XV. andrologické sympozium


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2011; 15(1): 48-49
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 4. a 5. června probíhalo tradiční andrologické sympozium v barokním Prokyšově sále prelatury v Českém Krumlově. V pořadí patnácté sympozium se konalo sub auspiciis České společnosti pro sexuální medicínu (ČSSM), která je součástí Evropské společnosti pro sexuální medicínu (ESSM) a Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu (ISSM). Organizaci sympozia měla na starosti Medakta, s.r.o.


Mezioborové setkání lékařů, psychologů doplňovaly přednášky filozoficko-sociologické a biologické. Noví přednášející spolu s pravidelnými přispěvateli sympozia vytvořili neobyčejně zajímavý program.

První blok přednášek byl věnován poruchám sexuální diferenciace, opožděné pubertě a hypogonadotropnímu hypogonadismu. Přednášející endokrinoložky profesorka Lidka Lisá a docentka Marta Šnajderová prezentovaly kromě aktuálních systematických informací své dlouholeté cenné zkušenosti ve formě kazuistik. Doyen české endokrinologie, profesor Luboslav Stárka přednesl příspěvek na téma Novinky andrologické endokrinologie, kde zaujala pasáž o možnosti stanovení hladin antimülleriánského hormonu (AMS) v séru u mužů s poruchami spermiogeneze jako prediktoru odpovědi na medikamentózní indukci a stimulaci spermiogeneze. V dalších dvou příspěvcích prezentovali Mariana a Ondřej Trojanovi přehled vývoje sexuální výchovy během posledních dvaceti let. Návazné bylo jejich sdělení o problémech s určením věku povoleného sexu a sexuální odpovědnosti.

Další blok přednášek byl věnován poruchám plodnosti u mužů. Začínal prezentací Adély Kubičkové, která přednesla téma věnované názorům na řešení poruch mužské plodnosti. Primář Karel Řežábek poté prezentoval souhrny údajů, které se shromažďují v Národním registru asistované reprodukce, z hlediska diagnostiky mužského faktoru infertility. Údaje jsou velmi stručné, jejich kontinuální shromažďování bude přínosné pro řešení mužské infertility v našich zemích, pokud budou k dispozici data o příčinách mužské infertility. Zajímavý polemický názor na screening chromozomálních aneuploidií u embryí, prováděný při preimplantačné genetické diagnostice, přednesl docent Tonko Mardešić. Zmínil rozdílné názory (slepá cesta nebo zlatý standard?) a prezentaci PGD mezi jednotlivými pracovišti ve světě. Dalším tématem byla neinvazivní diagnostika využívající infračervené termometrie a termografie při hodnocení poruch prokrvení genitálu, prezentována primářem Vladimírem Kubíčkem. Diagnostika pomocí dynamické bezdotykové termografie s aktivním digitálním záznamem může znamenat velký přínos hlavně pro pacienty s varikokélami a pacientky se sexuální dysfunkcí. Blok uzavřela Adéla Kubičková svým sdělením na téma Feminologie, seznamujícím s novým oborem z oblasti psychosociálních věd, který má sloužit ženám zdravým i nemocným.

Druhý den sympozia zahájil primář František Koukolík úvodním příspěvkem na téma Mocenská posedlost. Informace o hrozící „Darwinově pasti“, v níž se může člověk ocitnout jako jediný živočišný druh na zemi, který je schopen úplné druhové autodestrukce, je podrobně rozvedena v nové stejnojmenné autorově publikaci (nakladatelství Karolinum, 2010). Na toto téma navázal sdělením spatra profesor Stanislav Komárek pohledem biologa na muže jako „samostatný“ živočišný druh.

Během minisympozia Eli Lilly prezentoval Karel Kočí praktické informace o léčbě inhibitory PDE5 ve formě praktického průvodce. Ondřej Trojan navázal příspěvkem Kontinuální léčba ED. Ve sděleních byly vyváženě podány informace o všech dostupných PDE5 inhibitorech a o možnostech využití jejich dávkování a biologického poločasu.

