Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 17. ledna 2008 v Praze


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 83, 2008, No. 2, p. 92-93
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni:prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, as. Jirásková, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, dr.Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni: prof. Hercogová, prof. Štork

Místo: Zasedací místnost 281, MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2

Čas: 09.30 – 12.30 hodin

Program:

A) Projednáno:

Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 22. 11. 2007 a po předchozím e-mailovém připomínkování schválen.

B) Nově projednáno:

Venerologie

1. Předložen zápis ze schůzky Venerologické sekce ze dne 22. 11. 2007, projednán a bude vystaven na www.derm.cz v kolonce venerologické sekce. Příští schůzka venerologické sekce dnes odpoledne. Zaslána odpověď Hlavnímu hygienikovi na požadavek účasti venerologů ve výboru ČDS: mohou se účastnit jako hosté jednání výboru o venerologické problematice.

2. Zpráva ze schůzky sdružení působících v dermatologii dne 10. 12. 2007

Projednána a bude vystavena na www. derm.cz v kolonce „Zprávy z výboru“. Na schůzce projednána zejména potřeba uzavření smlouvy mezi ČDS a CzADV v souvislosti s pořádáním kongresu ICD 2009 v Praze a vydáváním časopisu Čs. Dermatologie (čeká se na připomínky CzADV).

3. Shromáždění ČLS dne 17. 12. 2007

Prof. Arenberger referuje o projednaných bodech (je vystaveno na www.cls.cz). K zajímavým momentům patří možnost založení s. r. o. s výhodou pro organizaci např. kongresů – složka přitom zůstává součástí ČLS.

4. Vyhlášky k Zákonu o lécích, Správná klinická praxe

Materiál se týká zejména klinického zkoušení léků. Výbor ČDS nepřipomínkuje.

5. Vzdělávací program v dermatovenerologii

Prof. Štork předkládá současný program s řadou poznámek k problematickým bodům: délka jednotlivých stáží, jejich náplně a kontroverze s reálným stavem. Bude diskutováno i na schůzce Akreditační komise dnes odpoledne a dále i e-mailovou cestou (do schůze příštího výboru). V té souvislosti také zmíněna situace akreditovaných pracovišť. Čeká se na tzv. novelu zákona. Navrhováno posílit zodpovědnost školitele.

6. Biologika u VZP

Prof. Arenberger informuje o jednání s VZP, na rok 2008 domluvil s VZP 350 běžících osob na biologicích. Žádosti nových center (Vojenská nemocnice v Brně, v Olomouci, kožní odd. v Jihlavě a Praze-Motole) vedení VZP zamítlo. Některá centra požádala výbor ČDS o pomoc při jednání – nová centra jsou potřeba zejména z důvodů regionálních. Vhodné je také argumentovat seznamem čekatelů, na druhou stranu je složitější situace v místě, kde je již stávající centrum a není moc aktivní. Zmíněna potřeba aktualizace národního registru pacientů léčených biologiky. Bude vhodné svolat schůzku zástupců dodavatelů biologik se zástupci center.

7. ILDS poplatky

Za ČDS hrazeno ve výši 1,50 $ za osobu (za 706 členů ČDS): odpovídá dr. Vocilková.

8. Hromadné členství v EADV

Z posledních jednání EADV vyplývá příspěvek 5 € za člena. I za podmínek sponzorované úhrady firmou Hermal za členy ČDS mladší 35 let to znamená značné výdaje (odhadováno na 90 000 Kč/ rok). Výbor ČDS navrhne EADV ochotu přihlásit ke členství zatím pouze mladé členy ČDS.

9. Odborné akce r. 2008 (doc. Ettler)

Seznam odborných akcí je vystaven na www.derm.cz v kolonce „Kongresy“ a neustále aktualizován. Pokud se nejedná o firemní akci, je možné zažádat o kredity ČLK cestou ČLS JEP bezplatně (bližší informace na www.derm.cz, kolonka „Aktuality“).

10. Stipendium Skotské společnosti

S. D. S. vypisuje stipendium pro účast na výročním mítinku v East Kilbride ve dnech 13. – 14. 6. 2008 ve výši 750 £₤. Podmínkou je méně než 15 let od promoce, a bez předchozího EADV stipendia. CV, doporučení přednosty, kopie diplomu, kopie atestace a pasové foto jsou nutnou přílohou žádosti, kterou zašlete do 26. 1. 2008 doc. Ettlerovi.

