29th Annual Meeting of Pediatric Urologists‘ Report


Autoři: Radim Skalka
Působiště autorů: Urologická klinika FN Ostrava
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(3): 214-216
Kategorie: Informace

Vážené kolegyně a kolegové, ve dnech 10.–12. května 2018 se uskutečnilo 29. výroční setkání dětských urologů, které pořádala Urologická klinika FN Ostrava společně s agenturou Hanzo. Účastníky jsme pozvali do Beskyd a přístřeší nám poskytl Horský hotel Ondráš v Ostravici.

Hlavními tématy konference byly urologické příčiny makroskopické hematurie u dětí a dysfunkce močového měchýře u dětí. Akce byla registrována v programu celoživotního vzdělávání ČLK a také v programu EU‑ACME. Na akci se akreditovalo téměř šedesát dětských urologů, dětských nefrologů, pediatrů a zdravotních sester z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska.

Prezident setkání MUDr. R. Skalka s hosty –
dr. Springer s dcerou z Vídně a dr. Kudela z Katovic<br>
Fig. 1. Chair of the Meeting R. Skalka with guests
– dr. Springer with his daughter from Vienna and
dr. Kudela from Katowice
Obr. 1. Prezident setkání MUDr. R. Skalka s hosty – dr. Springer s dcerou z Vídně a dr. Kudela z Katovic
Fig. 1. Chair of the Meeting R. Skalka with guests – dr. Springer with his daughter from Vienna and dr. Kudela from Katowice

Setkání jsme zahájili večeří s posezením v prostorách hotelu. Odborný program pak následoval v pátek 11. května. První blok byl věnován problematice makroskopické hematurie u dětí, byly probrány doporučené postupy v diagnostice hematurie a předneseny kazuistiky dětí s makroskopickou hematurií při benigních i maligních nádorech močového měchýře a při litiáze, které ukázaly zkušenosti jednotlivých pracovišť s těmito pacienty.

Další tři bloky byly věnovány dysfunkcím močového měchýře u dětí. Nejprve byla v souhrnných přednáškách probrána diagnostika a léčba pacientů s neurogenními i non neurogenními dysfunkcemi a problematika monosymptomatické noční enurézy.

Komorní přednáškový
sál v čele s prof. Dvořáčkem
a doc. Kočvarou<br>
Fig. 2. Prof. Dvořáček and
doc. Kočvara in front of the
audience
Obr. 2. Komorní přednáškový sál v čele s prof. Dvořáčkem a doc. Kočvarou
Fig. 2. Prof. Dvořáček and doc. Kočvara in front of the audience

Po obědové přestávce byly v dalším bloku probrány zásady chirurgické léčby inkontinence moče u dětí, dr. Kudela z Katovic představil soubor pacientů se spina bifida, u kterých byla simultánně provedena appendikovezikostomie a Maloneho stoma, dr. Springer z Vídně přednášel o možnostech prenatální magnetické rezonance v diagnostice pacientů s chlopní zadní uretry, zajímavá byla také kazuistika dr. Trachty o léčbě pacientky se syndromem Fowlerové a kazuistiky pacientů se syndromem kaudální regrese. V posledním bloku byla představena uroterapie z pohledu zdravotních sester uroterapeutek a možnosti léčby dětí s dysfunkcemi močových cest v Léčebných lázních Kynžvart.

Nechyběl příspěvek
doc. Kočvary k nočnímu pomočování
u dětí<br>
Fig. 3. Participants enjoyed
the lecture about nocturnal
enuresis presented by doc.
Kočvara
Obr. 3. Nechyběl příspěvek doc. Kočvary k nočnímu pomočování u dětí
Fig. 3. Participants enjoyed the lecture about nocturnal enuresis presented by doc. Kočvara

Po skončení odborného programu proběhla schůze členů pediatrické sekce ČUS, které se za výbor ČUS zúčastnil přednosta Urologické kliniky FN Ostrava doc. Jan Krhut. Byl probrán vzdělávací program v dětské urologii, diskutovány možnosti podpory sekce ze strany ČUS a proběhla volba nového předsedy pediatrické sekce, kterým se na další období stal dr. Marcel Drlík z VFN Praha, který byl zároveň pověřen organizací 30. setkání dětských urologů v roce 2019. Den byl zakončen večeří a přátelským posezením účastníků konference.

Program závěrečného dne byl již tradičně věnován variím. Byly prezentovány příspěvky na téma poruch pohlavního vývoje, urolitiázy, léčby kryptorchizmu, poranění ledvin a informace ze stáže na dětské urologii v Paříži. Konference byla ukončena společným obědem, po kterém následoval odjezd účastníků.

Znovu bych chtěl poděkovat všem účastníkům za jejich zájem, přednášejícím za jejich příspěvky, kterých bylo celkem 26, výboru ČUS za finanční podporu akce a agentuře Hanzo za organizaci.

Zájem účastníků ukázal potřebu konání akcí s problematikou dětské urologie. Konání takových akcí se neobejde bez další podpory „mateřské organizace“, tedy České urologické společnosti. S vírou v tuto podporu se již těšíme na 30. výroční setkání dětských urologů příští rok v Praze.

Na shledanou se těší MUDr. Radim Skalka, FEAPU

Ostrava, 20. srpna 2018

Kontaktní adresa:

MUDr. Radim Skalka, FEAPU

Urologická klinika FN Ostrava,

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

e-mail: rskalka@seznam.cz

Střet zájmů: žádný

Foto: Archiv autora

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×