Stav výživy hospitalizovaných dětí


Nutritional Status of Hospitalized Children

At the First Paediatric Clinic (1st DK) and Clinic of Anaesthesiology and Resuscitation (KAR) of the FacultyHospital Prague Motol and the Second Medical Faculty, Charles University from April till May 1998 the nutritionalstatus of 364 hospitalized children was assessed. Using anthromopometric methods (weight/height, BMI, height/he-ight, mid-arm circumference) and biochemical methods (total protein, albumin) malnutr ition was detected in 109children. Acute protein-energy malnutrition was found in 14.5% of the admitted children (12.7% 1st DK, 32.3%KAR), chronic protein-calorie malnutrition in 5.9% children (6.3% 1st DK, 3% KAR). Protein malnutrition wasdetected in 12.4% children (8.8% 1st DK, 47% KAR). As compared with adequately nourished children themalnourished children were younger, the period of hospitalization was significantly longer, their infusion therapywas more intensive and their mortality was much higher. In the conclusion the authors recommend that greaterand permanent attention should be paid to the diet and nutritional status of children.

Key words:
child, hospitalization, nutritional status


Autoři: P. Tláskal;  E. Michková;  J. Kulichová;  J. Baláčková;  K. Dlask
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (5): 292-295.
Kategorie: Články

Souhrn

Na I.
dětské klinice (I. DK) a Klinice anesteziologie a resuscitace (KAR) Fakultní nemocnice v Praze-Motolea 2. LF UK byl od dubna do května roku 1998 zhodnocen nutriční stav 364 hospitalizovaných dětí. S využitímantropometrických metod (hmotnost k výšce, BMI, výška k výšce, střední obvod paže) a metod biochemických(celková bílkovina, albumin) byla u 109 dětí zjištěna malnutrice. Akutní proteinoenergetická malnutrice bylanalezena u 14,5 % přijatých dětí (12,7 % I. DK a 32,3 % KAR), chronická proteinoenergetická malnutrice u 5,9 %dětí (6,3 % I. DK, 3,0 % KAR). Proteinovou malnutrici jsme prokázali u 12,4 % dětí (8,8 % I. DK, 47 % KAR).Ve srovnání s přiměřeně živenými dětmi byly děti s malnutricí mladší, doba jejich hospitalizace byla významnědelší, byla intenzivnější jejich infuzní terapie a významně vyšší byla jejich úmrtnost. Závěrem autoři doporučují,aby byla výživě a stavu výživy hospitalizovaných dětí věnována vyšší a trvalá pozornost.

Klíčová slova:
dítě, hospitalizace, nutriční stav

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se