Malígny neuroleptický syndróm


Malignant Neuroleptic Syndrome

The authors describe a very rare malignant neuroleptic syndrome in a 9-year-old girl as a potential fatalcomplication of neuroleptic treatment. The pathogenesis involves a block of dopamine D2-receptors in thenigrostriate area and the hypothalamus. The main characteristics include extrapyramidal syndrome, hyperther-mia, quantitative and qualitative disorders of consciousness and behaviour, impaired function of the vegetativenervous system, hypoxaemia, respiratory and metabolic acidosis, hyperkaliaemia, myoglobinuria, elevated valuesof creatine kinase and transaminases, leucocytosis and on the EEG mild diffuse changes. Risk factors leading tothe development of the syndrome are organic cerebral changes, malnutrition and dehydration, physical exhaustion,stress, high environmental temperature, large doses of neuroleptics and sudden increase or decrease of the dose.For the diagnosis criteria according to DSM-IV are used. For control of the condition it i s essential to discontinueneuroleptics, intense cooling of the patient with ice packs, administration of peripheral myorelaxing agents(Dantrolen), dopamine agonists, anticholinergic agents and benzodiazepines. Electr oconvulsive treatment is alsoused. Recently Biston is recommended. 20 - 30% of the affected patients die.

Key words:
complications of neuroleptic treatment, malignant neuroleptic syndrome, block of dopamine


Autoři: M. Chocholová 1;  P. Sýkora 2;  O. Červeňová 1
Působiště autorů: 1. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (5): 333-335.
Kategorie: Články

Souhrn

Autori opisujú veľmi zriedkavý malígny neuroleptický syndróm u 9-ročného dievčaťa, ako potenciálne fatálnukomplikáciu neuroleptickej liečby. Patogenéza spočíva v blokáde dopamínových D2-receptorov v nigrostriátovejoblasti a hypotalame. K hlavným charakteristikám patrí extrapyramídový syndróm, hypertermia, kvantitatívnea kvalitatívne poruchy vedomia a správania, poruchy funkcií vegetatívneho nervstva, hypoxémia, respiračnáa metabolická acidóza, hyperkaliémia, myoglobinúria, zvýšená hodnota kreatínkinázy a transamináz, leukocytózaa na EEG ľahšie difúzne zmeny. Za rizikové faktory vzniku možno považovať organické zmeny mozgu, malnutríciua dehydratáciu, fyzické vyčerpanie, stresové situácie, vyššiu teplotu okolia, vysokú dávku neuroleptík a náhlezvýšenie alebo zníženie dávky. Pre diagnózu sú určené kritériá podľa DSM-IV. Pri zvládnutí jednoznačne platívysadenie neuroleptika, intenzívne ochladzovanie pacienta ľadovými zábalmi, podávanie periférnych myorelaxan-cií (Dantrolen), agonistov dopamínu, anticholinergík a benzodiazepínov. Aplikuje sa aj elektrokonvulzívna liečba.V poslednom období sa odporúča Biston. Zomiera 20 - 30 % postihnutých pacientov.

Klíčová slova:
komplikácia neuroleptickej liečby, malígny neuroleptický syndróm, blokáda dopamínových

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se