Mikrobiální kožní testy u pacientek s chronickouvaginální kandidózou


Microbial Skin Tests in Patients with Chronic Vaginal Candidiasis

In a group of 80 patients with chronic vaginal candidiasis and 23 healthy women the results ofintradermal skin tests with antigens of microbial species Candida albicans, Candida glabrata,Candida krusei, Propionibacterum acnes were compared mutually and with controls, i.e. the vehicleof the diagnostic antigen. The tests were performed on the palmar surface of the forearm, theimmediate reading of the reaction was taken after 20 minutes, the delayed one after 24 hours.Statistical analysis of immediate skin tests revealed in the sick women, as compared with thehealthy ones, a significant hypersensitivity only to antigens of Candida albicans (p < 0.05). Oncomparison of skin reactions of the delayed type in the group of patients a significantly reducedresponse to all tested mycotic microorganisms was found - Candida albicans (p < 0.05), Candidakrusei and glabrata (p < 0.01).The confirmed hypersensitivity of the immediate type to antigens of Candida albicans along withthe significantly reduced delayed cellular response to candidae could play a role in the pathogenesisof the disease and protracted course with a tendency of relapses. Based on these findings it may beexpected in chronic vaginal candidosis that a prolonged therapeutic effect will be produced ratherby vaccination or other immunostimulating treatment than by local or systemic treatment withantimycotic agents.

Key words:
skin tests - microbial antigens - chronic vaginal candidiasis


Autoři: M. Viktorinová 1;  D. Koukalová 2
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika LF UP, Olomouc 1
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2000, No. 4, p. 147-151
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 80 pacientek s chronickou vaginální kandidózou a 23 zdravých žen byly porovnáványvýsledky intradermálních kožních testů s antigeny mikrobiálních druhů Candida albicans, Candidaglabrata, Candida krusei, Propionibacterium acnes a doplněny kontrolou, tj. vehikulem dia-gnostického antigenu. Testy byly provedeny na palmární ploše předloktí, časná reakce byla odečí-tána za 20 minut, pozdní za 24 hodin.Statistická analýza kožních reakcí časného typu prokázala u nemocných žen v porovnání sezdravými signifikantní přecitlivělost pouze na antigeny Candida albicans (p < 0,05). Při porovnáníkožních reakcí pozdního typu byla v souboru pacientek prokázána signifikantně snížená odpověďna všechny testované kvasinkovité mikroorganismy - Candida albicans (p < 0,05), Candida kruseia glabrata (p < 0,01).Prokázaná přecitlivělost časného typu na antigeny Candida albicans spolu se signifikantněsníženou pozdní buněčnou odpovědí na kandidy by se mohla uplatnit v patogenezi onemocněnía protrahovaném průběhu se sklonem k recidivám. Na podkladě těchto nálezů lze u chronickévaginální kandidózy očekávat, že déle trvající terapeutický efekt bude mít spíše vakcinační nebojiná imunostimulační léčba než lokální nebo systémová léčba antimykotiky.

Klíčová slova:
kožní testy - mikrobiální antigeny - chronická vaginální kandidóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se