Zobrazení žlučových cest a pankreatického vývodu magnetickourezonancí u dětských pacientů


Imaging of the Biliary Pathways and Pancreatic Duct by Magnetic Resonance in Child Patients

Magnetic resonance (MR) is a modern diagnostic imaging method which does not use X-ray radiation forproducing the image. At present no side-effects of this examination are known which have a negative effect on thepatients’health. By suitable setting of parameters of theMRinstrument it is possible to obtain direct „cast“ picturesof the biliary pathways and pancreatic duct - MR cholangiopancreatography (MRCP). Images obtained by thisexamination resemble those obtained during endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). MRexamination is however a quite non-invasive method. MRCP does not require any contrast substance for imaging.In the submitted paper the authors demonstrate on 34 child patients their experience with the application ofMRCP for examination of the biliary pathways, pancreas and its duct. The examination was made on a MRinstrument with a magnetic field of 1.5 Tesla using the standard imaging protocol. In the authors’ opinionindications forMRCP in child patients are suspected restricted patency of a biliodigestive anastomosis, congenitalanomaly of the biliary pathways (except atresia), liver disease (primary sclerotizing cholangitis, congenital fibrosisof the liver) which have typical changes of the intrahepatic bile ducts, not specified stenoses or dilatations of thebiliary pathways, inflammatory and tumourous diseases of the pancreas, suspected pancreas divisum andposttraumatic complications of the biliary pathways and pancreas.The authors proved a satisfactory information value and universal character of the selected imaging protocoland therefore recommend to include MRCP as the method of choice in the examination algorithm of patients withdiseases of the biliary pathways and pancreas.

Key words:
magnetic resonance, MRCP, biliary pathways, pancreatic duct, diagnostic imaging


Autoři: T. Belšan 1;  J. Lisý 1;  J. Neuwirth 1;  R. Keil 2;  M. Kynčl
Působiště autorů: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK, FN Motol, Praha1 přednosta prof. MUDr. J. Neuwirth, CSc. Interní klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha2 přednosta doc. MUDr. M. Kvapil, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (6): 368-373.
Kategorie: Články

Souhrn

Magnetická rezonance (MR) je moderní diagnostická zobrazovací metoda, která ke vzniku obrazů nepoužívážádné rentgenové záření. V současné době nejsou známé žádné vedlejší účinky tohoto vyšetření, které by negativněovlivňovaly zdraví pacientů. Vhodným nastavením parametrů MR přístroje je možné získat přímé „odlitkové“zobrazení žlučového stromu a pankreatického vývodu - MR cholangiopankreatografii (MRCP). Obrazy vzniklétímto vyšetřením jsou podobné obrazům vzniklým při endoskopické retrográdní cholangiopankreatografii(ERCP). MR vyšetření je však zcela neinvazivní metoda. MRCP ke zobrazení žlučového stromu nepotřebuježádnou kontrastní látku.V článku autoři na souboru 34 dětských pacientů demonstrují své zkušenosti s využitím MRCP pro vyšetřenížlučových cest, slinivky břišní a jejího vývodu. Vyšetření bylo prováděno na MR přístroji o síle magnetického pole1,5 Tesla standardním zobrazovacím protokolem. Za indikace vhodné k MRCP u dětských pacientů považujíautoři podezření na omezenou průchodnost biliodigestivní anastomózy, kongenitální anomálie žlučových cest(kromě atrézie), onemocnění jater (primární sklerózující cholangitida, kongenitální jaterní fibróza), které majícharakteristické změny intrahepatálních žlučovodů, blíže nespecifikované stenózy či dilatace žlučových cest,zánětlivá a nádorová onemocnění pankreatu, podezření na pancreas divisum a potraumatické komplikace v oblastižlučového stromu a pankreatu.Autoři prokázali dobrou výpovědní hodnotu a univerzálnost použití zvoleného zobrazovacího protokolu,a proto doporučují zařadit MRCP jako metodu volby do vyšetřovacího algoritmu pacientů s onemocněnímžlučových cest a pankreatu.

Klíčová slova:
magnetická rezonance, MRCP, žlučové cesty, pankreatický vývod, diagnostické zobrazení

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×