Incidence úrazovosti u dětí předškolního věku


The Incidence of Accidents among Preschool Children

The incidence of accidents among preschool children (1 - 6) was followed up in the course of one calendar year. Only those accidents that needed medical attention were evaluated. The series under study included 25 198 children of preschool age - 12 913 boys and 12 285 girls. In this series 8% of the children suffered an accident treated by a physician. A significantly higher accident rate was observed in boys - 9.1%, as compared with 6.8% in girls. The highest accident incidence was recorded in 4- to 5-year-old children.The most frequent and most serious type of accident was injury of the head and skull (24.8%) in direct relation to age. The second place was held by fractures and distorsions (22.5%), the third place being occupied by body surface injuries (16.4%). The greatest numbers of injuries were recorded in the spring and summer.The most frequent place of accident was the home (55.1%), home accidents decreasing with advancing age. A reverse trend was registered in the case of traffic accidents which were second most frequent (14.5%). An age-related trend also applies to accidents on playgrounds, in nurseries and kindergartens, ending up in third place (13.0%).The greatest number on injuries in young children occurred during falls (27.9%). With advancing age there rose the number of injuries sustained on a tricycle, scooter or bike, ending up in second place of frequency (14.0%), the third place being occupied by accidents during games without supervision (12.9%) and at playing with another child (12%). Long-lasting or permanent consequences affected 7.8% of the children.

Key words:
children, preschool age, accidents, injuries


Autoři: Z. Zvadová;  S. Janoušek;  Z. Roth
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Kříž
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (6): 349-354.
Kategorie: Články

Souhrn

Byla sledována incidence úrazů u dětí předškolního věku (1 - 6 let) v průběhu jednoho kalendářního roku. Hodnoceny byly pouze úrazy, vyžadující lékařské ošetření. Zkoumaný soubor zahrnoval celkem 25 198 dětí předškolního věku - z toho 12 913 chlapců a 12 285 děvčat. V tomto souboru utrpělo úraz ošetřený lékařem celkem 8 % dětí. Významně vyšší úrazová incidence byla zjištěna u chlapců - 9,1 % oproti 6,8 % u děvčat. Nejvyšší incidence úrazů byla zaznamenána u dětí ve věku 4 - 5 let.Nejčastějším a nejzávažnějším druhem zranění byla poranění hlavy a lebky (24,8 %), vykazující přímou závislost na věku dítěte. Na druhém místě skončily fraktury a distorze (22,5 %), poranění povrchu těla zaujala místo třetí (16,4 %). Nejvyšší počet zranění byl zaznamenán v jarním a letním období.Nejčastějším místem vzniku úrazů byl domov (55,1 %), přičemž počet domácích úrazů s věkem klesal. Opačný vývoj byl zaznamenán v případě úrazů dopravních, které skončily na druhém místě (14,5 %). Vzestupný trend se týkal rovněž úrazů na hřišti, v jeslích a ve školce, které skončily na místě třetím (13,0 %).K největšímu počtu zranění docházelo u malých dětí při pádech (27,9 %). S věkem dítěte přibývala zranění na tříkolce, koloběžce či kole, která skončila na druhém místě (14,0 %), třetí místo obsadily úrazy při hře bez dozoru (12,9 %) a při hře s jiným dítětem (12,0 %). Dlouhodobé nebo trvalé následky postihly celkem 7,8 % dětí.

Klíčová slova:
děti, předškolní věk, úrazy, zranění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se