Cutaneous Adnexal Tumors


Autoři: M. Švajdler ml.
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 2, p. 102
Kategorie: Recenze

Cutaneous Adnexal Tumors RECENZE

Kazakov D, Michal M, Kacerovská D, McKee PH

Wolters Kluwer / Lippincott Wiliams &Wilkins (Philadelphia, PA); 2012: 814 stran.Monografia Cutaneous Adnexal Tumors autorov Kazakov, Michal, Kacerovská a McKee, vyšla začiatkom roka 2012 v prestížnom vydavateľstve Wolters Kluwer / Lippincott Wiliams & Wilkins. Publikácia si zasluhuje aspoň krátku recenziu z viacerých dôvodov.

Predovšetkým, jedná sa o mimoriadne kvalitnú monografiu, ktorá by nemala chýbať na stole žiadneho patológa ktorý sa v praxi stretáva s nádormi kože. Adnexálne kožné nádory sú vo všeobecnosti pomerne vzácne a ich diagnostika je náročná. Štandardné učebnice dermatopatológie (s výnimkou niekoľko málo monografií) sa téme venujú pomerne stručne, ilustrácie jednotlivých jednotiek ani zďaleka nepokrývajú celé spektrum histopatologických variácií a časopisecká literatúra s neprehľadným množstvom synoným je pre všeobecných patológov skôr mätúca ako nápomocná.

Predkladaná monografia je prehľadne didakticky členená do deviatich kapitol: 1. Lézie s predominantne apokrinnou a ekrinnou diferenciáciou, 2. Lézie s predominantne folikulovou diferenciáciou, 3. Lézie s predominantne sebaceóznou diferenciáciou, 4. Lézie s myoepitelovou diferenciáciou, 5. Lézie s multilineárnou diferenciáciou, 6. Adnexálne nádory na špecifických miestach, 7. Rôzne lézie, ktoré môžu adnexálne tumory napodobovať, 8. Tumory skin-adnexálneho typu v iných orgánoch a 9. Syndrómy sprevádzané kožnými adnexálnymi tumormi. Kapitoly 6-8 sú v takejto publikácii unikátom, integrujú problematiku do kontextu všeobecnej patológie a umožňujú patológom bez dermatopatologického tréningu lepšie pochopenie morfológie adnexálnych nádorov. Adnexálne nádory (benígne, menej často malígne) môžu byť indikátorom niektorého z hereditárnych syndrómov, preto je kapitola 9 povinným čítaním pre všetkých patológov. Veľkým bonusom je, že okrem kožných lézií je pri jednotlivých syndrómoch pomerne podrobne opísaná a ilustrovaná aj extrakutánna patológia. Pre štúdiachtivých čitateľov je k dispozícii viac ako tri tisíc najdôležitejších referencií.

Jednotlivé kapitoly sa začínajú krátkym anatomicko-histologickým úvodom a všeobecným opisom diagnostického prístupu k nádorom s danou diferenciáciou. Následuje detailný popis jednotlivých jednotiek, s nevyhnutným minimom klinických informácií, opisom typickej histológie (epitelovej zložky, strómy) ako aj možných histologických variácií, pričom takmer všetky variácie sú aj ilustrované. Následuje krátky odstavec o imunohistochémii a podrobná diferenciálna diagnóza. Vzhľadom na úzky autorský kolektív sú kapitoly napísané jednotným, ľahko čitateľným štýlom. Kniha je po registrácii na stránkach vydavateľstva k dispozícii aj v online podobe, s možnosťou rýchleho vyhľadávania v texte.

Osobitnú zmienku si zasluhuje obrazová dokumentácia. Tá je na najvyššej možnej úrovni, obrázky poskytujú excelentné detaily a nechýbajú pomerne neobvyklé obrázky na polovicu alebo dokonca celú stranu.

Nakoniec, je treba vyzdvihnúť, že sa jedná o publikáciu ,,domácich” autorov, ktorá nemá v našich krajinách obdobu. Kniha vychádza z dlhoročných bioptických skúseností Plzeňskej patológie, so zbierkou viac ako 5 tisíc kutánnych adnexálnych nádorov a početnými publikáciami v tejto oblasti. Aj vďaka tejto monografii môžeme skonštatovať, že u nás máme pracovisko patológie na najvyššej svetovej úrovni.

- M. Švajdler ml. -


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se