RET proto-onkogen v patogenezi nádorů štítné žlázy,syndromů MEN 2 a Hirschsprungovy choroby


RET Proto-oncogene in the Pathogenesis of Thyroid Cancer,MEN 2 Syndromes and Hirschsprung’sDisease

The defects in the RET proto-oncogene are the cause of several clinically distinct disorders. The activating(gain-of-function) mutations induce both the familial forms of medullary thyroid carcinoma (MTC), MEN 2syndromes associated with pheochromocytoma, hyperparathyroidism (MEN 2A) or marfanoid habitus and otherlesions (MEN 2B), and sporadic forms of MTC, where the mutations are present only in the tumor tissue. Thedetection of mutations has considerable diagnostic importance especially for persons at risk when early therapeuticalintervention could prevent the onset of the disease. The frequent case of papillary thyroid cancer is thetranslocation or inversion within theRETproto-oncogene and its fusion with other genes rising in chimeric proteinswhich activate the RET signalling. Conversely the inactivating (loss-of-function) mutations, deletions or insertionsare the most frequent cause of Hirschsprung’s disease marked by lack of innervation of variable lengths of thehind gut. The intensive study of the physiological role of RET protein - the receptor tyrosine kinase - in normalcell proliferation, differentiation and survival promises possible therapeutic application of this knowledge, esp. inthe treatment of neurodegenerative disorders.

Key words:
RET proto-oncogene, medullary thyroid carcinoma, papillary carcinoma, MEN 2A, MEN 2B,Hirschsprung’s disease, genetics


Autoři: B. Bendlová 1;  Š. Jindřichová 1;  P. Vlček
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha1 ředitel doc. MUDr. V. Hainer, CSc. Klinika nukleární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha2přednosta doc. MUDr. P. Vlček, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (6): 343-350.
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy RET proto-onkogenu (RET) jsou příčinou několika klinicky velmi různorodých onemocnění. Aktivujícíbodové substitučnímutace vedou ke vzniku jak familiárních foremmedulárního karcinomu štítné žlázy (MTC)a syndromů MEN 2, které jsou spojeny s feochromocytomem či hyperparatyreózou (MEN 2A), popř. s marfanoidnímhabitem a dalšími lézemi (MEN 2B), tak sporadických forem MTC, kdy jsou mutace přítomny pouzev nádorové tkáni. Detekce mutací má velký diagnostický význam zejména pro osoby v riziku, kdy je možné včasterapeuticky zasáhnout a předejít tak rozvoji onemocnění. Papilární karcinom štítné žlázy vzniká často v důsledkutranslokace či inverze RET proto-onkogenu a jeho fúze s jinými geny, kdy vzniklé chimérické proteiny aktivujíRET signalizaci. Naopak inaktivující mutace, delece či inzerce v RET genu jsou nejčastější příčinou Hirschsprungovychoroby spojené s poruchou inervace tlustého střeva. Intenzivní výzkum fyziologické úlohy RET tyrozinkinázya následné signalizační kaskády v normální buněčné proliferaci a diferenciaci dává naději možného farmakologickéhovyužití těchto poznatků, zejména při léčbě neurodegenerativních onemocnění.

Klíčová slova:
RET proto-onkogen, medulární karcinom štítné žlázy, papilární karcinom štítné žlázy,MEN 2A,MEN 2B, Hirschsprungova choroba, genetika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se