12. Kongres European Society of Cosmetic and Aesthetic Dermatology (ESCAD) a 2. Mezinárodní sympozium


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 83, 2008, No. 2, p. 101-103
Kategorie: Zprávy z ciziny a kongresů

Praha, 18.–19. dubna 2008

Poprvé se v České republice konal kongres Evropské společnosti kosmetické a estetické medicíny (ESCAD). Byl organizován Českou akademií dermatovenerologie o.p.s. společně s 2. Sympoziem estetické medicíny (ISAM). Zájem o problematiku estetické medicíny spojené s tématy kožních nádorů byl nečekaný a neuvěřitelný. Nakonec se na kongresu registrovalo celkem 482 účastníků! Již při přípravách bylo zřejmé, že se nebude jednat o kongres pro 200 dermatologů, z toho důvodu bylo na poslední chvíli změněno i místo konání, aby organizátoři nemuseli zastavit registraci 2 týdny před samotnou akcí. To samozřejmě způsobilo organizační obtíže, ale nakonec dopadlo všechno na 1 (takovou známkou totiž ocenila většina přítomných kolegů tuto akci).

Obr. 1. Přednáškový sál.
Přednáškový sál.

Kongres byl součástí oslav 660 let výročí Karlovy Univerzity a konal se pod záštitou Spectabilis, děkana UK 2. lékařské fakulty doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D., a ředitele Fakultní nemocnice Na Bulovce Ing. Petra Slámy. Kongresu se zúčastnili čelní představitelé našeho oboru – prezident Evropské akademie dermatologie a venerologie prof. Alberto Giannetti z Modeny, vědecký sekretář International Society of Dermatology (ISD) prof. Torello Lotti z Florencie a prezidentka Evropské společnosti kosmetické a estetické dermatologie prim. MUDr. Hana Zelenková, Ph.D., ze Svidníku. Celkem přijelo přednášet 32 kolegů z 10 evropských zemí, program obohatila dvě satelitní sympozia (léčba bazocelulárních karcinomů a aktinických keratóz imiquimodem a Biomed-LHA peeling) a dva workshopy (firem Medicontur a Nimotech). Jednotlivé sekce odborného programu zahrnovaly tato témata: současné trendy v moderním pojetí estetické medicíny, kožní bariéru v dermatologii a kosmetologii, Evropský den melanomu – kožní nádory v ambulancích kožních lékařů, obličejové dermatózy, plastickou chirurgii, metody formování postavy a dekorace kůže.

Samotný odborný program zahájila prezidentka ESCAD prim. Zelenková sdělením o vlastních zkušenostech s karboxyterapií, která je novou metodou v estetické dermatologii. Prof. Wollina prezentoval své zkušenosti s miniinvazivní chirurgickou léčbou axilární hyperhidrózy, rozebral i všechny další možnosti léčby tohoto onemocnění (antiperspiranty, botulotoxin, sympatektomii). Dr. Edriss seznámil přítomné s přístupem k léčbě hypertrofických a keloidních jizev, což bylo tématem jeho výzkumné práce. Dr. Kaliterna ze Záhřebu měl přednášky dvě, první o radiofrekvenci a druhou o frakčním CO2 laseru, navíc vedl jeden z workshopů. Dr. Leroy z Paříže ukázal všechny současné možnosti neinvazivní diagnostiky kůže, které jsou dostupné a používané výzkumně, šlo o první prezentaci s tímto tématem v ČR. Prof. Giannetti hovořil podrobně o funkci kožní bariéry a jejím významu pro léčbu kožních chorob, zejména atopické dermatitidy. Dr. Litvik z Ostravy pojednal v souhrnu o hormonálním stárnutí kůže a možnosti jeho ovlivnění kosmetickými prostředky. Prof. Rubins z Rigy představil atopickou dermatitidu z pohledu její kosmetické významnosti pro pacienta. Prof. Szepietowski z Vroclavi srovnal účinky používaných emoliencií v léčbě chronických dermatóz a vyzdvihnul jejich léčebný efekt, nikoli jen účinek adjuvantní.

Obr. 2. Prof. Wollina a prim. Zelenková.
Prof. Wollina a prim. Zelenková.

Obr. 3. Prof. Giannetti.
Prof. Giannetti.

