Praha nejen stověžatá, ale i čtyřseturologická - zpráva z konání 16th European Urology Residents Education Programme


Autoři: Jan Novák
Působiště autorů: Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(3): 211-213
Kategorie: Informace

Začátkem září se z Prahy každoročně na necelý týden stává evropská metropole vzdělávání urologických rezidentů. Zvedáte‑li při čtení tohoto jistě odvážného tvrzení obočí, neoddiskutovatelným argumentem vám budiž konání akce European Urology Residents Education Programme, zkráceně EUREP. Na první pohled se může zdát, že se jedná o jednu z mnoha pro leckoho nesrozumitelných zkratek akcí pořádaných European Association of Urology (EAU), ale EUREP je unikátní akcí, kterou nejlépe vystihuje všeříkající pojem „nalejvárna“, neboť se jedná o šestidenní intenzivní kurz, během něhož je v pěti tématických modulech podrobně probrána problematika urologie v celé její šíři, tedy od nádorů přes funkční urologii, andrologii, litiázu, traumata, uroinfekce až po dětskou urologii, a to vše z pohledu EAU Guidelines, potažmo Evidence‑Based Medicine.

Přednášející onkourologického
modulu (zleva: prof. Shahrokh F. Shariat,
prof. Milan Hora, prof. Morgan Roupret,
prof. Fredrik Liedberg)<br>
Fig. 1. Teachers of the oncourological
module (from left: prof. Shahrokh F.
Shariat, prof. Milan Hora, prof. Morgan
Roupret, prof. Fredrik Liedberg)
Obr. 1. Přednášející onkourologického modulu (zleva: prof. Shahrokh F. Shariat, prof. Milan Hora, prof. Morgan Roupret, prof. Fredrik Liedberg)
Fig. 1. Teachers of the oncourological module (from left: prof. Shahrokh F. Shariat, prof. Milan Hora, prof. Morgan Roupret, prof. Fredrik Liedberg)

Akce se konala v Clarion Congress Hotelu v pražských Vysočanech a začala ráno v pátek 31. srpna 2018 úvodním slovem předsedy European School of Urology (ESU) Joana Paloua, který svou řeč zakončil stylově žádostí či spíše apelem, abychom skutečně dávali pozor, protože jsme to my, kdo se mu bude jednou starat o prostatu a on by rád zůstal kontinentní. A podmínky pro dávání pozor byly organizátory zajištěny mimo jiné tím, že každý účastník kromě kapesní edice EAU Guidelines a edukačního DVD s laparoskopickými technikami dostal také pět sešitů (pro každý modul jeden) s vytištěnými slidy, takže nebylo nutné těsnopisem zběsile opisovat promítané informace.

Účastníci, kterých bylo celkem 360 (započítáme‑li i přednášející a tutory Hands‑on Trainingů, jistě se dostaneme na 400 urologů – to jen pro vysvětlení téměř až poetického nadpisu sdělení) z 47 nejen evropských zemí, byli rozděleni abecedně podle svých příjmení do pěti sálů, mezi nimiž se vždy po dni (s výjimkou neděle, kdy výuka byla pouze dopoledne a druhá půlka programu byla dokončena ve středu) střídaly skupiny po čtyřech přednášejících v rámci celkem pěti modulů. Přednášejícími byli přední odborníci evropské urologie (Obr. 1), které většina zná jako autory vědeckých prací či přímo EAU Guidelines. Někteří také byli v minulých letech zahraničními hosty na výročních konferencích České urologické společnosti. Jediným českým přednášejícím byl profesor Milan Hora.

Čeští a slovenští účastníci s prof.
Horou<br>
Fig. 2. Czech and Slovak participants
with prof. Hora
Obr. 2. Čeští a slovenští účastníci s prof. Horou
Fig. 2. Czech and Slovak participants with prof. Hora

Součástí byl i praktický výcvik (Hands‑on Trainings) sponzorovaný společností Olympus v podobě laparoskopických a endoskopických trenažérů, kde se každému účastníkovi po dobu jedné hodiny věnoval jeden zkušený tutor. V rámci laparoskopie kromě základních technik (manipulace s předměty, excize, manipulace s jehlou, sutura jednotlivým stehem) jsem si mohl vyzkoušet (a také i vyzkoušel) náročnější techniky v podobě pyeloplastiky či sutury poměrně realisticky krvácející cévy. Své dovednosti mohli zájemci stvrdit absolvováním zkoušky European Basic Laparoscopic Urological Skills (E‑BLUS). V endoskopii byla na výběr stanoviště s flexibilní ureterorenoskopií a transuretrální resekcí prostaty či tumoru měchýře.

