Aktuálne problémy kontaktnej alergie


Topical Problems of Contact Allergy

The authors draw attention to the increased incidence of contact allergy. They analyze thesensitization process and algorithms when resolving the diagnosis of contact allergy (basic case-his-tory, clinical manifestations, patch tests, verified case-history, interpretation and clinical relevanceof tests). During interpretation it is important to respect the causes of false positive and false negativereactions. The most important part of the work is analysis of relevance of tests. This impliesanamnestic relevance (contact with the allergen in the past) or actual relevance (simple correlation,the allergen is a derivative of the assessed substance, the allergen is detected only by microanalyticevidence or comprehensive allergological analysis). Special attention is paid to a routine or standardseries of contact allergens which is the only diagnostic method supplementing the allergologialcase-history or detection of so-called latent allergens. Attention is drawn to shortcomings of existingroutine series. The dermatoallergologist should focus his work in particular on individual, speciallycontact allergens, and this calls for a high quality case-history.

Key words:
contact allergy - sensitiziation process - algorithms in the diagnosis of contact allergy


Autoři: E. Hegyi 1;  V. Hegyi 2
Působiště autorů: Kožná klinika Nemocnice Ružinov, výučbova základňa SPAM, Bratislava 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2000, No. 4, p. 183-190
Kategorie: Články

Souhrn

Poukazuje sa na zvýšený výskyt kontaktnej alergie. Rozoberá sa senzibilizačný proces a algorit-my pri riešení diagnózy kontaktnej alergie (základná anamnéza, klinické manifestácie, epikutánnetesty, verifikovaná anamnéza, interpretácia a klinická relevancia testov). Pri interpretácii nutnorešpektovať príčiny falošne pozitívnych a falošne negatívnych reakcií. Najdôležitejším úsekom práceje analýza relevancie testov. Ide o anamnestickú relevanciu (kontakt s alergénom v minulosti) aleboo aktuálnu relevanciu (jednoduchá korelácia, alergénom je derivát zistenej látky, alergén sa odha-ľuje iba mikroanalytickým dôkazom). Osobitná pozornosť sa venuje rutinnej alebo štandardnej sériikontaktných alergénov, ktorá je iba pomocnou diagnostickou metódou na doplnenie alergologickejanamnézy alebo na odhalenie tzv. utajených alergénov. Poukazuje sa na nedostatky jestvujúcichrutinných sérií. Dermatoalergológ sa má vo svojej práci zameriavať predovšetkým na individuálne,špeciálne kontaktné alergény, čo vyžaduje kvalitnú anamnézu.

Klíčová slova:
kontaktná alergia - senzibilizačný proces - algoritmy pri riešení diagnózy kontak-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se