Novinky v neuropatologii


Autoři: J. Zámečník
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 2, p. 59
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

letošní jarní číslo časopisu je ve své doškolovací části věnováno novinkám v diagnostické neuropatologii. Patologie nervového systému bohužel stojí většinou stranou zájmu všeobecných diagnostických patologů, byla až do poměrně nedávné doby vnímána spíše jako autoptická disciplína, navíc zahalena určitým tajemnem. Obecně-patologické principy lidských onemocnění známé z jiných orgánových systémů skutečně nejsou v neuropatologii uplatnitelné bezvýhradně a spektrum nádorů CNS, ale i zánětlivých a metabolických poruch se výrazně liší. Možná proto je v mnoha evropských zemích a v USA neuropatologie nikoli subspecializací patologie, ale vlastní specializací s odděleným specializačním vzděláváním i samostatnými pracovišti. K tomuto vývoji u nás nedošlo, proto je dobré, aby měl každý náš odborník v repertoáru i oblast diagnostiky poruch nervového systému.

S rozvojem neuroradiologie a neurochirurgie se s biopsiemi lézí centrálního nervového systému setkáváme stále častěji a díky rostoucímu významu patologických vyšetření pro žijící pacienty s poruchami CNS došlo v posledních letech v neuropatologii k výrazné precizaci terminologie i klasifikací. Vstup molekulární biologie do neuropatologie navíc výrazně doplnil poznatky o patogenezi mozkových chorob a její vliv se čím dál více prosazuje do diagnostické praxe. Biopsie mozku jsou ale vzhledem k charakteru odběru biopsiemi obtížně makroskopicky hodnotitelnými, vzorky jsou velmi často hraničně reprezentativní a stereotaktické punkční biopsie mozku bývají vysloveně miniaturní. V principu se tak vyžaduje při stále menší velikosti vzorku hlubší a preciznější vyšetření (to ale, pravda, není specifikum jen neuropatologie☺). O to více je proto nutná v diagnostice poruch CNS úzká klinicko-patologická spolupráce a hlavně pečlivá korelace s MRI zobrazením. Navíc vznikla potřeba neuropatologického bioptického vyšetřování i v indikacích, které dříve nebyly diagnostickou parketou pro histomorfology, jako je například refrakterní epilepsie.

V prvních dvou přehledových článcích se věnujeme neuroonkologické diagnostice. Ačkoli je dnes diagnostika nádorů mozku založená hlavně na morfologii, dostává se do této dosud poměrně beznadějné oblasti onkologie stále více poznatků z oblasti molekulární biologie. A ty se postupně stávají součástí standardů bioptického vyšetřovaní nádorů mozku s významným vlivem na následné terapeutické rozhodování. Takže se snad blýská na lepší časy. Z textu autorů Švajdlera et al. se dozvíme, že se to netýká jen metylace promotoru MGMT u glioblastomů, mutace izocitrát dehydrogenázy (IDH1) v gliomech nebo alelické ztráty 1p/19q u oligodendrogliomů. Vstup molekulární biologie do neuropatologie také vedl ke zcela nové terapeuticko-prognostické stratifikaci dětských pacientů s meduloblastomem. Nutnost implementovat nové diagnostické a prognostické markery do rutinní bioptické diagnostiky nádorů CNS a význam klinicko-patologické spolupráce v této oblasti onkologie pak podtrhuje článek klinických onkologů D. Sumerauera a M. Zápotockého.

Další text informuje o neuropatologii lézí, které jsou podkladem farmakorezistentní epilepsie. Tato poměrně mladá oblast diagnostické neuropatologie nabyla na významu při rozvoji neurochirurgické léčby u epileptiků rezistentních na farmakologickou léčbu v minulých letech.

Molekulární biologie však nevstoupila jen do oblasti neuroonkologie. Klinický i socioekonomický význam neurodegenerativních onemocnění s postupným stárnutím populace roste a nové poznatky z molekulární patogeneze významně ovlivnily současnou klasifikaci neurodegenerací i jejich diagnostická kritéria. O tom informuje článek R. Matěje a R. Rusiny.

Neuroproblematice se ale nevěnuje jen doškolovací část tohoto čísla. Přinášíme původní práce o mediastinálním ganglioneuromu s perineurální diferenciací (M. Zámečník et al.) nebo o nezvyklé prezentaci Whippleovy choroby bez gastrointestinální symptomatologie ve formě periferní neuropatie (R. Rusina et al.). Svůj diagnostický odhad v oblasti low grade nádorů mozku spojených s epilepsií si pak můžete zkontrolovat v rubrice “Jaká je vaše diagnóza?”, kterou tentokrát připravila M. Hermanová. A rubrika “Kapitoly z historie” má také neuropatologické pozadí - věděli jste třeba, že José Juan Verocay byl “el patólogo de Praga”? Více v textu P. Čecha z Kabinetu dějin lékařství 3. LF UK.

Mimo to ale přinášíme také kazuistiky z dalších oblastí patologie - případ smíšeného stromálního/hladkosvalového nádoru dělohy (P. Dundr et al.) a kazuistiku mikropapilárního uroteliálního karcinomu utereru (z pera našich chorvatských kolegů - P. Radulovic et al.).

A samozřejmě je pro vás připraveno nové vydání Monitoru!

Přeji vám poučné a inspirativní čteníJ. Zámečník


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se