Homocystein a iniciální stadium kardiovaskulárního onemocnění (Stručný přehled etiopatogenetických poznatků)


Homocysteine and Initial Stage of Cardiovascular Disease (Brief Review of Etiopathogenetic Findings)

New findings on pathogenetic mechanisms of atherosclerosis and cardiovascular disease (CVD) led to revision of hitherto held views of their initial stage. According to the hypothesis of „programming chronic diseases in utero“ it is apparent that the etiopathogenesis of both diseases is a complicated mosaic of genetic and environmental influences which play a part already in early developmental stages. An important part in the cascade of pathological processes is held by metabolic deviations, in particular abnormalities of the insulin and lipid metabolism, and according to recent findings also of homocysteine (Hcy). The impaired balance of formation and further metabolism of Hcy leads to hyperhomocysteinaemia (HHcy) which has an adverse impact on different components of the vascular wall by toxic effects, changes of vasoactivity, enhancement of procoagulation mechanisms and oxidative stress. The authors discusse in the submitted paper the mechanism of development, action of HHcy, possible prevention and treatment and the relationship of HHcy and hypertension. The paper is the introduction to publication of the results of the author’s own work which was part of an IGA grant project 4698-3 focused on selected signs of the phenotype and genotype of juvenile hypertension.

Key words:
atherosclerosis, homocysteine, cardiovascular disease, primary hypertension


Autoři: D. Palyzová 1;  J. Hyánek 2
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK, Praha, 1 přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc. Oddělení klinické biochemie a hematologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, 2přednosta prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (6): 356-360.
Kategorie: Články

Souhrn

Nové poznatky o patogenetických mechanismech aterosklerózy a kardiovaskulárního onemocnění (KVO) vedly k revizi dosavadního názoru na jejich iniciální stadium. Podle hypotézy „programování chronických onemocnění in utero“ je patrné, že etiopatogeneze obou onemocnění je složitou mozaikou vlivů genetických a environmentálních, které se uplatňují již v časných vývojových stadiích. Významné místo v kaskádě patologických pochodů zaujímají metabolické odchylky, zvláště abnormality metabolismu inzulinu, lipidů a podle poznatků posledních let i homocysteinu (Hcy). Důsledkem poruchy rovnováhy mezi tvorbou a další metabolizací Hcy je hyperhomocysteinémie (HHcy), která negativně působí na jednotlivé složky cévní stěny prostřednictvím toxických účinků, změny vazoaktivity, posílení prokoagulačních mechanismů a oxidativního stresu. V článku je diskutován mechanismus vzniku, působení HHcy, možnosti prevence, léčby a vztah HHcy a hypertenze. Sdělení je prezentováno jako úvodní stať k publikování výsledků vlastní práce, která byla součástí grantového projektu IGA 4698-3, zaměřeného na vybrané znaky fenotypu a genotypu juvenilní hypertenze.

Klíčová slova:
ateroskleróza, homocystein, kardiovaskulární onemocnění, primární hypertenze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se