Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dňa 14. 12. 2007


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 83, 2008, No. 2, p. 96-97
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: MUDr. Breznická Ľudmila (ludmila.breznicka@post.sk),  MUDr. Dušan Buchvald, PhD (buchvald@nextra.sk), doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD. (danillla@dfnsp.sk , fenea@pobox.sk), MUDr. Flimer Vladimír (herhor@orangemail.sk), MUDr. Gabriela Kolátorová (kolatorova@stonline.sk), doc. MUDr. Jautová Jagienka, CSc. (jagienka.jautova@post.sk),  MUDr. Ján Lidaj (lidajj@kupelesmrdaky.sk , dermos@senicanet.sk ), prof. MUDr. Péč Juraj, PhD (klaudia.p@stonline.sk), MUDr. Eva Rasochová (rasochova@faneba.sk), prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD (simaljakova@faneba.sk), MUDr. Urbanček Slavomír, PhD (surbancek@nspbb.sk), MUDr. Eva Vrtíková (vrtikova@fnnitra.sk)  

Dozorná rada: MUDr. Tibor Štovčík (stomir@pobox.sk, tstovcik@hospital-bojnice.sk), MUDr. Katarína Poláková PhD (polakova.katarina@nextra.sk)

Ospravedlnení:  MUDr. Peter Osuský, PhD (osusky@rec.uniba.sk), MUDr. Nejdková Alena (nejdkova@pobox.sk),

Program:

l. Otvorenie a schválenie programu

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

3. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

5. Rôzne                                  

1. Otvorenie a schválenie programu

 • schôdzu otvoril a viedol prezident SDS dr. Buchvald, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu:
 • prof. Šimaljaková – návrh na zmenu preskripčného obmedzenia Isoprinosine tbl.
 • prof. Péč – hradenie diagnostiky HPV pre dermatovenerológov, nielen pre gynekológov a virológov
 • dr. Flimer – návrh na zmenu preskripčného obmedzenia lokálnych kortikoidov
 • doplnený program bol schválený

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení zo zasadnutia výboru dňa 17.11.07 v Banskej Bystrici

 • doc. Danilla – v zápisnici žiada vymazať nesprávny údaj o svojom poverení pozvať prof. Szepietowskeho z Poľska na kongres slovenských a českých dermatovenerológov
 • dr. Buchvald vypracoval text i návratku k otázke písomného hlasovania ku kolektívnemu členstvu v EADV, v ktorej sú uvedené výhody a nevýhody, v diskusii vznikol problém o právnej stránke tohto dokumentu, výbor odporúča konzultovať právne oddelenie SLS
 • dr. Buchvald – do 30.11. 07 bolo treba prihlásiť akcie do Katalógu akcií SLS na rok 2008, bolo prihlásených 7 podujatí, + 4 podujatia OZ Lekári za zdravú kožu

29.2. 08 Prešov - krajský seminár

25.3.-27.3.08 Bratislava, B. Bystrica, Košice - vedecký seminár Diagnostika, liečba a prevencia kožných nádorov

17.4.08 Bratislava - vedecký seminár Euro Melanoma Day 2008

5.6.-7.6.08 Bratislava – IV. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou

20.6.08 Vyhne - krajský seminár

27.6.-28.6.08 Košice - krajský seminár 

12.-13.12.08 Smrdáky - Smrdácke dni – zápisnica bola schválená

3. IV. Kongres SDS-ČDS 2008

 • dr. Urbanček – zmena francúzskeho hosťa, nepríde Brigitte Dreno, meno nového upresní
 • dr. Buchvald - hotely žiadajú vyplatenie rezervovaných izieb do konca februára, vo Viedni budú v čase konania kongresu majstrovstvá vo futbale a o ubytovanie v Bratislave je veľký záujem
 • dr. Buchvald - pravidlá pre sponzoring, registračný poplatok 1000,- Sk, po 1. máji 1200,- Sk, program pripravený na jednu sálu, dve sály až podľa počtu prednášok, školiace kurzy PDT, digit. dermatoskopia, epikutánne testy, výplňové materiály, raritné diagnózy (fotoarchív)
 • výbor neodporúča bloky „raňajky s expertom“ a „ako liečim ja“

