řešena v rámci příslušné kapitoly.

Obezita

U dospělých je jednoznačně prokázán vztah mezi refluxním onemocněním a obezitou, u dětí je předpokládán.

Anatomické anomálie jícnu

Atrézie jícnu je často provázena chronickým závažným refluxním onemocněním. Příčinou je nejen dysmotilita jícnu, ale také hiátová hernie, která je často přidružená. Refluxním onemocněním trpí 50–95 % dětí po operaci pro atrézie jícnu [197]. Léčba inhibitory protonové pumpy je většinou úspěšná [173]. Fundoplikace může být u některých pacientů účinná, ale v mnoha případech dojde po nějaké době k recidivě obtíží.

Achalázie

Pacienti s achalázií mají vyšší riziko refluxního onemocnění, ezofagitidy a Barrettova jícnu i po léčbě dilatací nebo myotomií. Všichni pacienti s anomáliemi jícnu by měli být dlouhodobě sledováni a mají zvýšené riziko komplikací včetně rozvoje adenokarcinomu jícnu.

Chronická respirační onemocnění

Předpokládán nebo prokázán je zvýšený současný výskyt refluxního onemocnění a mnoha chronických plicních nemocí, jako jsou cystická fibróza, astma, idiopatická intersticiální plicní fibróza, bronchopulmonální dysplazie. Onemocnění provázená bronchiální obstrukcí snižují vinou odlišné mechaniky dýchání a také kvůli podávané léčbě tonus dolního jícnového svěrače a to usnadňuje refluxní epizody [173]. V jedné studii udávalo 27 % pacientů s cystickou fibrózou příznaky refluxního onemocnění [174]. U bronchopulmonální dysplazie byl vyšší výskyt refluxního onemocnění zprvu předpokládán, dalšími studiemi však zpochybněn [175]. Není jednoznačně prokázáno, že refluxní epizody mohou být zodpovědné za chronický kašel u dětí. Předpokládá se, že jsou podstatně méně častou příčinou kašle než u dospělých pacientů [176]. Výsledky studií zkoumajících výskyt refluxního onemocnění u pacientů s intersticiálním plicním onemocněním se významně liší. Některé studie uvádějí výskyt refluxního onemocnění u těchto nemocí vysoký [177], jiné jej negují [177]. U dětí je toto onemocnění velmi vzácné, relevantní informace proto nejsou k dispozici.

Transplantace plic

Závažné refluxní onemocnění je přítomno u většiny pacientů již před transplantací plic a přetrvává i po transplantaci. Příčinou je dysmotilita jícnu a žaludku. Je předpokládáno, že refluxní epizody u těchto pacientů mohou přispět k rozvoji obliterující bronchiolitidy [177].

Prematurita

Problematika nedosnošených dětí je uváděna v kapitole o refluxním onemocnění u novorozenců.

Diagnostický postup ve schématech

Schéma 1. Algoritmus pro pacienty s jícnovými příznaky refluxního onemocnění.
Schéma 1. Algoritmus pro pacienty s jícnovými příznaky refluxního onemocnění.
1 kojenec nemá současně žádné další obtíže 2 zvracení se žlučí, známky krvácení do trávícího traktu, trvalé prudké zvracení, nástup zvracení po 6. měsíci, průjem, zácpa, horečka, apatie, hepatosplenomegalie, pulzující fontanela, makro- či mikrocefalie, křeče, palpační citlivost či distenze a jiné podezření na metabolické onemocnění 3 především krevní obraz, moč, CRP, mineralogram, urea, kreatinin, ABR, glykémie; dále event. pasáž horním GIT 4 eliminačně expoziční test 5 dítě je schopno referovat o svých potížích 6 zvážit gastroenterologické vyšetření vč. EGDS a dále pasáže GIT k vyloučení hiátové hernie

Schéma 2. Algoritmus pro pacienty s mimojícnovými příznaky refluxního onemocnění.
Schéma 2. Algoritmus pro pacienty s mimojícnovými příznaky refluxního onemocnění.
1především parestezie v krku, kašel, chrapot 2především kašel, bronchiální hyperreaktivita a aspirační pneumonie 3Při opakovaných pneumoniích provést vyšetření poruch polykání (videofluoroskopie) 4 při testu s inhibitory protonové pumpy (PPI) je třeba užít stejnou metodu (např. laryngoskopii), při které byla patologie nalezena před zahájením terapeutického testu. Výsledek testu musí být přesvědčivý. 5MII (multikanálové intraluminální impedanci) kombinované s pH dáváme přednost zvláště v situacích, kdy posuzujeme asociaci symptomu a refluxních epizod. Možno provést také na léčbě k odhalení neúčinnosti PPI. 6RHB rehabilitace se zaměřením na posílení dolního jícnového svěrače 7Opětovné prověření správnosti diagnózy (ORL lékař, pneumolog)


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 1

2016 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se