Pravastatin při léčbě sekundární hypercholesterolémie u Alagillova syndromu. Krátkodobá aplikace


Pravastatin in Treatment of Secondary Hypercholesterolaemia in Alagille’s Syndrome. Short-term Administration

Hepatic failure, cardiac decompensation, hypercholesterolaemia with early development of atherosclerosis are risks which endanger children with Alagille’s syndrome. High total and LDL cholesterol concentrations, lower HDL concentration, changes of apolipoproteins are found in serum of these children already during their first year of life. After short-term pravastatin administration (HMG-CoA reductase inhibitor) a marked reduction of the LDL cholesterol concentration occurred as well as of total cholesterol, triacyglycerols, apolipoprotein B and lipoprotein (a). During this period the HDL cholesterol concentration increased as well as apolipoprotein A-I. 5 mg pravastatin/day proved effective and safe. Lower doses - 2.5 mg/day had not therapeutic effect. During the subsequent 6 months when the child was only on a diet and took Ursosan (ursodeoxycholic acid) practically all investigated parameters of the lipid metabolism returned to baseline values recorded at the onset of pravastatin therapy. The HDL concentration remained however permanently above 1 mmol/l, the apolipoprotein B value permanently lower. The lipoprotein(a) concentration increased again. Toxic damage of already damaged livers was not observed. The short-term ratio of both transaminases (AST >> ALT) returned to original levels, their total concentrations being lower ALT = 1.49 mkat/l, AST = 1.30 mkat/l.

Key words:
statins, hypercholesterolaemia, Alagille’s syndrome, test


Autoři: D. Procházková;  J. Stejskal
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno, ředitel doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (6): 340-34.
Kategorie: Články

Souhrn

Jaterní selhání, kardiální dekompenzace, hypercholesterolémie s časným rozvojem aterosklerózy jsou rizika, která ohrožují děti s Alagillovým syndromem. Vysoké koncentrace celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, nižší koncentrace HDL-cholesterolu, změny v apolipoproteinech nalézáme u těchto dětí v séru již v prvním roce života. Při krátkodobém podávání pravastatinu (inhibitor HMG-CoA reduktázy) došlo k výraznému snížení koncentrací LDL-cholesterolu, celkového cholesterolu, triacylglycerolů, apolipoproteinu B a lipoproteinu(a). V tomto období se zvýšila koncentrace HDL-cholesterolu a apolipoproteinu A-I. Dávka 5 mg pravastatinu/den se ukázala jako účinná a bezpečná. Nižší dávkování 2,5 mg/den, bylo bez terapeutického efektu. V následujících šesti měsících, kdy dítě bylo pouze na dietě a užívalo Ursosan (kyselina ursodeoxycholová) se prakticky všechny sledované parametry lipidového metabolismu vrátily k výchozím hodnotám na počátku terapie pravastatinem. Koncentrace HDL-cholesterolu zůstává však trvale nad 1 mmol/l, koncentrace apolipoproteinu B pak trvale nižší. Koncentrace lipoproteinu(a) se opět zvýšila. Toxické poškození již postižených jater jsme nepozorovali. Krátkodobě změněný poměr obou transamináz (AST >> ALT) se vrátil k původním hodnotám při jejich celkově nižších koncentracích ALT = 1,49 mkat/l, AST = 1,30 mkat/l.

Klíčová slova:
slatiny, hypercholesterolémie, Alagillův syndrom, test

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se