Profesor MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. slaví jubileum


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(3): 219-221
Kategorie: Laudatio


Zdroje

Dne 20. 9. 2018 oslaví jubileum 75 let prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., emeritní přednosta Urologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tuto funkci zastával v letech 1995–2009, současně byl i vedoucím Katedry urologie IPVZ v Praze. Vedle této významné pozice vykonával funkci vědeckého sekretáře České urologické společnosti ČLS JEP (1990–1996), zastával funkci předsedy Vědecké rady MZ ČR (1999–2004) a byl předsedou akreditační komise pro urologii a dětskou urologii MZ (2005–2010). Byl také stálým zástupcem ve výboru European Medical Research Councils of the European Science Foundation a členem Board of the European Urology Scholarschip Programme a lektorem European School of Urology. Byl prezidentem významných mezinárodních urologických kongresů a sympozií konaných v České republice a v r. 1999 založil tradici Zimních urologických sympozií v České republice.


Po získání základní urologické erudice se zaměřil na dětskou urologii a jako vedoucí samostatného dětského oddělení v rámci Urologické kliniky FN2 s FP a FVL UK vybudoval centrum dětské urologie, které se stalo sídlem Subkatedry dětské urologie ILF. Spolu s doc. Utíkalovou, prof. Stefanem a doc. Krolupperem se stal spolutvůrcem moderní dětské urologie v naší zemi. V r. 1987 obhájil kandidátskou disertační práci na téma megauretery u dětí, habilitoval v oboru chirurgie v r. 1989. V roce 1992 obhájil doktorskou disertační práci na téma megauretery a sepsal na toto téma i monografii. V r. 1993 absolvoval studijní pobyt u prof. Mundyho a prof. Ransleyho v Londýně. Titul řádného profesora Univerzity Karlovy v Praze pro obor urologie získal v roce 1994. Jako vedoucí katedry urologie IPVZ prosadil vyšší požadavky na chirurgickou erudici mladých urologů, byly vytvořeny nové náplně oboru a rozšířena tradice pravidelných postgraduálních kurzů. V r. 1998 vydal trojdílnou monografii Urologie, která se stala základní učebnicí moderní urologie pro lékaře před atestací z urologie a z dětské urologie. Na ni navazovala i další významná monografie – Onkourologie. Prof. Dvořáček je autorem či spoluautorem více než 300 odborných prací v domácích a zahraničních časopisech. Tato jeho vědecká, publikační a edukační aktivita byla již odborné veřejnosti dokumentována (Ces Urol 2003; 7(4): 42; 2008; 12(1): 61–63).

Prof. Dvořáček je čestným členem České urologické společnosti ČLS J.E.P., Slovenské urologické společnosti a Evropské urologické společnosti. Získal řadu významných ocenění, naposledy v r. 2013 mu udělil prezident ČR Miloš Zeman vyznamenání „Za zásluhy ve vědě a výzkumu“ a v r. 2017 mu byla udělena Cena Vladimíra Zvary, jako nejvyšší ocenění Slovenské urologické společnosti za jeho přínos k rozvoji urologie.

Svého životního jubilea se profesor Dvořáček dožívá v plném zdraví i v pracovním zapojení do činnosti Urologické kliniky VFN a 1. LF UK. Přejme mu, aby ho tato duševní i fyzická energie doprovázela co nejdéle a aby si ve zdraví užíval spokojenosti v kruhu své široké rodiny a svých přátel.

Ad multos annos!

Tomáš Hanuš a Radim Kočvara

s kolektivem pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE:

Dvořáček J. Indikationen und Ergebnisse von Refluxoperationen nach einer modifizierten Methode von Politano‑Leadbetter. Z. Urol. Nephrol. 1980; 73: 63–64.

Dvořáček J. Megauretery. Rozhl. Chir. 1986; 65(11): 740–745.

Dvořáček J, Hradec E, Kočvara R. Operativnoje lečenije puzyrno‑močetočnikovo refljuxa modificírovanym metodom po Gil‑Vernet u dětěj. Urologija i Nefrologija (Moskva) 1987; 62(8): 467–475.

Dvořáček J, Kočvara R, Kříž J. Výsledky léčby primárních megaureterů u dětí. Rozhl. Chir. 1987; 66(11): 768–774.

