Zápis ze schůze Výboru ČDS


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 89, 2014, No. 3, p. 139-140
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Praha 27. března 2014

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, dr. Vocilková, prim. Bučková, dr. Polášková, prim. Selerová

Omluveni: as. Frey, prof. Štork

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Čas: 9.30–12.00 hodin

Program

A. Projednáno

Zápis z minulé schůze Výboru ČDS konané 20. 2. 2014 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B. Nově projednáno

  • 1. Dispenzární kontroly – seznam a frekvence

(prim. Duchková)

K vykazování dispenzárních kontrol nutno nasmlouvat kód 09532 (10 bodů) k cílenému vyšetření, možno vykazovat 1krát za 6 měsíců (vyhláška č. 39/2012). Dermatovenerolog dispenzarizuje STI, popř. kožní choroby z povolání, přednádorové stavy a stavy po ukončení léčby onkologických onemocnění (prof. Resl).

  • 2. Hodnota bodu vykázaná lékařem s diplomem CŽV

VZP přislíbila, že v r. 2014 zvýší úhradu bodu o 0,01 Kč (tzn. na 1,04 Kč) těm lékařům, kteří do 31. 3. 2014 doloží platný diplom celoživotního vzdělávání (ČZV). Diplom ČZV bude vystaven ČLK tomu lékaři, který doloží získání nejméně 150 kreditů za 5 let (lze získat účastí na odborných seminářích a kongresech, vyplněním testů v odborných časopisech, eventuálně publikační činností).

  • 3. Léková agenda (prim. Benáková)

I. Výbor bere na vědomí hodnotící zprávy SÚKL:

a) celkové kortikoidy, parenterální, p. o.;

b) lokální antimykotika;

c) metylaminolevulinát;

d) lokální léky na akné: retinoidy, benzoylperoxid, u lokálních antibiotik doporučujeme zrušit L/DER a preskripci uvolnit bez limitace na odbornost;

e) kyselina hyaluronová, Ialugen;

f) biologika (psor.) v řešení

[zkontaktováni/obesláni: prof. Švihovec (KLPK), Mgr. Skácelová (SÚKL)].

II. Lokální imunomodulátory – Elidel, Protopic, zprávy jsme odsouhlasili na minulé schůzi výboru, zatím ale není změna platná (úhrady), výrobce se odvolal (Protopic 0,03%).

  • 4. Na VZP odeslána pracovní verze textu týkající se indikačních kritérií pro terapii psoriázy biologiky, diskutovalo se o oprávněnosti nasazení jiného léku (switch). Doporučujeme využít schéma Evropského dermatologického fóra (prof. Mrowietz et al.), které pracuje s indexy PASI a DLQI a které je i součástí našich Doporučených postupů (guidelines). V lékařských zprávách je hodnocení slovní, ne indexové. Nutno respektovat guidelines pro léčbu psoriázy, nelze použít retroaktivně (prof. Arenberger).
  • 5. Venerologie (prof. Resl) – zatím sněmovnou neprošel návrh zákona o prostituci, ale je nutno situaci sledovat. Diskutovaný dopis týkající se našeho stanoviska k řešené problematice byl odeslán (viz minulý zápis).

Všem dermatovenerologům bylo doporučeno nasmlouvat venerologické kódy. Nutno mít na paměti, že venerologie je součástí oboru. Pokud nebudeme aktivní, převezmou iniciativu nevládní a jiné organizace. Diskutovalo se o možnosti preventivní akce pro rizikové skupiny (ohrožené STD) organizované v terénu (obdoba Stanu proti melanomu).

  • 6. Centra vysoce specializované dermatovenerologické péče (prof. Arenberger)

Z podnětu MZ byla vytvořena pracovní verze textu do Věstníku. Tento materiál schválen. Zatím existují tři centra pro MM, dvě centra pro lymfomy. Diskutovalo se o otázce dvou na sobě nezávislých věstníků (pro dospělé a děti) nebo jejich propojení (pracovní verzi doplní prim. Bučková).

Aktivity komise pro vzácná onemocnění se pozastavily (referuje prim. Bučková). MZ má snahu redukovat počet center.

FN Plzeň a FN Ostrava žádají o možnost nasmlouvání centra pro terapii lymfomů Targretinem. Výbor byl osloven VZP k zaslání stanoviska. Po medicínské stránce není námitek.

Prim. Benáková informuje o plánovaném omalizumabu pro léčbu chronické idiopatické urtikarie, který by pak mohl být součástí centrové péče.

  • 7. Mykologický kód v dermatologii

Kalkulační list bude dopracován.

Novelizace sazebníku zastavena (dr. Vocilková).

  • 8. Léčebný pobyt pro děti s atopickým ekzémem v Izraeli

Prof. Arenberger referuje, že se o víkendu vrací první skupina. Přijímají se přihlášky na druhý turnus na podzim.

  • 9. Různé:

a) Prof. Pizingerovi bude písemně sděleno stanovisko uvedené v minulém zápisu.

b) Spolupráce s podologickou společností (logo na našich stránkách) byla schválena.

c) Dermatologický Update byl ze strany dermatologické veřejnosti velmi kladně hodnocen, v plánu další ročníky.

d) Sekretariát výboru – Ing. Liberdovou zastupuje pí. Čížková.

e) Příští schůze Výboru ČDS: 15. 5. 2014 v Praze.

Zapsala: doc. Kuklová.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se