Žaludeční vyprazdňování pevné stravy u nemocnýchs cystickou fibrózou


The Gastric Emptying of a Solid Meal in Cystic Fibrosis Patients Assessed by the 13C-OctanoicAcid Breath Test

The 13C-octanoic acid breath test (13C-OABT) is the most precise breath test for the assessment of gastricemptying. The presented study concentrates on gastric emptying of a solid meal in CF patients.Method: The solid testmeal (cake) was administered with 65 microlitres of 13C-octanoic acid. Patients collectedbreath samples throughout a 4-hour period. The air samples were examined by mass spectrometry to obtain deltavalues, which were transformed to the elimination pattern of 13C. The gastric emptying half times (T1/2GE) werecounted by MOMENT 4 programme, modelling elimination as incomplete gamma function. The incompletegamma parameters estimation was done by themomentmethod. The T1/2GEs were compared with reference dataobtained by Van Den Driessche (25). The 13C-OABT was performed in 20 patients, median age 13.5 years.Results: 13C-OABT were analyzed in 16 patients. In 69% of them T1/2GEs were in the reference range, in 25%below and in 6% prolonged. The difference in delta values remained in CF 13C-OABT low.Conclusion: The gastric emptying rate in CF patients does not differ in principle from the healthy population.

Key words:
gastric emptying, 13C-OABT, cystic fibrosis


Autoři: D. Neumann;  O. Pozler;  V. Voříšek 1;  H. Vaníček;  J. Bureš 2
Působiště autorů: Dětská klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové přednostka doc. MUDr. E. Pařízková, CSc. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové1 přednosta prof. MUDr. V. Palička, CSc. II. interní klinika, Fakultní nemocnice, Hradec
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (6): 374-377.
Kategorie: Články

Souhrn

Dechový test s 13C-oktanovou kyselinou (13C-OABT) je nejlépe ověřeným dechovým testem zaměřeným nažaludeční vyprazdňování. V předložené studii byli 13C-OABT vyšetřeni nemocní s cystickou fibrózou (CF) s cílemstanovit u nich rychlost žaludečního vyprazdňování pevné stravy.Metoda: 65 l 13C-oktanové kyseliny bylo podáno v piškotu. Vzorky vzduchu vyšetřovaní vydechovali brčkemdo zkumavek. Analýza byla provedenahmotnostní spektrometrií. Parametry neúplné funkce gama, která přiléhavěmodeluje 13C eliminaci, byly stanovené momentovou metodou. Korekcí výsledků autoři získali poločasy žaludečníhovyprazdňování (T1/2GE) a následně je porovnali s referenčními hodnotami vztaženými k věku a pohlaví. Bylovyšetřeno 20 pacientů s CF, medián věku 13,5 roků.Výsledky: Hodnoceny byly 13C-OABT u 16 pacientů. U 69%z nich byly T1/2GE v referenčním rozmezí, u 25%bylo žaludeční vyprazdňování urychlené a u 6 % prodloužené. Změny hodnot , které odrážejí množství uhlíku13C ve vydechovaném vzduchu, byly u nemocných s CF malé.Závěr: Rychlost žaludečního vyprazdňování pevné stravy se u nemocných s cystickou fibrózou zásadně nelišíod zdravé populace.

Klíčová slova:
žaludeční vyprazdňování, 13C-OABT, cystická fibróza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se