Blok věnovaný kožním nádorům byl nejhojněji navštíven, posluchači dokonce stáli po stranách sálu. Nejlépe hodnotili sdělení prof. Pizingera z Plzně, který ukázal mnohotvárnost kožních nádorů v denní dermatologické praxi. Doc. Pock z Prahy, guru dermatoskopie v ČR, rozebíral složitější obrazy dermatoskopické z pohledu diferenciálně diagnostického. Prim.Vantuchová z Ostravy referovala o vlastních zkušenostech s léčbou melanomu na klinice, kde je ročně odhaleno téměř 200 nových melanomů. Podobně i prim. Krajsová z Prahy představila soubor více než 3.000 pacientů sledovaných na klinice a zdůraznila nárůst počtu případů v posledních letech doprovázený zvýšením počtu tzv. tenkých nádorů, tj. melanomů s dobrou prognózou. Celý blok uzavřel Dr. Litvik přehledem o fotoprotekci. Poté následovala panelová diskuse, kde hlavním kontroverzním tématem byla operace sentinelové uzliny – podle některých světových autorů totiž tato operace nezlepší prognózu nemocného. Tématem satelitního sympozia firmy Medapharma byly též nádory a možnosti léčby novým topickým imunomodulátorem - imiquimodem. Prof. Strohal z rakouského Feldkirchu zaujal posluchače nejen vlastními velmi dobrými zkušenostmi s léčbou, ale též sdělením, že v Rakousku je léčba imiquimodem plně hrazena, pacient na ni nedoplácí jako v ČR (kde hradí polovinu ceny léku)!). Prof. Hercogová představila imiquimod jako novou alternativu v léčbě aktinických keratóz, neboť tato indikace byla nově pro imiquimod schválena vedle bazocelulárního karcinomu a akuminátních kondylomů.

Obr. 4. Prof. Pizinger.
Prof. Pizinger.

Obr. 5. Prim. Vantuchová a doc. Pock.
Prim. Vantuchová a doc. Pock.

První den odborného programu zakončil společenský večer, během kterého vystoupila skupina Alo-Alo s programem samby, řada přítomných se také přidala do „workshopu“ výuky tohoto jihoamerického tance, kterým si přítomní mj. připomněli světový kongres dermatologů v Argentině v loňském roce.

Druhý den odborného programu zahájilo nejprve losování o registrace na světový kongres ISD příští rok v Praze. Poté ihned následoval první blok, jenž zahájila Dr. Koutná sdělením o svých zkušenosti s Mesolisem, pokračovala Dr. Nevoralová zajímavými kazuistikami obličejových dermatóz ze své praxe, Dr. Piechna přednášela o kožních vedlejších účincích biologické léčby. Dr. Gay sdělil své zkušenosti s novými implantáty do vrásek. Druhý blok byl věnován chirurgii, předsedal mu doc. Měšťák. Nejprve vystoupil Dr. Kufa a ukázal možnosti chirurgické léčby kožních nádorů v obličeji, prof. Brychta se podělil o své tříměsíční zkušenosti s frakčním CO2 laserem. Poslední blok odborného programu týkající se formování postavy zahájil prim. Urban sdělením o invazivní liposukci, jejich modifikacích. Ing. Doležal z olomoucké fakulty pojednal o základech využití ultrazvuku v medicíně a nakonec přítomné seznámil se svými výsledky léčby více než 500 pacientů ultrazvukovou lipolýzou přístrojem firmy UltraShape plasticjý chirurg Dr. Inglfield z Londýna. Poslední odborný blok nazvaný „Dekorace kůže – možnosti a meze“ obsahoval přednášky prim. Čapkové o malování hennou na kůži dětí, prim. Dastychová hovořila o problematice alergických reakcí na kosmetické přípravky a Dr. Vocilková nás seznámila s návodem, jak „číst“ na obalech kosmetiky potenciální alergeny.

Oba dny odborného programu byly zakončeny slosováním těch kolegů, kteří nejlépe odpověděli na otázky interaktivního kvízu – každý přednášející měl totiž po své přednášce připraveny 3 otázky, na něž byly přítomným položeny tři alternativy odpovědí. Kolegové, kteří odpověděli nejsprávněji, obdrželi ceny sponzorujících firem. Navíc byli vylosováni 3 kolegové, kteří se přihlásili do projektu Psoranet nebo do nového vydání Almanachu dermatologů. Nakonec byli tedy oceněni tito dermatologové, kterým bude odpuštěna registrace na světový kongres ICD v Praze 20.-24.května 2009: prim. Drlík Lubomír, MUDr. Gottfriedová Jana, MUDr. Klíma, MUDr.  Křížková Veronika, MUDr. Kubátová Irena, MUDr.  Novotná Lada, MUDr. Plechatá Věra, MUDr. Říčař Jan, MUDr. Schmiedbergerová Renata, MUDr. Vacík Vladimír.

Obr. 6. Workshop samby
Workshop samby

Obr. 7. Výstava firem.
Výstava firem.

A co zbývá dodat? 3. Mezinárodní symposium estetické medicíny bude určitě za rok, ale o něco později vzhledem k připravovanému světovému kongresu ISD v Praze. Termín konání bude rozhodnut do konce června tohoto roku. I za rok se těšíme na všechny z vás, kteří jste vážili do Prahy cestu. Věříme, že se k nám přidají i kolegové ze Slovenska, příp. i z dalších zemí. Chystáme totiž další vylepšení a novinky. Všechny informace budou k dispozici na novém „Portálu moderní dermatologie“ (www.dermanet.cz). Již teď se na vás těší

Vaše Jana Hercogová


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2008 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se