Epidurální hematom v novorozeneckém věku


Epidural Haematoma in Neonatal Age

Neonatal extradural haematoma belongs to the rare group of craniocerebral injuries. Atypical clinical signsare due to physiological and anatomical differences of the neonate. The early diagnosis is the main importantprognostic factor in the therapy of these craniocerebral injuries. Safe ultrasonography is the base of diagnosis atthis time. The authors presents the criteria’s and the possibilities of therapy based on the two own cases and reviewof literature. The neurological deterioration, midline shift or the depth haematoma more than 2 centimeters areindications for invasive treatment.

Key words:
extradural haematoma, neonate, craniocerebral injury, therapy


Autoři: P. Vachata;  M. Sameš
Působiště autorů: Neurochirurgické oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (5): 305-308.
Kategorie: Články

Souhrn

Novorozenecký epidurální hematom je vzácnou skupinou kraniocerebrálních poranění. Fyziologické a anato-mické odlišnosti novorozence jsou příčinou často atypického klinického obrazu. Včasná diagnostika je nejdůleži-tějším prognostickým faktorem v léčbě těchto typů kraniocerebrálních traumat. V diagnostice je stále vícevyužíváno možností nezátěžového ultrazvuku. Autoři na základě dvou vlastních případů a dostupné literaturyprezentují kritéria a možnosti terapie. Indikací k invazivnímu řešení je neurologický deficit, středočárový posunnebo hloubka hematomu větší než 2 cm.

Klíčová slova:
epidurální hematom, novorozenec, kraniocerebrální poranění, terapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se