Diagnostika vezikoureterálního refluxu pomocí kontrastní ultrazvukové cystografie


Diagnostics of Vesicoureteral Reflux by Means of Contrast Ultrasound Cystography

Objective:
1. To evaluate the diagnostic accuracy of contrast enhanced ultrasound cystography (CUSC) with ascending administration of Levovist for the detection of vesicoureteral reflux (VUR) in children; 2. to evaluate the ability of CUSC to grade VUR.Materials and methods: Between September 1998 and August 2000, authors perfomed 71 CUSC examinations in 70 children, where micturating x-ray cystouretrography (MCUG) was indicated due to either intermittent urinary tract infection or unexplained dilatation of pyeloureteral systems. Based on the results of MCUG, which served as the gold standard in this prospective comparative study, they evaluated 141 pyeloureteral units (PUU). According to ultrasonographic findings, authors subdivided the cohort into two subgroups: group A with and group B without dilatation of pyelocalyceal systems (PCS) prior to CUCS.Results: MCUG revealed 65 PUU with reflux. CUSC detected 54, there were 2 false positive results. Among the group of 11 false negative subjects, they encountered 1 case of grade I, 6 cases of grade II, and 4 cases of grade III VUR. The sensitivity of CUSC in VUR was 83 %, the specificity 97 %, positive predictive value 96 %, negative predictive value 87 %, and the diagnostic accuracy 92 %. Within group A, the sensitivity was 96 % and specificity 100 %. Compared with the group B, the difference is statistically significant (p = 0.0176). In term of grading VUR by means of CUSC, it is possible to divide the finding into low (grades I and II) and advanced (grades III to V) categories.Conclusion: Contrast enhanced ultrasound cystography is a clinically applicable method for detection of VUR with slightly limited sensitivity for low grade VUR. The highest accuracy was found in children with initial dilatation of PCS. Further studies are mandatory to evaluate the capacity of CUSC to grade the vesicoureteral reflux more precisely.

Key words:
vesicoureteral reflux, children, ultrasonography, ultrasound contrast agents


Autoři: P. Eliáš 1;  P. Rejtar 1;  S. Skálová 2;  O. Pozler 2;  I. Novák 3;  L. Ungermann 1;  J. Bukač 4
Působiště autorů: Radiologická klinika FN a LF, Hradec Králové, 1 přednosta doc. MUDr. P. Eliáš, CSc. Dětská klinika FN a LF, Hradec Králové, 2 přednostka doc. MUDr. E. Pařízková, CSc. Urologická klinika FN a LF, Hradec Králové, 3přednosta doc. MUDr. P. Morávek, CSc. Ústav
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (6): 326-333.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
1. Zjistit diagnostickou přesnost kontrastní ultrazvukové cystografie (KUC) s ascendentním podáním Levovistu v záchytu vezikoureterálního refluxu (VUR) u dětí; 2. posoudit možnost stanovení stupně závažnosti VUR. Materiál a metodika: V období od září 1998 do srpna 2000 autoři provedli 71 vyšetření KUC u 70 dětí, u kterých byla indikována rentgenová mikční cystouretrografie (MCUG) pro opakovanou infekci močových cest nebo nejasnou dilataci kalichopánvičkových systémů (KPS). Bez znalosti výsledků MCUG, která sloužila jako zlatý standard, byly vyhodnoceny nálezy při KUC u 141 pyeloureterální jednotky (PUJ). Podle sonografických nálezů byl soubor dále rozdělen na dvě podskupiny: skupina A s výchozí dilatací KPS; skupina B bez výchozí dilatace KPS.Výsledky: Pomocí MCUG autoři nalezli 65 PUJ postižených VUR. Shoda mezi MCUG a KUC byla u 54 PUJ, dvě KUC byly falešně pozitivní. KUC byla falešně negativní u 11 PUJ (1krát VUR I. st., 6krát VUR II. st., 4krát VUR III. st.). Senzitivita KUC v detekci VUR byla 83 %, specificita 97 %, pozitivní, resp. negativní prediktivní hodnota 96 %, resp. 87 %, celková přesnost 92 %. Ve skupině A byla senzitivita KUC 96 %, specificita 100 %. Rozdíl oproti skupině B je statisticky významný (p = 0,0176). Při hodnocení stupně závažnosti VUR pomocí KUC nelze postupovat podle pětistupňové klasifikace užívané při hodnocení MCUG. Podle zkušenosti autorů může KUC rámcově odlišit nižší (I., II.) a vyšší (III.-V.) stupně VUR.Závěr: KUC je klinicky použitelnou metodou pro průkaz VUR s mírně limitovanou senzitivitou u VUR nízkého (I. a II.) stupně. Nejvyšší diagnostickou přesnost autoři zjistili u dětí s výchozí dilatací KPS. Schopnost přesnějšího určení stupně VUR pomocí KUC je třeba posoudit v rozsáhlejších sestavách.

Klíčová slova:
vezikoureterální reflux, děti, ultrasonografie, kontrastní látky v ultrasonografii

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se