Porokeratosis superficialis disseminata actinica,léčba takalcitolem


Porokeratosis Superficialis Disseminata Actinica, Tacalcitol Treatment

Disseminated superficial actinic porokeratosis is manifested in the third and fourth decade oflife by multiple brownish annular keratotic foci mainly on the extensor surfaces of the lowerextremities and arms. A typical feature is the histological picture of cornoid lamella. Association ofthe disease with UV radiation or with immunosusuppression is known as well as a tendency ofdevelopment of malignity. Treatment remains a problem. The authors investigated the response ofporokeratotic lesions to the local application of tacalcitol. After a three-month follow-up the pruritusdisappeared and some of the manifestations were paler, while some 50 % foci did not respond totreatment. Long-term experience is needed before final conclusions can be made.

Key words:
porokeratosis superficialis disseminata actinica - tacalcitol


Autoři: V. Miňovská;  P. Zloský
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, VFN Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2000, No. 4, p. 156-158
Kategorie: Články

Souhrn

Diseminovaná superficiální aktinická porokeratóza se projevuje ve třetí a čtvrté dekádě životamnohočetnými hnědavými anulárními keratotickými ložisky převážně na extenzorových plocháchdolních končetin a paží. Charakteristickým rysem je histologický obraz kornoidní lamely. Je známáasociace onemocnění s UV zářením, s imunosupresí a tendence ke vzniku malignit. Terapie zůstáváproblémem. Autoři sledovali odezvu porokeratotických lézí na lokální aplikaci takalcitolu. Po3měsíčním sledování došlo k vymizení pruritu a výbledu části projevů, asi 50 % ložisek však na léčbuvůbec nezareagovalo. Pro definitivní závěry nicméně chybějí dlouhodobější zkušenosti.

Klíčová slova:
porokeratoris superficialis disseminata actinica - takalcitol

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se