V pokračování XV. andrologického sympozia jsme poprvé v Českém Krumlově uvítali profesora Stanislava Kratochvíla, který v osmdesátých letech 20. století probojovával cestu psychologické sexuologii v tehdejší ČSSR. S vzácným nadhledem shrnul část svých životních zkušeností v přednášce Manželské problémy a sex. Další prezentace Karla Kočího na téma Některá úskalí andrologie v praxi byla plná kazuistik. Kazuistikami se bohužel při odborných setkáních šetří, jejich zpracovávání je namáhavé. Pro posluchače mají ale většinou větší informační hodnotu než podrobná systematická sdělení vycházející ze statistických dat. Kazuistiky se týkaly hlavně mužské infertility a témat andrologické endokrinologie.

Poslední blok sympozia uváděl svoji přednáškou Libor Zámečník, téma Předčasná ejakulace – kdy a jak léčit. Přednáška byla užitečným souhrnem praktických poznatků v terapii předčasné ejakulace. Libor Zámečník poté prezentoval v samostatném příspěvku své zkušenosti s internetovým poradenstvím v andrologii, vyžadujícím velikou trpělivost a komunikační dovednost. Příspěvkem na téma Sex, drogy a alkohol debutoval na přednáškovém podiu student JČU Libor Martínek. Poté docent Fillo z Bratislavy přednesl svoji prezentaci na téma Je erektilní dysfunkce následek syndromu testosteronové nedostatečnosti u mužů nad 50 let a abdominální obezitou? Prezentoval užitečné a jednoduché hodnocení stupně abdominální obezity měřením obvodu pasu krejčovským metrem v „meridiánové rovině“, kde hranicí abdominální obezity s možnými endokrinologickými riziky je hodnota 95 cm. Endokrinolog Vladimír Weiss přednesl poté své zkušenosti s hormonální léčbou u transsexualismu, s vítanými zajímavými kazuistikami. Závěrečný příspěvek patřil kolegyni Heleně Reguli, která přednášela na zajímavé téma Hypersexualita z úhlu pohledu psychiatrické sexuologie.

Závěr sympozia patřil vyhodnocení nejlepších přednášek auditoriem. Každý účastník sympozia měl možnost dát své hlasy nejlepší prezentaci přednášejícího do 30 let, mezi 30 a 50 lety a staršímu 50 let.

Cenu za nejlepší prezentaci udělovala také rada České společnosti pro sexuální medicínu. Cenami byly přírodní vltavíny (moldavity), pocházející z doby před 14,5 miliony let, které vznikly po dopadu meteoritu nedaleko pramenů Vltavy.

Cenu za nejlepší prezentaci pro přednášejícího do 30 let získala Mgr. Adéla Kubičková.

Cenu za nejlepší prezentaci pro přednášejícího od 30 do 50 let získal MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.

Cenu za nejlepší prezentaci pro přednášejícího nad 50 let získal prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

Cenu rady ČSSM za nejlepší prezentaci XV. andrologického sympozia získal také prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

Ceny předal oceněným MUDr. Vladimír Kubíček, CSc., předseda České společnosti pro sexuální medicínu.

Sympozium se velice vydařilo. Za podporu je nutné poděkovat všem účastněným farmaceutickým firmám, zejména generálnímu sponzorovi, Eli Lilly ČR.

V době začínajícího léta si návštěvníci sympozia mohli užít krás Českého Krumlova ještě před sezonou plnou turistů, za jasného slunečního svitu i při společenském programu – noční prohlídce středověkého centra a zámku. Možnost odpočinout si v prostředí „zastaveného času“, zamyslet se nad svou prací ve společnosti lidí, kteří se sexuální a reprodukční medicínou zabývají jako svou hlavní pracovní náplní, je již po léta hlavním smyslem těchto sympozií pořádaných pro české a slovenské odborné pracovníky. Články a odkazy na literaturu navazující na témata sympozií jsou k dispozici v novém internetovém časopisu Sexuální a reprodukční medicína, který je součástí webu České společnosti pro sexuální medicínu: www.cssmweb.cz. Setkání a z nich vznikající publikace mají za cíl zlepšit komunikaci mezi českými odborníky a přinést prakticky užitečné informace lékařům, psychologům a dalším našim vědeckým pracovníkům.

Příští, v pořadí již XVI. andrologické sympozium se uskuteční 27.–28. května 2011 v Českém Krumlově. Těšíme se na viděnou.

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

předseda České společnosti pro sexuální medicínu

ČSSM Executive Office

U Tří lvů 4,

370 01 České Budějovice

e-mail: kubicekmudr@iol.cz


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se