Využití ultratenké bronchoskopie v podmínkách pediatrické intenzivní péče


Application of Ultrathin Bronchoscopy under Conditions of Paediatric Intensive Care

Bronchoscopic examination is a valuable part of diagnostic patterns in pathological respiratory conditions in paediatrics. In addition to using bronchoscopy in basic pneumological diagnosis, it plays a significant part also in intensive care where it helps effectively in the diagnosis of respiratory complications. A problematic group are low birth weight infants where the dimensions of the airways do not allow use of standard instruments. In the submitter paper the authors present results of their experience with an ultrathin bronchoscope in children requiring intensive care. The authors evaluate the results of 45 examinations by means of a flexible bronchoscope with an external diameter of 2.2 mm used in a group of 34 children age 1 day to 7 months with a body weight of 700 to 4000 g at the time of examination.The most frequent indication were problems associated with artificial pulmonary ventilation or unsuccessful extubation of an otherwise stabilized infant. Another frequent indication was impaired aeration of the pulmonary parenchyma arousing suspicion of impaired patency of the airways. In 70% bronchoscopy provided information explaining clinical problems, in 32% the endoscopic finding initiated a change of therapeutic procedures. The most frequent findings were impaired stability of the airways, obstruction of the bronchi by granulation tissue and dysplastic changes of the bronchial tree. Examination by means of an ultrathin bronchoscope was well tolerated by all children and with the exception of short and unimportant drops of the haemoglobin oxygen saturation no complications were recorded.Ultrathin bronchoscopy in an important diagnostic method which makes objective assessment of pathological endobronchial conditions possible and thus also an aimed control of therapeutic procedures in children receiving intensive care.

Key words:
bronchoscopy, ultrathin bronchoscope, bronchopulmonary dysplasia, anomaly of the airways, artifical pulmonary ventilation, respiratory distress, intubation, intensive care


Autoři: P. Pohunek 1;  T. Svobodová 1;  M. Černý 2;  O. Černá 3;  V. Vobruba 3;  P. Zoban 2
Působiště autorů: Oddělení dětské pneumologie II. dětské kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, 1přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc. Neonatologické oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče pro novorozence, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (6): 311-317.
Kategorie: Články

Souhrn

Bronchoskopické vyšetření je plnohodnotnou součástí diagnostických schémat u pediatrických respiračních patologií. Kromě využití bronchoskopie v základní pneumologické diagnostice našla bronchoskopie významné uplatnění i v intenzivní péči, kde účinně pomáhá v diagnostice respiračních komplikací. Problematickou skupinou jsou děti nízkých porodních hmotností, kde rozměry dýchacích cest neumožňují použití standardního instrumentaria. V této práci autoři předkládají zkušenosti s využitím ultratenkého bronchoskopu u dětí vyžadujících intenzivní péči. Hodnotí výsledky 45 vyšetření flexibilním bronchoskopem o zevním průměru 2,2 mm provedených u souboru 34 dětí ve věku od jednoho dne do sedmi měsíců a o hmotnosti v době vyšetření od 700 do 4000 g.Nejčastější indikací byly problémy s vedením umělé plicní ventilace nebo neúspěšná extubace jinak stabilizovaného dítěte. Další častou indikací byly poruchy vzdušnosti plicního parenchymu budící podezření na poruchu průchodnosti dýchacích cest. V 70 % přinesla bronchoskopie informaci vysvětlující klinické problémy, ve 32 % vedl endoskopický nález přímo ke změně stávajících léčebných postupů. Nejčastějšími nálezy byly poruchy stability dýchacích cest, uzávěry bronchů granulačních tkání a dysplastické změny bronchiálního stromu. Vyšetření ultratenkým bronchoskopem bylo všemi dětmi dobře tolerováno a s výjimkou krátkých a nezávažných poklesů saturace hemoglobinu kyslíkem autoři nezaznamenali žádné komplikace.Ultratenká bronchoskopie je významnou diagnostickou metodou umožňující objektivizaci endobronchiálních patologií a tím i cílené řízení léčebných postupů u dětí v intenzivní péči.

Klíčová slova:
bronchoskopie, ultratenký bronchoskop, bronchopulmonální dysplazie, anomálie dýchacích cest, umělá plicní ventilace, respirační tíseň, intubace, intenzivní péče

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se