Zdokonalení kultivace buněk plodové vody, choria a placentypro prenatální diagnostiku


Improved Cultivation of Amniotic Fluid Chorial and Placental Cells for Prenatal Diagnosis

Long-term follow up amniotic fluid cell cultures brought evidence that in amniotic fluid three types of cellsexist, with regard to the rapidity of adherence to the surface of tissue culture flasks. In addition to well knowncells, adhering within 1 - 5 days of cultivation, the authors revealed cells rapidly adhering to the surface of transportculture vessels within the range of 1 - 5 hours, during transport of aspirated amniotic fluid to the laboratory andthe late adhering cells, which adhere to the culture vessel after 5 - 12 days of cultivation. Rapidly and late adheringamniotic fluid cells are lost by the current method of amniocyte cultivation. Both types of cells provide successfulparallel cultures, with 100% cultivation and diagnostic success from the 13th week to the end of gestation.Combination of cultivation of all types of amniotic fluid cells with the cultivation of microfragments of chorionicor placental villi ensures a 100% diagnostic success from the end of Ist to the end of the IIIrd trimester. The time,necessary for obtaining large colonies in vitro and to perform first subcultivation is identical in all types of amnioticfluid cells as well as in chorionic or placental villi cells. In all these cells, a tendency of slower growth after the 30thweek of gestation is apparent. The described methods provide a reliable prenatal diagnosis, the greatest possibilityto detect chromosomal mosaicism and the chance to finalize results of prenatal diagnosis in the early phase of thesecond trimeter and to ensure cytogenetic analysis of high risk pregnancies with IUGR or severe congenitalanomalies in the IIIrd trimester. This method offers a diagnostic background for new meth ods of biochemical andultrasound screening in the 9th - 14th week of gestation.

Key words:
prenatal diagnosis, rapidly adhering amniotic fluid cells, slowly adhering amniotic fluid cells, 1st,


Autoři: M. Macek 1;  D. Chudoba 1;  Z. Hájek 2;  E. Kulovaný 3;  D. Smetanová 3;  J. Kofer 4
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (5): 276-280.
Kategorie: Články

Souhrn

Dlouhodobým studiem kultur buněk plodové vody bylo prokázáno, že podle rychlosti adherence ke kultivačnílahvi existují tři typy buněk. Buňky rychle adherující - během 3 - 5 hodin adherují ke dnu transportní lahvičky,do níž je odebrána plodová voda. Buňky středně rychle adherující, přichytí se do 1. - 7. dne. Z nich je zakládánastávajícími metodami diagnostická kultura. Buňky pomalu adherující se přichytí 8. - 12. den. Perzistují v suspenzia jsou odstraňovány prvou výměnou kultivačního média. Z rychle i pomalu adherujících buněk je možno založitúspěšné kultury. Všechny typy buněk vytváří od 11. do 24. týdne gravidity kolonie od 6 - 8 dní, ve III. trimestruse tato doba prodlužuje postupně až na 13 dnů. Obdobně se prodlužuje průměrná doba nárůstu k I. pasáži z 11 -13 dnů až na 20 dnů. Kultivační charakteristika buněk choria a placenty je stejná. Byla prokázána 100%diagnostická úspěšnost kultivace buněk plodové vody už od 13. do 29. týdne gravidity při kultivaci středně rychleadherujících buněk. Po 30. týdnu diagnostická úspěšnost klesá na 76 %. Kombinace kultivace buněk středně rychlea pozdně adherujících zajišťuje stoprocentní diagnostickou úspěšnost prenatálně genetického vyšetření do 35.týdne. Kombinace s kultivací buněk choria a placenty zajišťuje 100% diagnostický úspěch od 11. týdne a po 30.týdnu až do konce gravidity. Kombinace kultivace všech typů buněk plodové vody pomáhá rovněž zrychlitprenatální diagnostiku a zdokonalit její přesnost, neboť jsou k dispozici všechny typy buněk, ve III. trimestruumožňuje řešit problémy s těžkou intrauterinní růstovou retardací, prognózu a strategii perinatální péče přiultrazvukové diagnostice těžkých VVV.

Klíčová slova:
prenatální diagnostika, rychle a pomalu adherující buňky plodové vody, I., II., III. trimestr,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se