Celý kurz, který se letos konal již po šestnácté, si zakládá na vysoké kvalitě, což je patrné hned v několika rovinách – přednášející jsou průběžně hodnoceni posluchači a dosáhne‑li někdo hodnocení horšího než 4,0 z 5, není již na další ročník pozván; na druhou stranu je od účastníků vyžadována účast v plném rozsahu a prezence se kontroluje dvakrát denně, což má za následek, že místa jsou obsazená do posledního. Účast na akci, tedy kurzovné, ubytování, plná penze a doprovodný program (na rozdíl od minulých let doprava do Prahy a z Prahy již nikoli) jsou plně hrazeny EAU, avšak nedostaví‑li se účastník na akci, je mu z účtu strženo 500 € (byl zvláštní pocit na nezabezpečené webové stránce EAU zadávat údaje ke své platební kartě…). V minulosti býval kurz zakončen EBU testem, který je však nyní možné absolvovat až s odstupem v listopadu.

Účastníci kurzu byli dostatečně saturováni i po společenské stránce – a nebyly to pouze coffee breaky mezi přednáškami, neboť nemalá část účastníků se nechala zlákat lákadly noční Prahy (kultovním místem se během let stal klub James Dean Prague na Starém Městě), soudě na základě četných příspěvků na sociálních sítích s hashtagem #EUREP18. Mně jako rodilého Pražáka podobná vidina tahu po nočních podnicích s ranním pospáváním na přednáškách sice příliš nedojímala, ale nedělní BBQ party s karaoke v Letenském zámečku, jejíž jedinou vadou na kráse byl vytrvalý déšť, a úterní návštěvu radničního sklípku česko‑slovenskou výpravou (Obr. 2) jsem si samozřejmě nenechal ujít.

Závěrem si dovolím postesknout, že je škoda, že ze všech téměř 400 účastníků bylo všeho všudy pouze deset rezidentů z českých pracovišť. Jelikož se dle mého soudu jedná o velmi povedenou akci, která mladého urologa bezesporu posune o kus dál v rámci jeho mnohdy strastiplné cesty za specializací, mohu účast v budoucích letech všem potenciálním zájemcům jen doporučit. Ve světle stesků mých vrstevníků z jiných oborů, jejichž aktuální vzdělávací programy jsou po neustálých změnách v nedohlednu stejně jako akreditace pracovišť, si člověk připadá jako v Jiříkově vidění a diví se, že může něco tak pěkně fungovat již od roku 2003. Podmínkou účasti je být v posledním roce předatestační přípravy, což musí písemně potvrdit vedoucí pracoviště. Jelikož však poptávka po akci výrazně převyšuje nabídku, platí zde dle slov pořadatelů ‘First come, first served’, tedy česky ‘Kdo dřív přijde, ten dřív mele’. A abyste mohli mlít, je nutné se přihlásit co nejdříve po otevření registrace, což letos bylo již na začátku ledna (!). Svou šanci na výběr lze také zvýšit průběžným vyplňováním multiple choice otázek u vybraných článků z European Urology, čímž člověk sbírá kredity v rámci systému EU‑ACME.

Nezbývá než popřát všem rezidentům blížícím se do posledního roku své předatestační přípravy, že jich co nejvíce bude mít možnost zúčastnit se sedmnáctého ročníku EUREP a že jejich dojmy budou při nejmenším stejně pozitivní jako ty mé.

Praha, 5. září 2018

Kontaktní adresa:

MUDr. Jan Novák

Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Ke Karlovu 6, 128 00 Praha

e‑mail: jan.novak3@vfn.cz

Střet zájmů: žádný

Foto: Archiv autora

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×