Žaludeční vyprazdňování pevné stravy u nemocnýchs cystickou fibrózou


The Gastric Emptying of a Solid Meal in Cystic Fibrosis Patients Assessed by the 13C-OctanoicAcid Breath Test

The 13C-octanoic acid breath test (13C-OABT) is the most precise breath test for the assessment of gastricemptying. The presented study concentrates on gastric emptying of a solid meal in CF patients.Method: The solid testmeal (cake) was administered with 65 microlitres of 13C-octanoic acid. Patients collectedbreath samples throughout a 4-hour period. The air samples were examined by mass spectrometry to obtain deltavalues, which were transformed to the elimination pattern of 13C. The gastric emptying half times (T1/2GE) werecounted by MOMENT 4 programme, modelling elimination as incomplete gamma function. The incompletegamma parameters estimation was done by themomentmethod. The T1/2GEs were compared with reference dataobtained by Van Den Driessche (25). The 13C-OABT was performed in 20 patients, median age 13.5 years.Results: 13C-OABT were analyzed in 16 patients. In 69% of them T1/2GEs were in the reference range, in 25%below and in 6% prolonged. The difference in delta values remained in CF 13C-OABT low.Conclusion: The gastric emptying rate in CF patients does not differ in principle from the healthy population.

Key words:
gastric emptying, 13C-OABT, cystic fibrosis


Autoři: D. Neumann ;  O. Pozler ;  V. Voříšek 1;  H. Vaníček ;  J. Bureš 2
Působiště autorů: Dětská klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové přednostka doc. MUDr. E. Pařízková, CSc. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové1 přednosta prof. MUDr. V. Palička, CSc. II. interní klinika, Fakultní nemocnice, Hradec
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (6): 374-377.
Kategorie: Články

Souhrn

Dechový test s 13C-oktanovou kyselinou (13C-OABT) je nejlépe ověřeným dechovým testem zaměřeným nažaludeční vyprazdňování. V předložené studii byli 13C-OABT vyšetřeni nemocní s cystickou fibrózou (CF) s cílemstanovit u nich rychlost žaludečního vyprazdňování pevné stravy.Metoda: 65 l 13C-oktanové kyseliny bylo podáno v piškotu. Vzorky vzduchu vyšetřovaní vydechovali brčkemdo zkumavek. Analýza byla provedenahmotnostní spektrometrií. Parametry neúplné funkce gama, která přiléhavěmodeluje 13C eliminaci, byly stanovené momentovou metodou. Korekcí výsledků autoři získali poločasy žaludečníhovyprazdňování (T1/2GE) a následně je porovnali s referenčními hodnotami vztaženými k věku a pohlaví. Bylovyšetřeno 20 pacientů s CF, medián věku 13,5 roků.Výsledky: Hodnoceny byly 13C-OABT u 16 pacientů. U 69%z nich byly T1/2GE v referenčním rozmezí, u 25%bylo žaludeční vyprazdňování urychlené a u 6 % prodloužené. Změny hodnot , které odrážejí množství uhlíku13C ve vydechovaném vzduchu, byly u nemocných s CF malé.Závěr: Rychlost žaludečního vyprazdňování pevné stravy se u nemocných s cystickou fibrózou zásadně nelišíod zdravé populace.

Klíčová slova:
žaludeční vyprazdňování, 13C-OABT, cystická fibróza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Cesta pacienta s CHOPN
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se