The 6th video-seminar: Types and tricks in the urological surgery, report from congress


Autoři: Miloš Bro? Ák
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(3): 209-210
Kategorie: Informace

V pátek 27. dubna 2018 proběhl 6. ročník Video‑semináře tradičně nazvaném „Typy a triky v urologické operační léčbě“. Akce proběhla nově v kongresovém centru hotelu Černigov v Hradci Králové (obrázek 1). Změna místa z Výukového centra Lékařské fakulty umístěného v areálu Fakultní nemocnice byla vnímána spíše negativně. Hlavním důvodem změny byl nárůst výuky a počtu studentů medicíny a plné vytížení Výukového centra, který neumožnil vypůjčit si toto centrum na celý den. Na druhou stranu nedošlo k žádným zmatkům a akce byla organizačně dobře připravená. Kvalita audiovizuální techniky byla také na trochu nižší úrovni, ale přesto pevně věříme, že akce proběhla na vysoké odborné i společenské úrovni.

Kongresové centrum Černigov<br>
Fig. 1. Congress centre Černigov
Obr. 1. Kongresové centrum Černigov
Fig. 1. Congress centre Černigov

Další změnou byla organizace akce, na které se podílela jednak Aeskulap akademie a také společnost Forsapi, se kterou nyní Urologická klinika FNHK spolupracuje. Akce byla dobře připravena a objevily se jen dočasné drobné nedostatky. Každá změna sebou často přináší drobné komplikace, které se podařilo překonat. Největším kladem byl velmi bohatý odborný program, při kterém bylo prezentováno 40 video‑prezentací ze všech oblastí urologické operativy.

Odborný program byl rozdělen do čtyř částí podle místa operace na 1. Ledvina a močovod, 2. Močový měchýř, 3. Prostata a 4. Varia. Všechny prezentovaná videa byla velmi zajímavá a přínosná. Většina byla zaměřena na minimálně invazivní operace, ale byly prezentovány i zajímavé inovace u otevřené operativy. Velmi nás těší velký zájem o tento seminář, kterého se zúčastnilo mnoho urologů z České republiky i Slovenska. Bylo prezentováno o deset video‑prezentací více než v loňském roce. Novinkou letošního ročníku byla přednáška s video‑prezentací kategorie State‑of‑the‑art od prof. Alexandra Haeseho z Martini klinik v Hamburku (obrázek 2). Toto pracoviště patří k nejrenomovanějším v Evropě a lze ho přirovnat k velkoobjemovým centrům z USA. Jeho práce se týkala možnosti rychlé biopsie při robotem asistované radikální prostatektomii. Autor při ní probral její výhody, rizika a možnost ji provádět bez prodloužení operačního času. Vzhledem k minimálním zkušenostem s touto technikou ve většině center v České republice tato přednáška vzbudila velký ohlas.

Všechna videa byla zajímavá a pevně věříme, že i velmi přínosná. Po řadě příspěvků následo‑ Obr. 2. Přednáška na vysoce aktuální téma, prof. Haese, Hamburk, Německo Fig. 2. State-of-the-art lecture, prof. Haese, Hamburg, DE vala zajímavá diskuze. Jediným problémem byl čas, kterého se nám příliš nedostávalo, a tak bylo někdy nutné přesouvat diskuzi do kuloárů a na přestávky. Za organizátory jsem přesvědčen, že prezentované operační triky a často i následná diskuze byla velkým přínosem pro zúčastněné operatéry.

Přednáška na vysoce aktuální téma, prof.
Haese, Hamburk, Německo<br>
Fig. 2. State-of-the-art lecture, prof. Haese, Hamburg,
DE
Obr. 2. Přednáška na vysoce aktuální téma, prof. Haese, Hamburk, Německo
Fig. 2. State-of-the-art lecture, prof. Haese, Hamburg, DE

Podle závěrečného hodnocení se 6. ročníku video‑semináře zúčastnilo téměř 100 účastníků. Většina ze zúčastněných vyplnila také anonymní dotazník o přínosnosti a spojeností s proběhlou akcí. V drtivé většině odevzdaných anket bylo hodnocení vysoce kladné. Kromě odborného programu byl prostor na společná setkání a neformální diskuze mezi renomovanými operatéry i začínajícími urology. Podařilo se připravit odbornou akci čistě zaměřenou na urologickou operativu a možnosti na její zkvalitnění. Překonali jsme nutnost změny místa akce a také se změnil organizační výbor. Velké poděkování patří spolupořadatelům a partnerům akce, zejména společnostem Forsapi, Aeskulap Akademie a pak všem našim sponzorům. Největší poděkování patří všem prezentujícím autorům a podobné poděkování patří všem dalším účastníkům. Naším velkým závazkem bude uspořádat další, v pořadí již sedmý ročník. Ten bude nutné nejspíše také uspořádat opět mimo areál Výukového centra pro další nárůst výuky a počtu studentů medicíny.

Hradec Králové, 3. 7. 2018

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Sokolská 581 500 05 Hradec Králové

e-mail: brodak@fnhk.cz

Střet zájmů: žádný

Foto: Archiv autora

Prohlášení o podpoře: Zpracování zprávy nebylo podpořeno žádnou společností.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×