K životnímu jubileu prof. MUDr. Jiřího Štorka, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 89, 2014, No. 3, p. 145-146
Kategorie: Osobní zprávy

Oblaka letí v klasech zralých

a koně dupou po maštalích.

V panácích jsou už všude snopy

a svatý Jiří zvedá kopí,

aby je vrazil ve chřtán dračí,

a motýl spěchá po bodláčí;

(J. Seifert)


Všechny klasy ještě nestačily dozrát a už jsou tu narozeniny, na sv. Annu se před šedesáti lety narodil prof. MUDr.  Jiří Štork, CSc., přednosta Dermatovenerologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.


„Svatá Anna chladna z rána“, ale na druhou stranu: „chladné ruce, upřímné srdce“, to je úsloví, kterým prof. Štork často vítá pacienty přicházející s Raynaudovým fenoménem na ambulanci autoimunitních chorob pojiva.

Jubilant se narodil v Praze, kde absolvoval gymnázium i vysokoškolské studium. Po dokončení studia na 1. LF UK nastoupil v roce 1980 na 2. kožní kliniku 1. LF UK a VFN. V letech 1983–1988 působil v Itálii, kde mu byl v roce 1984 nostrifikován lékařský diplom na Universitá degli Studi „La Sapienza“ v Římě. Jeho italské údobí pokračovalo tříletým studiem a získáním diplomu specialisty v oboru dermatovenerologie na Facoltá di Medicina, Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli v Římě. Po návratu do Prahy složil v roce 1991 specializační zkoušku 2. stupně z oboru dermatovenerologie a stal se asistentem 2. kožní kliniky 1. LF UK. V roce 1993 obhájil kandidátskou dizertační práci „Změny humorální a buněčné imunity u systémové sklerodermie“. Po obhájení habilitační práce „Sklerodermie“ byl v roce 1998 jmenován docentem. Na základě konkurzního řízení se v roce 2001 stal přednostou nové Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, která vznikla sloučením 1. a 2. kožní kliniky. Řádným profesorem pro obor dermatovenerologie byl jmenován v roce 2004. Jeho hlubší vědecký zájem je zaměřen na dermatohistopatologii, autoimunitní nemoci pojiva a psoriázu.

Po svém předchůdci a učiteli prof. MUDr. Františku Vosmíkovi, DrSc., převzal činnost a vedení histopatologické laboratoře, která díky aktivitě a vysoké odborné úrovni prof. Štorka, prošla úspěšně akreditačním řízením.

Je členem vědecké rady 1. LF UK. Průběžně zkvalitňuje výuku dermatovenerologie bakalářského a magisterského směru, dbá na aktuálnost přednášek a názornost výuky.

Vědeckou budoucnost kliniky se snaží zajistit systematickou mezioborovou spoluprací s Revmatologickým ústavem a dále s Ústavem patologie a Anatomickým ústavem 1. LF UK, odkud k nám přicházejí motivovaní mladí vědečtí pracovníci a doktorandi.

Plodná je jeho publikační a přednášková činnost. V roce 1996 získal „Cenu profesora Jiřího Trapla“ v oboru dermatologie udělovanou nadací Janssen-Cilag Award Foundation za publikaci roku 1995. V roce 2009 získal za monografii „Dermatovenerologie“, Galén Karolinum, cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou publikaci roku 2008 ve vědách lékařsko farmaceutických. Jeho monografie Sklerodermie a „modrá kniha“ doplněná kvalitní klinickou fotodokumentací je pro studenty i dermatovenerology inspirací a zdrojem přehledně a logicky uspořádaných informací. Je autorem několika kapitol v dalších monografiích a učebních textech, publikoval více než 150 odborných článků s vysokým citačním ohlasem, je spoluautorem několika grantových projektů. Je vedoucím katedry postgraduálního vzdělávání IPVZ a úspěšně organizuje postgraduální kurzy.

Jako vedoucí redaktor časopisu Česko-slovenská dermatologie dbá na vysokou obsahovou i formální úroveň a serióznost publikovaných prací. Má nepředstíraný zájem o nové poznatky v dermatovenerologii a příbuzných medicínských oborech, je systematický a velmi pilný. Velké úsilí věnuje rozvoji fotoarchivu kliniky, který doplňuje fotografickou dokumentací histopatologických nálezů. Oceňuje upřímný zájem o obor a rád se dělí o své zkušenosti, jeho diferenciálně diagnostická rozvaha při klinickém vyšetření pacientů na superkonziliální ambulanci, jejíž tradici udržuje a rozvíjí, je logická a přesná. Za svoji práci neočekává vděčnost. Je přátelský a kamarádský, ale na druhé straně umí být náročným a obávaným examinátorem. Jeho diskusní příspěvky jsou oživením odborných setkání, jsou vždy účelné, věcné a založené na hlubokých medicínských znalostech.

Milý Jiří, velmi oceňujeme Tvůj přínos pacientům, klinice i oboru. Přejeme Ti sílu do další práce, mnoho šťastných chvil strávených s rodinou, další kilometry na kole i lyžích a v neposlední řadě přátelský, kolegiální a činorodý pracovní kolektiv.

Spolupracovníci


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se