Představujeme nové české docenty urologie


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2011; 15(1): 45-46
Kategorie: Zprávy

Doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. – curriculum vitae


Místo a datum narození: Brno, 1956

Pracoviště:

Masarykův onkologický ústav (MOÚ), Brno: hlavní úvazek

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU), Brno: částečný úvazek

Nemocnice sv. Zdislavy a. s. (NsvZ), Mostiště u Velkého Meziříčí: částečný úvazek

Ukončené vzdělání a kvalifikace:

1983:promován MUDr., všeobecné lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (tehdy J. E. Purkyně)

1986: atestace I. stupně z urologie, ILF, Praha

1992: atestace II. stupně z urologie, ILF, Praha

2002: promován PhD, LF UK, Bratislava: Téma práce „Kontinentní močové derivace se zaměřením na ureterointestinální anastomózu aplikovatelnou na tenké střevo“

2003: „Diplome d´Universite de Chirurgie Laparoscopique, Université Strasbourg“, EITS (European Institute of Telesurgery)/IRCAD (Institut de Recherche contre les Cancers de l‘Appareil Digestif), Francie

2006: Certifikát pro provádění robotických operací na systému daVinci, EITS/IRCAD

2008: Specialista pro robotickou chirurgii v ČR, poř. číslo 5, Společnost robotické chirurgie

17. 6.2010: habilitace v oboru chirurgie, LF MU Brno. Téma práce „Implementace sakrální deaferentace a neurostimulace skarálních předních kořenů míšních do systému zdravotní péče o pacienty s transverzálními míšními lézemi v České republice“

Přehled zaměstnání a funkčního zařazení:

1983–1989: urologická klinika FN U sv. Anny, Brno: sekundární lékař.

1990–2001: urologická klinika LF MU Brno, FN U sv. Anny, od roku 1992 FN Brno – Bohunice: odborný asistent, vedoucí urodynamické ambulance, od roku 1992 konsiliář pro rekonstrukční urologii

2001–2005: urologický konsiliář a odborný asistent Traumatologické kliniky Úrazové nemocnice (ÚN) v Brně

2006 – dosud: primář oddělení onkologické urologie MOÚ v Brně

2007 – dosud: vedoucí urologický robotický chirurg Robotického centra Vysočina, NsvZ

2008 – dosud: vedoucí projektu sakrálních deaferentací (SDAF) + neurostimulací předních sakrálních kořenů míšních (SDAF), NsvZ

Akademické stáže:

1991: Institut urologie, Londýn, Velká Británie (prof. Blandy, Mundy, Brindley)

1995: universita v Indianapolis a J. Hopkins Hospital v Baltimore, USA

1996: Insel Spital, Bern, Švýcarsko (prof. U. Studer)

2000: neuro-urologické odd. Werner- Wickerovy kliniky, Bad-Wildungen, SRN (prof. D. Sauerwein)

Přidělené granty:

1999–2001: řešitel projektu, grant IGA MZ ČR č. ND-5757-3. Název projektu „Stimulátory předních kořenů sakrální míchy pro ovládání neuropatického močového měchýře u pacientů s traumatickým přerušením míchy“

2008–2011: řešitel projektu, grant IGA MZ ČR č. NS-012611. Název projektu „Vliv techniky reimplantace ureteru při rekonstrukci močových cest na funkce a morbiditu ledvin“

Publikační přednášková činnost:

autor či spoluautor 108 odborných prací publikovaných v českém a zahraničním tisku a 145 sdělení na národních a mezinárodních odborných konferencích

Operativa:

Celé spektrum ablačních a rekonstrukčních urologických operací krom transplantací ledvin. Krom onkologické operativy se specializuje i na operativu traumat horních a dolních močových cest (zejména postaktinických), operační léčbu inkontinence moči (implantace umělých svěračů moči AMS 800 a slingů) a neurogenně dysfunkčních dolních cest močových (SDAF + SARS – implantace Brindleyho neurostimulátorů).

Od 1/2006 do 9/2010 v MOÚ provedl 824 operací (celkový operační čas 1702 hod.) a asistoval 216 operací (celkový operační čas 456 hod.)

Od 5/2007 do 10/2010 v NsvZ provedl 578 urologických laparoskopických, roboticky asistovaných operací, z toho 510 radikálních prostatektomií

Od 1/2001 do 9/2010 (postupně v FN Brno, ÚN Brno, NsvZ): provedl 15 operací typu SDAF+SARS. Dosud jediné operace v České republice

Členství v odborných společnostech:

České urologická společnost (ČUS) ČLS JEP (zakládající člen Sekce pro urodynamiku a neuro-urologii při ČUS), Evropská urologická společnost, Česká neuromodulační společnost, Česká onkologická společnost, Společnost robotické chirurgie

doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se