Vzpomínka k nedožitému 100. výročí narození profesora MUDr. Eduarda Hradce, DrSc.


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(3): 218
Kategorie: Informace

Prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc., se narodil 21. 9. 1918 ve Slaném, na Lékařské fakultě Karlovy Univerzity promoval v roce 1946, po promoci pracoval na chirurgickém oddělení nemocnice v Turnově a od roku 1952 na chirurgické klinice Fakulty všeobecného lékařství v Praze, kde byl jeho učitelem akademik Diviš.


Kandidátskou práci na téma „Chirurgie nadledvin“ obhájil v roce 1959, v roce 1964 obhájil docentskou habilitační práci na téma „Diagnostika a léčba poškození močovodu a měchýře léčbou zářením“, doktorskou dizertační práci „Rekonstrukční chirurgie močovodu a močového měchýře“ obhájil v roce 1965 a řádným profesorem byl jmenován v roce 1968. Profesor Hradec byl zakladatelem a prvním přednostou Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1975). Významně se podílel na utváření moderní podoby urologie a dětské urologie a na zřízení samostatné výuky a specializace v těchto oborech v Československu. Byl dlouhodobě vedoucím Katedry urologie Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů. Studoval i přednášel na řadě evropských klinik a působil jako vědecký pracovník na bostonské univerzitě v USA. Publikoval velké množství původních prací v tuzemských i prestižních zahraničních časopisech. Průkopnickou a také nejcitovanější prací je v celosvětovém písemnictví publikace o náhradách močového měchýře („Bladder substitution – indications and results in 114 operations“, otištěná v roce 1965 v americkém urologickém časopise). Profesor Hradec byl spoluatorem monografií, oponentem dizertačních a habilitačních prací a výzkumných úkolů. Byl dlouholetým předsedou České urologické společnosti ČLS JEP a Československé urologické společnosti. Zasloužil se o vznik Evropské urologické společnosti a byl prezidentem jejího druhého kongresu v Praze v r. 1976. Byl aktivním členem mnoha dalších významných mezinárodních urologických asociací a za jeho zásluhy o rozvoj oboru mu bylo uděleno čestné členství několika zahraničních lékařských společností. Prof. Hradec byl nositelem Řádu práce, Medaile J. E. Purkyně a dalších vyznamenání. Stal se učitelem mnohých z nás, spolu s prof. Zvarou byl zakladatelem samostatného oboru dětská urologie v tehdejším Československu a spolu s profesory J. Kučerou, P. Navrátilem a doc. S. Kočvarou jednou z hlavních osobností české urologie 70. a 80. let.

Tomáš Hanuš,

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

a Katedra urologie IPVZ Praha


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×