Dvořáček J, Kočvara R, Kříž J. Mikrochirurgická rekonstrukce horních močových cest. Rozhl. Chir. 1988; 67(10): 659–665.

Dvořáček J, Hanuš T. Secondary megaureters in children: results of treatment. Eur. Urol. 1989; 16: 456–459.

Dvořáček J. Megaureters in children. Acta Univ. Carol. Monographia CXXXVI, 1990, Universita Karlova, Praha, ČSSR.

Dvořáček J, Kočvara R. Appendix vermiformis a jeho využití v urologii. Rozhl. Chir. 1995; 74(4): 176–179.

Dvořáček J, Kočvara R, Dítě Z, Jarolím L. Surgical treatment of urinary incontinence in children and adolescents with neuropathic bladder. In: Thuroff JW, Hohenfellner M. Reconstructive surgery of the lower urinary tract in children. Oxford 1995: 225–230.

Dvořáček J. Epidemiologie und Praevalenz der Varicocele testis. Fahlenkamp D, Lenk S, Weidner W. In: Moderne Aspekte der Diagnostik und Therapie der Varicocele testis. 1. vyd. Berlin, Wien, Blackwell Wiss‑Verl. 1996: 1–4.

Dvořáček J. Urologie. Obecná a speciální urologie. 1 vyd. Praha, Univerzita Karlova vydavatelství Karolinum, 1997, 198. Kočvara R,

Dvořáček J. Inlay‑onlay flap urethroplasty for hypospadias and urethral stricture repair. J. Urol. 1997; 158: 2142–2145.

Dvořáček J. Adenokarcinom prostaty. Čas. Lék. Čes. 1998; 137(17): 515–521. Dvořáček J. et al. Urologie I.–III. díl. 1 vyd., Praha, ISV, 1998, 1772.

Dvořáček J, Kočvara R, Dítě Z. Gastrocystoplasty. European Video Journal of Urology 2000; 7(3): 25–30.

Dvořáček J. Urologie praktického lékaře. 1. vyd., Praha, ISV, 2000, 316. Dvořáček J. Urologie. In: Speciální chirurgie, Karolinum, Praha: 2000: 393–441, učebnice VŠ.

Dvořáček J. Harnleiterrekonstruktion mittels ileuminterponat. In Kropfl D, Novak R, Tucak A. Rekonstruktive urologische Chirurgie, 1 vyd. Zagreb, Pabst Science Publishers 2002: 181–185.

Dvořáček J. Operative Behandlung der neurogenen Blase. In Kropfl D, Novak R, Tucak A. Rekonstruktive urologische Chirurgie. 1. vyd., Zagreb, Pabst Science Publishers 2002: 245–254. Šafařík L,

Dvořáček J, Novák J, Novák K, Hanuš T, Pokuta P. The purse‑string suture in nephron‑sparing surgery for renal cell carcinoma. BJU International 2003; 92: 1041-1043; 1464–4096.

Kočvara R, Doležal J, Hampl R, Povýšil C, Dvořáček J, Hill M, Dítě Z, Staněk Z, Novák K. Division of lymphatic vessels at varicocelectomy leads to testicular oedema and decline in testicular function according to the LH–RH analogue stimulation test. European Urology 2003; 43: 430–435.

Dvořáček J, Babjuk M. Onkourologie. Galén – Karolinum, Praha. 2005; 589. Babjuk M, Soukup V, Petřík R, Jirsa M,

Dvořáček J. 5-aminolaevulinic acid‑induced fluorescence cystoscopy during transurethral resection reduces the risk of recurrence in stage Ta /T1 bladder cancer. BJU International 2005; 96: 798–802.

Kočvara R, Dvořáček J, Sedláček J, Dítě Z, Novák K. Lymphatic sparing laparoscopic varicocelectomy: a microsurgical repair. J. Urol. 2005; 173: 1751–1754.

Babjuk M, Soukup V, Mareš J, Dušková J, Pecen L, Pešl M, Pavlík I, Dvořáček J. Association of PAX5 expression with clinical outcome in patients with TaT1 transitional cell carcinoma of the bladder. Urology 2006; 67(4): 756–761.

Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×