11. IV. kongres SDS a ČDS v Bratislavě 4. – 6. 6. 2008

Koná se v hotelu Bonbón. Je vhodné se přihlásit co nejdříve, protože se očekává obsazení ubytovacích kapacit (ME ve fotbale ve Vídni). Čeští dermatologové jsou vyzváni k hojné účasti.

12. Školení na pracovištích plastické chirurgie

Prof. Arenberger se písemně dotazuje výboru této společnosti ohledně neochoty školit dermatovenerology (přitom se ptá zároveň na dlouhodobý problém povolení sdílení plasticko-chirurgických kódů pro naši odbornost), odpověď zatím neobdržel.

13. Sdílené kódy, bodové hodnocení výkonů

Odpověď z MZ: v nové vyhlášce jsou navýšena pouze ohodnocení kódů stacionáře. Z důvodů ukončení dohodovacích řízení na VZP se odsouvá projednávání na únor 2008 na MZ ČR. Prof.  Arenberger pošle na MZ ČR dopis, který bude opět upozorňovat na nutnost urychleného řešení sdílených kódů pro naši odbornost přímo MZ ČR.

14. Návrhy nových kalkulačních listů

As. Frey a prim. Benáková zpracovali nový kalkulační list pro operační výkon do 10 cm se suturou a bez sutury. Výbor ČDS souhlasí. T. č. se návrhy již podávají přímo na MZ ČR (dr. Kaplan), v kopii pak na Ústředí VZP. Odešle prof. Arenberger.

15. Vybavení ordinací

Dr. Helerová z MZ se dotazuje na povinné vybavení ordinací dermatovenerologa. Zasláno znění z koncepce oboru (prof. Arenberger).

16. ZP MV ČR (211) – nákup zdravotní péče

ZP MV ČR vyzývá k jednání o „nákupu zdravotní péče“. Výbor se shoduje v potřebnosti vstoupit do těchto jednání: mohou být klíčová pro příští vývoj financování dermatologické péče. Prof. Arenberger odešle dopis s návrhem na jednání.

17. Centrum angiologické péče, Říčany

Výbor ČDS se písemně vyjádřil k nákladové náročnosti pracoviště na základě žádosti prim. Strejčka pro účely ZP. Dr. Zajíc a doc. Pock požádali o poskytnutí vzoru tohoto dopisu pro případná jednání s VZP. Odešle prof. Arenberger.

18. Výběrová řízení na zařízení v Ústeckém a Pardubickém kraji

Proběhla na MZ ČR za účasti zástupců ČDS, byla schválena.

19. Noví členové ČDS

Dr. Komorousová (Plzeň), dr. Nekulová (Znojmo), dr. Wantulok (Ostrava).

20. Doškolovací akce EADV

P ř e d a t e s t a č n í

Training Course Cutaneous Lymphoma, 13. – 15. června 2008, Copenhagen, Dánsko (do 3. 3. 2008)Summer School STD, 23. – 27. června 2008, Sofia, Bulharsko (do 16. 3. 2008)

Summer School Dermatopathology, 7. – 11. července 2008, Graz, Rakousko (jen pro účastníky 1. části kurzu)

P o a t e s t a č n í

Educational Course Lasers, 6. – 8. června 2008, Ženeva, Švýcarsko (do 31. 3. 2008)

Interactive Course on Hand and Facial Dermatitis, 6. – 7. září 2008, Brusel, Belgie (do 6. června 2008)

Dermatoscopy Course over four weekends, Modena, Itálie (obsazeno)

21. Disulone tbl. – specifický léčebný program

Specifický léčebný program pro Disulone tbl., který byl ČDS odeslán na VZP a MZ ČR v r. 2007, nebyl ve zmíněných institucích projednán pro formální nedostatky (neměl předepsaný formulář, nebyl podán na SÚKL). Program znovu projednán, schválen a doc. Ettler znovu odešle na MZ ČR a na SÚKL.

22. Dispenzarizace

Konstatováno, že na tomto poli existují velké nesrovnalosti, zejména také v souvislosti s vybíráním poplatků. Na většinu připomínek, které odeslal výbor ČDS na MZ ČR, nebyl brán při přípravě dokumentu ministerstvem zřetel. Výbor bude situaci dále prověřovat.

23. Příští schůze výboru ČDS: 21. 2. 2008 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2008 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se