Kostní denzita u dívek s Turnerovým syndromem léčených růstovým hormonem


Bone Mineral Density in Girls with Turner’s Syndrome Treated with Growth Hormone

In two groups of girls with Turner’s syndrome before treatment with growth hormone (GH), during treatment and after its termination bone density (BMD) was examined by two-photon densitometry (DEXA, Lunar DPX-L, Lunar Corp.) in the area of L2-L4.In 20 prepubertal girls GH treatment was started at the age of 10.0 ± 1.4 years (mean ± SEM), bone age 8.4 ± 1.3 years. Before GH treatment the BMD z-score related to chronological age (BMD-CA) was significantly reduced (-1.75 ± 0.28), while the z-score related to bone age (BMD-BA) (-0.42 ± 0.19) and to height age (BMD-HA) (0.18 ± 0.13) was within the normal range. After two years of GH treatment an increase of the z-score of BMD-CA occurred to -0.59 ± 0.18 (p

Key words:
Turner’s syndrome, bone mineral density, growth hormone treatment


Autoři: J. Zapletalová 1;  J. Lebl 2;  J. Venháčová 1;  T. Kraina 3
Působiště autorů: Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc, 1 přednosta doc. MUDr. V. Mihál, CSc. Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, 2přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc. III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc, 3přednosta prof. MUDr. V. Ščudla, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (6): 334-339.
Kategorie: Články

Souhrn

U dvou skupin dívek s Turnerovým syndromem byla před léčbou růstovým hormonem (GH), v jejím průběhu a po jejím ukončení vyšetřena kostní denzita (BMD) dvoufotonovou denzitometrií (DEXA, Lunar DPX-L, Lunar Corp.) v oblasti L2 - L4.U 20 prepubertálních dívek byla léčba GH zahájena ve věku 10,0 ± 1,4 roků (průměr ± SEM) při kostním věku 8,4 ± 1,3 roků. Před léčbou GH bylo z-skóre BMD vztažené k chronologickému věku (BMD-CA) významně sníženo (-1,75 ± 0,28), zatímco z-skóre BMD vztažené ke kostnímu věku (BMD-BA) (-0,42 ± 0,19) a k výškovému věku (BMD-HA) (0,18 ± 0,13) bylo v mezích normy. Po 2 letech léčby GH došlo ke zvýšení z-skóre BMD-CA na -0,59 ± 0,18 (p

Klíčová slova:
Turnerův syndrom, kostní denzita, léčba růstovým hormonem

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se