4. Rôzne

 • doc. Danilla – kritizuje chybu Ministerstva Zdravotníctva SR pri neodoslaní výsledkov akreditácií doškoľovacích pracovísk na kožných klinikách v Bratislave, Martine a Košiciach do EUMS
 • prof. Péč – chyba vznikla počas funkcie ministra Zajaca, uvedené kožné kliniky neboli nahlásené do zoznamu akreditovaných pracovísk v rámci EU, jediným nahláseným pracoviskom je SZÚ v Bratislave (akreditované do r. 2012)
 • dr. Flimer – paradoxne má akreditáciu pracovisko, ktoré nemá kliniku, a pracoviská, ktoré majú kliniky, nemajú akreditáciu
 • dr. Kolátorová - navrhuje požiadať Ministerstvo Zdravotníctva o nápravu a podporiť to môže aj SDS
 • prof. Šimaljaková – upozorňuje na možnosť, že kvôli nezaslaniu napriek splneniu požiadaviek sa proces akreditácie bude musieť opakovať
 • prof. Péč – na zasadnutí EUMS v Larnake sa dohodlo, že európska únia bude robiť revízie akreditovaných pracovísk
 • dr. Buchvald - navrhuje spracovať tieto informácie vedúcimi troch klinických pracovísk a zaslať na ministerstvo
 • doc. Danilla - argumentuje, že nadriadenými týchto kliník nie je ministerstvo ale dekan, a takúto správu by mal spracovať a poslať na ministerstvo zdravotníctva výbor SDS. Výbor navrhuje, aby túto správu spracoval prof. Péč
 • dr. Kolátorová poslala žiadosť výboru SDS o odborné garantovanie akcií občianskeho združenia Lekári za zdravú kožu, pretože na zaradenie do Katalógu akcií SLS musí mať podujatie garanciu odbornej zložky SLS
 • doc. Danilla – požiadal dr. Buchvalda o referovanie z kongresu SSEDK 2007
 • dr. Buchvald – referoval o priebehu, do programu boli zaradené dermatokozmetologické aj dermatologické témy
 • dr. Flimer – navrhuje, aby na kongrese slovenských a českých dermatovenerológov boli do programu zaradené aj prednášky z korektívnej dermatológie, a pýta sa na atestáciu z kozmetológie, i vzhľadom k tomu, že sa stretol na pečiatkach s označením odbornosti dermatológ-kozmetológ
 • prof. Péč – kozmetológia nie je zaradená ako atestačný odbor, výkony robí dermatológ, kozmetičky študujú strednú školu alebo sa školia na kurzoch, zároveň upozorňuje na paradox, že dodržiavanie licencie sleduje SLK, ale ambulancie prideľujú VÚC, v minulosti to robilo Min. Zdravotníctva
 • dr. Buchvald – dostal odpoveď z Min. Zdravotníctva SR na list ohľadom počtu dermatologických lôžok v minimálnej sieti. Nariadenie vlády stanovuje minimálny počet lôžok, je na poisťovniach, na aký počet uzavrú zmluvy
 • dr. Buchvald vyzval na návrhy na ohodnotenie Cenou za najlepšiu publikáciu mladého dermatológa za rok 2007
 • zo SLS prišla žiadosť o informáciu o činnosti Sekcie flebológie a hojenia rán SDS
 • dr. Čontofalská oznámila odchod do dôchodku, vedenie NRC pre syfilis prebrala MUDr. Vargová
 • na spoločnej odbornej konferencii Sekcie klinickej mikrobiológie SLK, Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS a Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti v dňoch 22.2.-24.2.08 budú mať za SDS prednášky prof. Péč, dr. Martinásková – STI, dr. Vrtíková -  Čo očakáva dermatológ od mikrobiológa
 • dr. Buchvald – informoval o pozvánkach na scholarshipy pre mladých dermatológov
 • dr. Urbanček - zaktivizoval pracovnú skupinu mladých dermatológov v rámci SDS
 • dr. Lidaj bol zvolený za náhradníka do Dozornej rady SLS
 • dr. Kolátorová – prečítala zoznam jubilantov v roku 2008, k oceneniam sa bude diskutovať na budúcom výbore
 • preskripčné obmedzenia: dr. Flimer vypracuje pre Kategorizačnú komisiu MZ SR list ohľadne zmeny preskripčného obmedzenia topických kortikosteroidov, dr. Buchvald vypracuje pre Kategorizačnú komisiu MZ SR list ohľadne zmeny preskripčného obmedzenia Isoprinosine tbl., prof. Šimaljaková vypracuje pre Kategorizačnú komisiu MZ SR list ohľadne zmeny hradenia diagnostiky HPV

Výbor berie na vedomie:

 • dr. Lidaj bol zvolený za náhradníka do dozornej rady SLS

Výbor schvaľuje:

 • zápisnicu zo zasadnutia výboru SDS 17.11. v Banskej Bystrici
 • odbornú garanciu SDS nad akciami OZ Lekári za zdravú kožu zaradenými do Katalógu akcií SLS na rok 2008

Výbor ukladá:

 • prof. Péč – spracovať správu o súčasnej situácii v oblasti akreditácií na doškoľovanie
 • dr. Buchvald – informovať SLS o činnosti Sekcie flebológie a hojenia rán
 • dr. Buchvald – konzultovať právne oddelenie SLS ohľadom textu i návratky k otázke písomného hlasovania ku kolektívnemu členstvu v EADV
 • spracovať listy ohľadom návrhov na zmeny preskripčných obmedzení: dr. Flimer – topické kortikoidy, dr. Buchvald – Isoprinosine tbl.
 • spracovať návrh na hradenie diagnostiky HPV – prof. Šimaljaková

V Smrdákoch 14.12.07 zapísal dr. Lidaj


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×