Chirurgická gastrostomie u dětí


Surgical Gastrostomy in Children

At the Clinic of Paediatric Surgery in Prague Motol in 1996 - 2001 32 open gastrostomies were performed inchildren at the age from 1 day to 12 years. 84.4% children were under 2 years and 37.5% were operated duringthe first week of their life. Indication was impaired coordination of the swallowing act in children with psychomotorretardation in 43.8%, atresia of the oesophagus with associated complications in 40.6%, other causes 15.6%. Inall children with psychomotor retardation at the same time also fundoplication according to Nissen was performed.In all patients a gastrostomy according to Stamm was established. Intake into the gastrostomy was started onaverage on the 5th day after surgery, complete intake into the gastrostomy was on average on the 13th day aftersurgery. Early complications-suppuration in the area of the gastrostomic catheter developed in two instances. Othercomplications were not directly associated with the gastrostomy.The advantage of surgical gastrostomy is the rapid surgical operation, the relatively low cost, few seriouscomplications, easy exchange of the gastrostomic catheter and its possible exchange for a gastrostomic button. Inindicated cases at the same time an antireflux plastic operation can be performed.With regard to the advantages and structure of diagnoses of patients at the Clinic of Paediatric Surgery surgicalgastrostomy can be considered a fully satisfactory approach.

Key words:
gastrostomy, fundoplication, psychomotor retardation


Autoři: O. Petrů;  M. Vyhnánek;  R. Fryč;  M. Rygl;  J. Šnajdauf
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Subkatedra dětské chirurgie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (6): 378-380.
Kategorie: Články

Souhrn

Na Klinice dětské chirurgie v Praze Motole bylo v letech 1996 - 2001 provedeno 32 otevřených gastrostomiíu dětí ve věku od 1 dne do 12 let. 84,4%dětí bylo mladších než 2 roky a 37,5 % bylo operováno v 1. týdnu života.Indikací byla dyskoordinace polykacího aktu u dětí s psychomotorickou retardací v 43,8 %, atrézie jícnu s přidruženýmikomplikacemi v 40,6 %, ostatní v 15,6 %. U všech dětí s psychomotorickou retardací byla současněprovedena fundoplikace podle Nissena.U všech pacientů byla založena gastrostomie podle Stamma. Příjem do gastrostomie byl zahájen v průměru5. pooperační den, na plném příjmu do gastrostomie byli pacienti průměrně 13. pooperační den. Časné komplikace- hnisání v okolí gastrostomického katétru - se vyskytly ve 2 případech. Ostatní komplikace neměly přímý vztahke gastrostomii.Výhodou chirurgické gastrostomie je rychlost operačního výkonu, relativně nízká cena, málo závažnýchkomplikací, snadná výměna gastrostomického katétru a jeho eventuální výměna za gastrostomický knoflík.V indikovaných případech lze současně provést antirefluxní plastiku.Vzhledem k těmto výhodám a skladbě diagnóz pacientů na Klinice dětské chirurgie je možno považovatchirurgickou gastrostomii za plně vyhovující přístup.

Klíčová slova:
gastrostomie, fundoplikace, psychomotorická retardace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×